2015-02-05 06:00

2015-02-05 17:01

Annat upplägg

Det är bra med en flyglinje från Karlstad till Frankfurt. Den ger oss bättre kommunikationsmöjligheter ut i världen och är viktig för framför allt näringslivet. Men den har inte varit så framgångsrikt som man hoppats och nu kommer Jönköping in och räddar i praktiken trafiken – mot ungefär en timmes längre restid genom en mellanlandning i den småländska metropolen. Så nu finns det en ny förlustgaranti för flygbolaget BMI att tillgå.

Här i Värmland så gjordes ett udda och ifrågasatt upplägg där man bildade ett insynsskyddat bolag som ställde upp med en förlustgaranti, där Karlstads kommun i princip stod för det mesta även om handelskammaren fick majoritet. Näringslivet lovade att ställa upp med ett frivilligt bidrag om 150 kronor per resa, men än så länge vet vi inte hur det blivit med den saken.

I Jönköping har man istället gjort så att det är näringslivet som ställer upp med pengar som de själva lånat upp, medan Jönköping enbart gått i borgen. Där har handelskammaren också garanterat att bidra med 200 kronor per resa. Ett mycket sundare upplägg, och man kan ju undra varför inte en likande modell tillämpades även i Värmland.

Det är bra med en flyglinje från Karlstad till Frankfurt. Den ger oss bättre kommunikationsmöjligheter ut i världen och är viktig för framför allt näringslivet. Men den har inte varit så framgångsrikt som man hoppats och nu kommer Jönköping in och räddar i praktiken trafiken – mot ungefär en timmes längre restid genom en mellanlandning i den småländska metropolen. Så nu finns det en ny förlustgaranti för flygbolaget BMI att tillgå.

Här i Värmland så gjordes ett udda och ifrågasatt upplägg där man bildade ett insynsskyddat bolag som ställde upp med en förlustgaranti, där Karlstads kommun i princip stod för det mesta även om handelskammaren fick majoritet. Näringslivet lovade att ställa upp med ett frivilligt bidrag om 150 kronor per resa, men än så länge vet vi inte hur det blivit med den saken.

I Jönköping har man istället gjort så att det är näringslivet som ställer upp med pengar som de själva lånat upp, medan Jönköping enbart gått i borgen. Där har handelskammaren också garanterat att bidra med 200 kronor per resa. Ett mycket sundare upplägg, och man kan ju undra varför inte en likande modell tillämpades även i Värmland.