2015-02-18 06:00

2015-02-18 07:03

Smolk i glädjebägaren

Noterar att Värmlands Folkblad för första gången på flera år går med vinst. 2,3 miljoner kronor i svarta siffror för vår lokale konkurrent närmare bestämt. Så det är bara att gratulera.

Men samtidigt kan vi inte avhålla oss från att påpeka att tidningen också uppbär ett presstöd om 16,8 miljoner kronor. Tar man också med Karlstads-Tidningen, som räknas in i resultatet, så blir det totala driftsstödet 19,1 miljoner kronor. Utan presstöd så blir det då ett minusresultat på 16,9 miljoner.

Men samtidigt kan vi inte avhålla oss från att påpeka att tidningen också uppbär ett presstöd om 16,8 miljoner kronor. Tar man också med Karlstads-Tidningen, som räknas in i resultatet, så blir det totala driftsstödet 19,1 miljoner kronor. Utan presstöd så blir det då ett minusresultat på 16,9 miljoner.