2015-02-12 06:00

2015-02-12 14:38

Bättre företagande

Gamla brukskommuner har det problemet att de är oerhört sårbara när den stora industrin trappar ned eller till och med lägger ned verksamhet.

Grums är mest känt för Gruvöns bruk, men numera räcker det inte för att hålla i gång kommunen. Man måste bli bättre på företagsamheten i kommunen, och glädjande nog verkar politikerna ha insett det nu.

Man tänker inrätta en ny tillväxtenhet med en tillväststrateg, och där skall också ingå ett antal tjänster som kommer från andra delar av förvaltningen. Det skall också inrättas ett nytt näringslivsråd mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen där problem och utmaningar skall dryftas och förhoppningsvis lösas. Utmärkta initiativ, men det gäller att ligga på så att man åstadkommer något reellt också. Mycket handlar om positiva attityder till företagande och företagare. Utan det så går det inte att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen.

Grums är mest känt för Gruvöns bruk, men numera räcker det inte för att hålla i gång kommunen. Man måste bli bättre på företagsamheten i kommunen, och glädjande nog verkar politikerna ha insett det nu.

Man tänker inrätta en ny tillväxtenhet med en tillväststrateg, och där skall också ingå ett antal tjänster som kommer från andra delar av förvaltningen. Det skall också inrättas ett nytt näringslivsråd mellan politiker, tjänstemän och företagare i kommunen där problem och utmaningar skall dryftas och förhoppningsvis lösas. Utmärkta initiativ, men det gäller att ligga på så att man åstadkommer något reellt också. Mycket handlar om positiva attityder till företagande och företagare. Utan det så går det inte att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen.