2018-07-10 06:00

2018-07-10 06:00

Dom över Polisens aktivister

LEDARE

Tjänstemän inom Polisen har använt sin ställning som ett medel i en politisk och aktivistisk kamp mot laglydiga vapenägare. Detta missbruk av tjänstemannaämbetet har inte skett på grundval av lagen, tvärtom har lagtext ignorerats gång efter annan i processen, utan baserats på personliga övertygelser.

Efter en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) måste detta osakliga korståg få ett slut. Målet handlar om en person som ansökte om licens för två halvautomatiska gevär. De skulle användas inom en skyttegren som utövas i hans skytteförening vilken är med i ett auktoriserat skytteförbund. Det är också så lagens krav ser ut för att licensen skall beviljas. Ändå valde Polisen att avslå.

Målet har nu vandrat ända upp i högsta instans och den sökande mannen har fått rätt av både Kammarrätten och HFD. Polisen har dock gjort allt som tänkas kan för att på något vis lyckas vinna målet. Om de lyckades hade lagen i praktiken skrivits om, utan riksdagens inblandning.

Polisen har ändrat sin talan inte mindre än sju gånger, varav merparten efter att HFD beviljat prövningstillstånd. Myndigheten satte också press på Sportskytteförbundet att utesluta den aktuella skytteföreningen – allt för att öka chansen att vinna målet. Sportskytteförbundet måste leva med skammen att det föll till föga och uteslöt en medlemsförening som inte gjort något fel. Att Riksidrottsförbundet efter överklagande rev upp uteslutningsbeslutet påverkar inte detta. Men Sverige skall inte behöva leva med en poliskår som beter sig på detta oacceptabla vis.

Domen är därtill väldigt tydlig med att det helt har saknats skäl att avslå licensansökningarna. Polisens motivering saknar helt stöd i lag. Det är svårt att avgöra vilket som är värst. Att tjänstemän på en statlig myndighet sätter sig över lagstiftaren och själva hittar på vad de anser skall gälla, att de använder myndighetens fulla makt att driva en rättsprocess mot en enskild medborgare kring detta eller att de alltjämt verkar ha myndighetens förtroende.

De rättsliga kostnaderna för mannen att hävda sin uppenbar rätt landade på en kvarts miljon kronor. Få privatpersoner har möjlighet att ta en sådan fajt. Enda anledningen till att det gick denna gång är att väldigt många personer har skänkt pengar för att stödja honom.

Det är flera saker som måste ske nu. Till att börja med är det nödvändigt att Polisens aktivistiska häxjakt på jägare och skyttar upphör. Tjänstemännen skall upprätthålla lagen, inte hitta på egna regler. Att de har tillåtits fortsätta år ut och in är inte acceptabelt och det måste få ett stopp.

Den nya polisledningen, med rikspolischef Anders Thornberg i spetsen, måste ta tag i problemet med tjänstemannaaktivismen innan det fullständigt raderar förtroendet för Polisens verksamhet i breda och etablerade samhällsgrupper. Stor skada har redan gjorts, men den kan repareras över tid om myndigheten slår in på rätt väg. Att fortsätta på den inslagna vägen, som har gjort att Polisens förtroende i vapenfrågor är förbrukat, är inte ett alternativ.

Efter en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) måste detta osakliga korståg få ett slut. Målet handlar om en person som ansökte om licens för två halvautomatiska gevär. De skulle användas inom en skyttegren som utövas i hans skytteförening vilken är med i ett auktoriserat skytteförbund. Det är också så lagens krav ser ut för att licensen skall beviljas. Ändå valde Polisen att avslå.

Målet har nu vandrat ända upp i högsta instans och den sökande mannen har fått rätt av både Kammarrätten och HFD. Polisen har dock gjort allt som tänkas kan för att på något vis lyckas vinna målet. Om de lyckades hade lagen i praktiken skrivits om, utan riksdagens inblandning.

Polisen har ändrat sin talan inte mindre än sju gånger, varav merparten efter att HFD beviljat prövningstillstånd. Myndigheten satte också press på Sportskytteförbundet att utesluta den aktuella skytteföreningen – allt för att öka chansen att vinna målet. Sportskytteförbundet måste leva med skammen att det föll till föga och uteslöt en medlemsförening som inte gjort något fel. Att Riksidrottsförbundet efter överklagande rev upp uteslutningsbeslutet påverkar inte detta. Men Sverige skall inte behöva leva med en poliskår som beter sig på detta oacceptabla vis.

Domen är därtill väldigt tydlig med att det helt har saknats skäl att avslå licensansökningarna. Polisens motivering saknar helt stöd i lag. Det är svårt att avgöra vilket som är värst. Att tjänstemän på en statlig myndighet sätter sig över lagstiftaren och själva hittar på vad de anser skall gälla, att de använder myndighetens fulla makt att driva en rättsprocess mot en enskild medborgare kring detta eller att de alltjämt verkar ha myndighetens förtroende.

De rättsliga kostnaderna för mannen att hävda sin uppenbar rätt landade på en kvarts miljon kronor. Få privatpersoner har möjlighet att ta en sådan fajt. Enda anledningen till att det gick denna gång är att väldigt många personer har skänkt pengar för att stödja honom.

Det är flera saker som måste ske nu. Till att börja med är det nödvändigt att Polisens aktivistiska häxjakt på jägare och skyttar upphör. Tjänstemännen skall upprätthålla lagen, inte hitta på egna regler. Att de har tillåtits fortsätta år ut och in är inte acceptabelt och det måste få ett stopp.

Den nya polisledningen, med rikspolischef Anders Thornberg i spetsen, måste ta tag i problemet med tjänstemannaaktivismen innan det fullständigt raderar förtroendet för Polisens verksamhet i breda och etablerade samhällsgrupper. Stor skada har redan gjorts, men den kan repareras över tid om myndigheten slår in på rätt väg. Att fortsätta på den inslagna vägen, som har gjort att Polisens förtroende i vapenfrågor är förbrukat, är inte ett alternativ.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.