2018-08-03 05:59

2018-08-03 05:59

Människor förtjänar att kunna återvända

ANDRALEDARE

Det måste bli lättare för den som har flytt till Sverige att återvända till sitt hemland. Moderaterna har allt att tjäna på att ta täten i återvandringsfrågan.

Genom att under valrörelsen lägga fram ett antal förslag på migrationsområdet tvingas Socialdemokraterna återkommande att förhålla sig till just det politikområde partiet allra minst vill prata om men som väljarna anser viktigast. Därtill skulle det hjälpa Moderaterna att bygga upp det sargade förtroendet i migrationsfrågorna.

En politik för en fungerande återvandring är en utmärkt utgångspunkt. Det har fördelen av att vara rätt mot alla inblandade parter. För dem som har flytt till Sverige är det en mänsklig rättighet att kunna återvända hem, det stadgades redan i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948. Sverige hindrar givetvis ingen som vill återvända hem, det gör enbart diktaturer, men vi kan och bör göra mer för att hjälpa till.

Det är mänskligt att vilja återvända hem. Likaväl som det är gott att ge människor asyl som behöver skydd är det godhjärtat att hjälpa den som vill att återvända hem när situationen så tillåter. För hemlandet kan det dessutom vara direkt avgörande att människor kommer tillbaka och hjälper till att bygga upp landet igen.

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kan i dag få viss hjälp med att återvända till sitt hemland. Beloppen är dock tämligen blygsamma och kraven för att få dem höga.

Detta visades tidigare i år i SVT reportage om Mohamad Sahid Alali från Homs i Syrien. Han flydde till Sverige med sina två döttrar. Nu har han fått veta att hans fru och den sexårige son som han aldrig har träffat lever och därför vill han flytta hem igen nu när Homs åter är säkert. Men det går inte. För att få hjälp av Migrationsverket krävs att han har syriska pass för sig och döttrarna. Det kostar honom 15 000 kronor som han inte har.

I stället för att kunna flytta hem igen tvingas Mohamad att stanna i Sverige och leva på bidrag som inte räcker till. Den bristfälliga svenska integrationen talar också för att han kan se fram emot ett tämligen långvarigt utanförskap som också riskerar att gå i arv till döttrarna. Vem tjänar på detta?

Staten bör hjälpa människor som Mohamad att flytta hem igen. Hjälp dem att uppfylla förutsättningarna, i Mohamads fall pengar till passen och för att täcka hans hyres- och matskulder samt hyran under uppsägningsperioden. Resekostnaderna skall täckas och likaså bör ett bidrag utgå för att hjälpa personen i fråga att bygga upp en ny tillvaro i hemlandet. I dag går det som mest att få 30 000 kronor. Det bör ökas men hur mycket kan diskuteras. 150 000 kronor skulle innebära att vi ligger i nivå med Danmark.

För Sveriges vidkommande innebär vår dåligt fungerande integration att kostnaderna snabbt sparas in, nästan hur stora belopp vi än skulle erbjuda. Det viktiga är dock att människor som vill återvända till sina hemländer ges möjlighet till detta och inte hindras av ekonomiska skäl. Det är värt att gå till val på.

Genom att under valrörelsen lägga fram ett antal förslag på migrationsområdet tvingas Socialdemokraterna återkommande att förhålla sig till just det politikområde partiet allra minst vill prata om men som väljarna anser viktigast. Därtill skulle det hjälpa Moderaterna att bygga upp det sargade förtroendet i migrationsfrågorna.

En politik för en fungerande återvandring är en utmärkt utgångspunkt. Det har fördelen av att vara rätt mot alla inblandade parter. För dem som har flytt till Sverige är det en mänsklig rättighet att kunna återvända hem, det stadgades redan i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948. Sverige hindrar givetvis ingen som vill återvända hem, det gör enbart diktaturer, men vi kan och bör göra mer för att hjälpa till.

Det är mänskligt att vilja återvända hem. Likaväl som det är gott att ge människor asyl som behöver skydd är det godhjärtat att hjälpa den som vill att återvända hem när situationen så tillåter. För hemlandet kan det dessutom vara direkt avgörande att människor kommer tillbaka och hjälper till att bygga upp landet igen.

Den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kan i dag få viss hjälp med att återvända till sitt hemland. Beloppen är dock tämligen blygsamma och kraven för att få dem höga.

Detta visades tidigare i år i SVT reportage om Mohamad Sahid Alali från Homs i Syrien. Han flydde till Sverige med sina två döttrar. Nu har han fått veta att hans fru och den sexårige son som han aldrig har träffat lever och därför vill han flytta hem igen nu när Homs åter är säkert. Men det går inte. För att få hjälp av Migrationsverket krävs att han har syriska pass för sig och döttrarna. Det kostar honom 15 000 kronor som han inte har.

I stället för att kunna flytta hem igen tvingas Mohamad att stanna i Sverige och leva på bidrag som inte räcker till. Den bristfälliga svenska integrationen talar också för att han kan se fram emot ett tämligen långvarigt utanförskap som också riskerar att gå i arv till döttrarna. Vem tjänar på detta?

Staten bör hjälpa människor som Mohamad att flytta hem igen. Hjälp dem att uppfylla förutsättningarna, i Mohamads fall pengar till passen och för att täcka hans hyres- och matskulder samt hyran under uppsägningsperioden. Resekostnaderna skall täckas och likaså bör ett bidrag utgå för att hjälpa personen i fråga att bygga upp en ny tillvaro i hemlandet. I dag går det som mest att få 30 000 kronor. Det bör ökas men hur mycket kan diskuteras. 150 000 kronor skulle innebära att vi ligger i nivå med Danmark.

För Sveriges vidkommande innebär vår dåligt fungerande integration att kostnaderna snabbt sparas in, nästan hur stora belopp vi än skulle erbjuda. Det viktiga är dock att människor som vill återvända till sina hemländer ges möjlighet till detta och inte hindras av ekonomiska skäl. Det är värt att gå till val på.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.