2015-02-18 06:00

2015-02-18 06:00

Räddar liv

Ambulanshelikoptern i Värmland har blivit en framgång.

Ett samarbetsavtal har skrivits med Örebro och snart blir också Västra Götaland medlem i helikopterförbundet. Så kan alla samverka för att få en bättre utrycknings- och transportkapacitet till fromma för patienterna. Ambulanshelikoptrar räddar liv i ett glest befolkat land.

Ett samarbetsavtal har skrivits med Örebro och snart blir också Västra Götaland medlem i helikopterförbundet. Så kan alla samverka för att få en bättre utrycknings- och transportkapacitet till fromma för patienterna. Ambulanshelikoptrar räddar liv i ett glest befolkat land.