2015-02-06 06:00

2015-02-06 06:00

Brända av andra

Nej, förslaget om att lägga ned fyra mindre byskolor i Torsby kommun slängs i papperskorgen. Det var snabbt beslutat av barn- och ungdomsnämnden i Torsby, som alltså redan nu går emot tjänstemannaförslaget. De har helt klart blivit brända av erfarenheterna från andra värmländska kommuner där skolnedläggningar orsakat stora strider och splittring, och som i många fall också fått ansvariga politiker att förlora makten.

Få saker kan engagera människor och väljare på landsbygden som framtiden för sina mindre skolor. Ja, det skulle möjligen vara vargen då kanske...

Nej, förslaget om att lägga ned fyra mindre byskolor i Torsby kommun slängs i papperskorgen. Det var snabbt beslutat av barn- och ungdomsnämnden i Torsby, som alltså redan nu går emot tjänstemannaförslaget. De har helt klart blivit brända av erfarenheterna från andra värmländska kommuner där skolnedläggningar orsakat stora strider och splittring, och som i många fall också fått ansvariga politiker att förlora makten.

Få saker kan engagera människor och väljare på landsbygden som framtiden för sina mindre skolor. Ja, det skulle möjligen vara vargen då kanske...