2018-08-07 05:59

2018-08-07 05:59

Vi har inte dolt förslag om ny indelning

Brev till eldarsidan:

Svar till ledare (NWT 1/8)

I en ledarartikel anges att ”Indelningskommittén föreslår att de nuvarande länen, och därmed också landstingen, avskaffas bakvägen.” Man fortsätter med flera felaktigheter från en debattartikel i DN (30/7) av Anders Björk med flera. Det är förvånande att NWT, som etablerad nyhetsmedia, inte har bättre källgranskning när man argumenterar kring en statlig offentlig utredning.

Indelningskommitténs uppdrag har varit att föreslå en gemensam indelning för de statliga myndigheter där detta är bra för staten som helhet, för kommuner, landsting och medborgare. 24 statliga myndigheter har i dag en regional struktur med fyra till åtta verksamhetsregioner. Problemet är att i princip är det inte någon som är den andra lik. Var och en har organiserat sig utan tillräcklig hänsyn till behov av samarbete med kommuner, mellan myndigheter eller effekter för staten som helhet.

Vi föreslår en gemensam indelning för 10 statliga myndigheter. Vi har sökt lösningar från befintliga strukturer med minst omställning för såväl myndigheter som andra. Ett skäl att följa sjukvårdens indelning är att sjukvård är en viktig del av krisberedskap. Har försvarsmakten, Polisen och Trafikverket samma territoriella ansvar bör detta arbete underlättas.

I ledaren anges även felaktigt att vi föreslår att staten ensidigt ska kunna besluta om ändrad läns- och landstingsindelning. I dag finns inga särskilda regler om att ta hänsyn till vad landsting, kommuner eller befolkning har för uppfattning vid beslut om ändringar av läns- och landstingsindelning. Vi föreslår att sådana regler införs.

Ledarartikeln antyder också att Indelningskommittén presenterats i det fördolda med förhoppning att ”ingen märker något”. Det kan då vara av intresse för NWT och allmänhet att Landstinget i Värmland yttrat sig över Indelningskommitténs förslag. Kort och kärnfullt ”Landstinget tillstyrker de förslagna ändringarna i betänkandet”. Vi utgår från att man beslutat detta efter att ha tagit del av Indelningskommitténs förslag.

Barbro Holmberg

Kent Johansson

Utredare, indelningskommittén

NWT svarar: Om nu indelningskommitténs utredare försöker komma med lugnande besked så misslyckas de. Att göra myndigheternas regionala organisation likformig med sjukvårdsregionerna som mall (oavsett att myndigheter och regioner kan ha olika behov), och sedan sätta regler för staten kring länsindelningen är svår att tolka på annat sätt än att man strävar efter att göra storregioner. Att det inte funnits sådana regler tidigare spelar ingen roll, då man enligt praxis oftast ändå tagit hänsyn till den lokala opinionen. Nu vill man kunna köra över den.

Sedan är det bara att beklaga att Landstinget i Värmland tillstyrkt förslaget, vilket får en att undra om de läst och förstått innebörden av betänkandet. Men det får givetvis landstinget själva svara på.

NWT:s politiska redaktion

Svar till ledare (NWT 1/8)

I en ledarartikel anges att ”Indelningskommittén föreslår att de nuvarande länen, och därmed också landstingen, avskaffas bakvägen.” Man fortsätter med flera felaktigheter från en debattartikel i DN (30/7) av Anders Björk med flera. Det är förvånande att NWT, som etablerad nyhetsmedia, inte har bättre källgranskning när man argumenterar kring en statlig offentlig utredning.

Indelningskommitténs uppdrag har varit att föreslå en gemensam indelning för de statliga myndigheter där detta är bra för staten som helhet, för kommuner, landsting och medborgare. 24 statliga myndigheter har i dag en regional struktur med fyra till åtta verksamhetsregioner. Problemet är att i princip är det inte någon som är den andra lik. Var och en har organiserat sig utan tillräcklig hänsyn till behov av samarbete med kommuner, mellan myndigheter eller effekter för staten som helhet.

Vi föreslår en gemensam indelning för 10 statliga myndigheter. Vi har sökt lösningar från befintliga strukturer med minst omställning för såväl myndigheter som andra. Ett skäl att följa sjukvårdens indelning är att sjukvård är en viktig del av krisberedskap. Har försvarsmakten, Polisen och Trafikverket samma territoriella ansvar bör detta arbete underlättas.

I ledaren anges även felaktigt att vi föreslår att staten ensidigt ska kunna besluta om ändrad läns- och landstingsindelning. I dag finns inga särskilda regler om att ta hänsyn till vad landsting, kommuner eller befolkning har för uppfattning vid beslut om ändringar av läns- och landstingsindelning. Vi föreslår att sådana regler införs.

Ledarartikeln antyder också att Indelningskommittén presenterats i det fördolda med förhoppning att ”ingen märker något”. Det kan då vara av intresse för NWT och allmänhet att Landstinget i Värmland yttrat sig över Indelningskommitténs förslag. Kort och kärnfullt ”Landstinget tillstyrker de förslagna ändringarna i betänkandet”. Vi utgår från att man beslutat detta efter att ha tagit del av Indelningskommitténs förslag.

Barbro Holmberg

Kent Johansson

Utredare, indelningskommittén

NWT svarar: Om nu indelningskommitténs utredare försöker komma med lugnande besked så misslyckas de. Att göra myndigheternas regionala organisation likformig med sjukvårdsregionerna som mall (oavsett att myndigheter och regioner kan ha olika behov), och sedan sätta regler för staten kring länsindelningen är svår att tolka på annat sätt än att man strävar efter att göra storregioner. Att det inte funnits sådana regler tidigare spelar ingen roll, då man enligt praxis oftast ändå tagit hänsyn till den lokala opinionen. Nu vill man kunna köra över den.

Sedan är det bara att beklaga att Landstinget i Värmland tillstyrkt förslaget, vilket får en att undra om de läst och förstått innebörden av betänkandet. Men det får givetvis landstinget själva svara på.

NWT:s politiska redaktion

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.