2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Sälj Sätterstrand

LEDARSTICK

Det kommunala bolaget Sätterstrand Business Park i Hammarö fortsätter att gå med kraftiga förluster.

För 2014 blev det ett minus på 5,2 miljoner kronor. Dessutom fick man ett aktieägartillskott från kommunen på 7,1 miljoner. De senaste fem åren har Hammarö fått pumpa in 35 miljoner i det svarta hålet, och likväl bär det sig inte.

Varför skall det vara så svårt för kommunpolitikerna att erkänna att det hela var en feltänkt satsning från början och avveckla engagemanget? Det kan ju inte vara meningen att man ständigt skall gå med förlust och ständigt behöva kommunala tillskott. Eller har prestigen skapat alltför kraftiga låsningar?

Det förra kommunalrådet Charlie Weimers (KD) ville i alla fall sälja de förlusttyngda delarna, men det är tyvärr svårt att se att den nuvarande kommunledningen (S, C och V) ens skulle överväga att göra något så drastiskt.

För 2014 blev det ett minus på 5,2 miljoner kronor. Dessutom fick man ett aktieägartillskott från kommunen på 7,1 miljoner. De senaste fem åren har Hammarö fått pumpa in 35 miljoner i det svarta hålet, och likväl bär det sig inte.

Varför skall det vara så svårt för kommunpolitikerna att erkänna att det hela var en feltänkt satsning från början och avveckla engagemanget? Det kan ju inte vara meningen att man ständigt skall gå med förlust och ständigt behöva kommunala tillskott. Eller har prestigen skapat alltför kraftiga låsningar?

Det förra kommunalrådet Charlie Weimers (KD) ville i alla fall sälja de förlusttyngda delarna, men det är tyvärr svårt att se att den nuvarande kommunledningen (S, C och V) ens skulle överväga att göra något så drastiskt.