2018-09-03 06:00

2018-09-03 06:00

Ny fräsch kolkraftsbil

LEDARE

Kristdemokraterna går från klarhet till klarhet. Det nyliga beskedet att partiet vill bygga ut kärnkraften är glädjande men framför allt nödvändigt. Elkonsumtionen ökar och politikerna gör sitt bästa för att öka den ännu mer. Ändå ser de inte till att säkra elproduktionen. Det kan inte sluta väl.

Vi nosar redan på gränsen för hur mycket el vi kan konsumera med rådande produktion. Vi klarade med nöd och näppe topplasttimmen, den timme då vi använder som allra mest el, den gångna vintern. Nästa vinter har förutsättningar att bli klart värre. Torkan har gjort att vattenkraftverkens magasin är långt ifrån fyllda vilket ökar vår sårbarhet avsevärt.

Det kan leda till elbrist även i de två annars överproducerade elområdena i norra Sverige. I praktiken handlar det om elbrist i hela landet. De södra elområdena producerar konsekvent under konsumtionsnivån. Tanken är att möta behovet med importerad el, men det kräver förstås att det finns något att importera. Det är inte självklart.

Därtill kommer situationen att förvärras av att reaktorerna Ringhals 2 och 1 skall stängas ned 2019 respektive 2020. Hur den fossilfria elen som produceras där skall ersättas är oklart. I praktiken är det enda alternativet importerad fossilgas eller kolkraftsel.

Och då handlar det enbart om att nå upp till dagens minimikrav, det vill säga att delar av landet inte tvångsmässigt skall kopplas bort från elnätet under årets kallaste delar. Det är ett katastrofscenario som är mycket närmare än som allmänt påtalas.

Ser man dessutom till det ökande behovet av el framstår kärnkraftsvägran som närmast infantil. Energitunga industrisektorer skall ställa om till elbaserad, fossilfri verksamhet. Likaså transportsektorn. Privatpersoner uppmuntras med alla tänkbara medel att köpa elbilar i stället för fossildrivna diton. Men vad skall de drivas av om vi inte ökar elproduktionen? Skall vi säkra industrierna och mattransporter utan ökad elproduktion skulle stora delar av landet behöva stängas av.

Visst kan import att fossilbaserad el kompensera för en del, åtminstone under delar av året. Men det kommer att bli dyrt, och det kommer inte att gagna klimatet. Den som köpt en elbil för att värna klimatet och tvingas köra den på tysk kolkraftel lär knappast vara nöjd med situationen.

Sol- och vindkraft är goda tillskott till energimixen, men de är omöjliga att planera efter. För att en industri skall fungera måste det hela tiden finnas en viss mängd energi. Det går inte garantera med dessa alternativa energislag, men det är möjligt med kärnkraft.

Fjärde generationens kärnreaktorer håller på att tas fram nu. De kan drivas på det använda kärnbränsle som vi redan har vilket innebär att vi inte behöver utvinna mer uran – det överlägset mest miljöpåverkande momentet i kärnkraftsproduktionen. Nu finns chansen att säkra svensk energiförsörjning, övergången till ett fossilfritt samhälle och möjlighet till export av energi under lång tid. KD och Ebba Busch Thor gör rätt som vill ta vara på den möjligheten.

Vi nosar redan på gränsen för hur mycket el vi kan konsumera med rådande produktion. Vi klarade med nöd och näppe topplasttimmen, den timme då vi använder som allra mest el, den gångna vintern. Nästa vinter har förutsättningar att bli klart värre. Torkan har gjort att vattenkraftverkens magasin är långt ifrån fyllda vilket ökar vår sårbarhet avsevärt.

Det kan leda till elbrist även i de två annars överproducerade elområdena i norra Sverige. I praktiken handlar det om elbrist i hela landet. De södra elområdena producerar konsekvent under konsumtionsnivån. Tanken är att möta behovet med importerad el, men det kräver förstås att det finns något att importera. Det är inte självklart.

Därtill kommer situationen att förvärras av att reaktorerna Ringhals 2 och 1 skall stängas ned 2019 respektive 2020. Hur den fossilfria elen som produceras där skall ersättas är oklart. I praktiken är det enda alternativet importerad fossilgas eller kolkraftsel.

Och då handlar det enbart om att nå upp till dagens minimikrav, det vill säga att delar av landet inte tvångsmässigt skall kopplas bort från elnätet under årets kallaste delar. Det är ett katastrofscenario som är mycket närmare än som allmänt påtalas.

Ser man dessutom till det ökande behovet av el framstår kärnkraftsvägran som närmast infantil. Energitunga industrisektorer skall ställa om till elbaserad, fossilfri verksamhet. Likaså transportsektorn. Privatpersoner uppmuntras med alla tänkbara medel att köpa elbilar i stället för fossildrivna diton. Men vad skall de drivas av om vi inte ökar elproduktionen? Skall vi säkra industrierna och mattransporter utan ökad elproduktion skulle stora delar av landet behöva stängas av.

Visst kan import att fossilbaserad el kompensera för en del, åtminstone under delar av året. Men det kommer att bli dyrt, och det kommer inte att gagna klimatet. Den som köpt en elbil för att värna klimatet och tvingas köra den på tysk kolkraftel lär knappast vara nöjd med situationen.

Sol- och vindkraft är goda tillskott till energimixen, men de är omöjliga att planera efter. För att en industri skall fungera måste det hela tiden finnas en viss mängd energi. Det går inte garantera med dessa alternativa energislag, men det är möjligt med kärnkraft.

Fjärde generationens kärnreaktorer håller på att tas fram nu. De kan drivas på det använda kärnbränsle som vi redan har vilket innebär att vi inte behöver utvinna mer uran – det överlägset mest miljöpåverkande momentet i kärnkraftsproduktionen. Nu finns chansen att säkra svensk energiförsörjning, övergången till ett fossilfritt samhälle och möjlighet till export av energi under lång tid. KD och Ebba Busch Thor gör rätt som vill ta vara på den möjligheten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.