2015-02-06 06:00

2015-02-06 06:00

Inte så snusförnuftigt

Eftersom snus bara är tillåtet i Sverige så är det inget som övriga EU skall ha några synpunkter på. Ändå kom utredaren Göran Sandahl fram till att EU:s tobaksdirektiv nu tvingar Sverige att förbjuda smakmärkning av snus. Med andra ord skulle varje snusare hädanefter köpa grisen i säcken. Detta är ju helt uppenbart orimligt!

Det hela handlar om ett feltryck som inte gick att rättas till i tid. Direktivet ville förbjuda smaksatta tobaksprodukter som mentolcigaretter, men det var aldrig tänkt att det skulle gälla en produkt som snuset, som ju bara tillåts i Sverige. När man skrev om det svenska undantaget för snusförbudet så missade man dock att ändra i den passus som handlar om smakmärkning, och när det upptäcktes var processen för långt gången. Men alla var eniga om att detta misstag inte skulle tolkas som vi tvingas införa ett smakmärkningsförbud.

Utom den svenska utredaren då. Det blir ju bisarrt men är ett tecken på hur fyrkantigt vi gärna implementerar olika regler. Blott Sverige svenska byråkrater har! Regering och riksdag måste stå för vår rätt att själva bestämma om vårt snus. Något annat vore helt befängt.

Eftersom snus bara är tillåtet i Sverige så är det inget som övriga EU skall ha några synpunkter på. Ändå kom utredaren Göran Sandahl fram till att EU:s tobaksdirektiv nu tvingar Sverige att förbjuda smakmärkning av snus. Med andra ord skulle varje snusare hädanefter köpa grisen i säcken. Detta är ju helt uppenbart orimligt!

Det hela handlar om ett feltryck som inte gick att rättas till i tid. Direktivet ville förbjuda smaksatta tobaksprodukter som mentolcigaretter, men det var aldrig tänkt att det skulle gälla en produkt som snuset, som ju bara tillåts i Sverige. När man skrev om det svenska undantaget för snusförbudet så missade man dock att ändra i den passus som handlar om smakmärkning, och när det upptäcktes var processen för långt gången. Men alla var eniga om att detta misstag inte skulle tolkas som vi tvingas införa ett smakmärkningsförbud.

Utom den svenska utredaren då. Det blir ju bisarrt men är ett tecken på hur fyrkantigt vi gärna implementerar olika regler. Blott Sverige svenska byråkrater har! Regering och riksdag måste stå för vår rätt att själva bestämma om vårt snus. Något annat vore helt befängt.