2018-08-06 06:00

2018-08-06 06:00

Stäng djursjukan ute

LEDARE

Den som vill importera lantbruksdjur till Sverige har hårda regler att följa. Exempelvis kor och grisar skall testas för olika sjukdomar för att dessa inte skall spridas i landet. Det är ett nationellt skydd som fungerar väl och som få har synpunkter på. Men i samband med att EU-kommissionen beslutat att införa betydligt slappare regler för djurimport kommer Sverige att följa efter.

Att de hårda svenska reglerna är viktiga för att hålla djuren friska och därmed läkemedelsanvändningen nere vet också landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om. Trots det väljer han och regeringen att följa EU åt helt fel håll, till synes utan några större protester. Ministern vill i stället se över möjligheten att införa någon annan form av kontrollsystem. Det är dock svårt att föreställa sig ett sådant system som fungerar lika bra som de nuvarande gränskontrollerna.

Med de nya EU-reglerna riskerar flera virussjukdomar att föras in i Sverige och drabba andra djur och i vissa fall även människor. Konsekvenserna kan bli stora, även för de lantbrukare som själva ser till att kontrollera importerade djur noggrant. Sjukdomarna kan bekämpas genom att djuren avlivas, vilket innebär stora förluster för ägaren, eller med antibiotika. Det senare används oerhört restriktivt i Sverige, som har EU:s lägsta försäljning av antibiotika till djur, vilket fungerar bland annat tack vare gränskontrollerna.

Om antibiotikaanvändningen skulle öka innebär det dock en risk även för människor, eftersom det leder till fler resistenta bakterier som således inte kan bekämpas i nuläget. Om förekomsten av dessa bakterier inte begränsas kan det innebära slutet för människors välmående.

Ironiskt nog har EU nyligen gjort stora framsteg just i frågan om antibiotika till djur. Det skall till exempel inte vara tillåtet att använda läkemedlet i förebyggande syfte, innan djuret insjuknat, vilket är vanligt i många EU-länder. Att dessa tuffare lagar införs är ett steg i rätt riktning.

Detta gör det dock ännu mer bisarrt att EU-kommissionen vill tillåta att flera allvarliga djursjukdomar transporteras mellan EU-länder. Sverige, som borde fungera som ett föregångsland, kommer sannolikt att tvingas öka sin antibiotikaanvändning för att bekämpa sjukdomar som i nuläget är utrotade. Det är en stor förlust för Sverige, och är knappast till någon hjälp för andra länder – vare sig för att bekämpa djursjukdomar eller minska antibiotikaanvändningen.

EU:s öppna gränser är en tumregel som i det här fallet gör betydligt större skada än nytta. De länder som vill ha strängare regler för import av djur, och därmed säkerställa att många sjukdomar hålls utanför gränserna, skall inte hindras av ett EU som går emot sina egna mål. Det är ett upplägg som väldigt få vinner på, samtidigt som förlusterna för Sverige är stora. (AK)

Att de hårda svenska reglerna är viktiga för att hålla djuren friska och därmed läkemedelsanvändningen nere vet också landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om. Trots det väljer han och regeringen att följa EU åt helt fel håll, till synes utan några större protester. Ministern vill i stället se över möjligheten att införa någon annan form av kontrollsystem. Det är dock svårt att föreställa sig ett sådant system som fungerar lika bra som de nuvarande gränskontrollerna.

Med de nya EU-reglerna riskerar flera virussjukdomar att föras in i Sverige och drabba andra djur och i vissa fall även människor. Konsekvenserna kan bli stora, även för de lantbrukare som själva ser till att kontrollera importerade djur noggrant. Sjukdomarna kan bekämpas genom att djuren avlivas, vilket innebär stora förluster för ägaren, eller med antibiotika. Det senare används oerhört restriktivt i Sverige, som har EU:s lägsta försäljning av antibiotika till djur, vilket fungerar bland annat tack vare gränskontrollerna.

Om antibiotikaanvändningen skulle öka innebär det dock en risk även för människor, eftersom det leder till fler resistenta bakterier som således inte kan bekämpas i nuläget. Om förekomsten av dessa bakterier inte begränsas kan det innebära slutet för människors välmående.

Ironiskt nog har EU nyligen gjort stora framsteg just i frågan om antibiotika till djur. Det skall till exempel inte vara tillåtet att använda läkemedlet i förebyggande syfte, innan djuret insjuknat, vilket är vanligt i många EU-länder. Att dessa tuffare lagar införs är ett steg i rätt riktning.

Detta gör det dock ännu mer bisarrt att EU-kommissionen vill tillåta att flera allvarliga djursjukdomar transporteras mellan EU-länder. Sverige, som borde fungera som ett föregångsland, kommer sannolikt att tvingas öka sin antibiotikaanvändning för att bekämpa sjukdomar som i nuläget är utrotade. Det är en stor förlust för Sverige, och är knappast till någon hjälp för andra länder – vare sig för att bekämpa djursjukdomar eller minska antibiotikaanvändningen.

EU:s öppna gränser är en tumregel som i det här fallet gör betydligt större skada än nytta. De länder som vill ha strängare regler för import av djur, och därmed säkerställa att många sjukdomar hålls utanför gränserna, skall inte hindras av ett EU som går emot sina egna mål. Det är ett upplägg som väldigt få vinner på, samtidigt som förlusterna för Sverige är stora. (AK)

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.