2015-02-05 06:00

2015-02-05 17:02

Ny byskolestrid?

Torsby kommun. Mycket tyder på att det blir ännu en strid om framtiden för ett antal byskolor i Värmland. Det är Torsby som på sikt vill skära ned antalet skolor i kommunen från sju till tre, och då lägga ned skolorna i Vitsand, Stöllet, Oleby och Östmark. Detta enligt ett tjänstemannaförslag som politikerna nu har att ta ställning till. Barn- och utbildningsnämnden skall enligt planerna fatta beslut den 29 april, men till sist kärvs det att fullmäktige säger sitt.

Man vill inte göra detta för att spara pengar utan för att trygga kvaliteten i skolan, och det går onekligen bättre i en större skola med mer personal och fler lärare.

Men nu har föräldragrupper börjat bildas och protestera mot förslaget. Och det kan bli tufft för politikerna. Få saker engagerar människor på landsbygden så som bevarandet av mindre skolor. Byskolefrågan har redan fått flera politiker på fall i andra värmländska kommuner, och nya majoriteter och konstellationer har uppkommit. I det tidigare starka Centerfästet Sunne bildades till och med ett nytt parti, Hela Sunne, som nu är med och styr i kommunen tillsammans med S.

Visst kan man förstå uppslutningen, men vore det inte bättre att lägga energin på att exempelvis bilda mindre friskolor i händelse av nedläggningshot, än att kräva att kommunen alltid skall ställa upp?

Torsby kommun. Mycket tyder på att det blir ännu en strid om framtiden för ett antal byskolor i Värmland. Det är Torsby som på sikt vill skära ned antalet skolor i kommunen från sju till tre, och då lägga ned skolorna i Vitsand, Stöllet, Oleby och Östmark. Detta enligt ett tjänstemannaförslag som politikerna nu har att ta ställning till. Barn- och utbildningsnämnden skall enligt planerna fatta beslut den 29 april, men till sist kärvs det att fullmäktige säger sitt.

Man vill inte göra detta för att spara pengar utan för att trygga kvaliteten i skolan, och det går onekligen bättre i en större skola med mer personal och fler lärare.

Men nu har föräldragrupper börjat bildas och protestera mot förslaget. Och det kan bli tufft för politikerna. Få saker engagerar människor på landsbygden så som bevarandet av mindre skolor. Byskolefrågan har redan fått flera politiker på fall i andra värmländska kommuner, och nya majoriteter och konstellationer har uppkommit. I det tidigare starka Centerfästet Sunne bildades till och med ett nytt parti, Hela Sunne, som nu är med och styr i kommunen tillsammans med S.

Visst kan man förstå uppslutningen, men vore det inte bättre att lägga energin på att exempelvis bilda mindre friskolor i händelse av nedläggningshot, än att kräva att kommunen alltid skall ställa upp?