2015-02-24 06:00

2015-02-24 06:00

Lita inte på det offentliga

De offentliga arbetstillfällena inom stat och kommun minskar i Värmland, skrev NWT på nyhetsplats nyligen. 729 statliga jobb försvann mellan 2004 och 2013, och 1652 kommunala. Under samma period ökade de anställda i statlig förvaltning med 12 procent i övriga landet. Staten väljer helt enkelt att flytta eller lägga ned verksamhet här.

Det är förstås en inte helt lyckad utveckling, men vi i Värmland har inte råd att bara beklaga oss. Även om vi måste kämpa för att behålla offentliga jobb här så långt det går, så kan vi inte förlita oss på dem. Ytterst är det jobb i den privata sektorn som behövs mest. De genererar skatteintäkter som bland annat finansierar den offentliga sektorn. En region kan av naturliga skäl inte leva på många offentliga jobb.

Ändå är kommunerna alltjämt den största arbetsgivaren i samtliga värmländska kommuner. Men för att kommunal verksamhet skall fungera så krävs det en livaktig privat sektor som betalar för den, och här har alltför många kommuner i Värmland inte gjort hemläxan. Ett diversifierat näringsliv, med många arbetsgivare, gör också en kommun mindre sårbar. Det är i de små- och medelstora företagen som framtidens tillväxt finns. Det är viktigare att arbeta för bra företagsklimat än att stirra sig blind på statliga och kommunala jobb.

De offentliga arbetstillfällena inom stat och kommun minskar i Värmland, skrev NWT på nyhetsplats nyligen. 729 statliga jobb försvann mellan 2004 och 2013, och 1652 kommunala. Under samma period ökade de anställda i statlig förvaltning med 12 procent i övriga landet. Staten väljer helt enkelt att flytta eller lägga ned verksamhet här.

Det är förstås en inte helt lyckad utveckling, men vi i Värmland har inte råd att bara beklaga oss. Även om vi måste kämpa för att behålla offentliga jobb här så långt det går, så kan vi inte förlita oss på dem. Ytterst är det jobb i den privata sektorn som behövs mest. De genererar skatteintäkter som bland annat finansierar den offentliga sektorn. En region kan av naturliga skäl inte leva på många offentliga jobb.

Ändå är kommunerna alltjämt den största arbetsgivaren i samtliga värmländska kommuner. Men för att kommunal verksamhet skall fungera så krävs det en livaktig privat sektor som betalar för den, och här har alltför många kommuner i Värmland inte gjort hemläxan. Ett diversifierat näringsliv, med många arbetsgivare, gör också en kommun mindre sårbar. Det är i de små- och medelstora företagen som framtidens tillväxt finns. Det är viktigare att arbeta för bra företagsklimat än att stirra sig blind på statliga och kommunala jobb.