2018-07-07 06:00

2018-07-07 06:00

Upp till bevis för Busch Thor

LEDARE

Så här långt har Ebba Busch Thors (KD) partiledarskap inte gått som det nog var tänkt när hon utsågs. Kristdemokraterna har tappat stöd också bland kärnväljarna. Busch Thor själv har ofta varit osynlig vilket har fått till följd att partiet också har varit det. Att sy ihop de olika falangerna till ett enhetligt budskap har också varit svårt.

Nu måste Busch Thor visa att hon kan leda sitt sargade parti till ytterligare en mandatperiod i det förlovade landet. Vägen dit går genom att fokusera på kärnfrågorna familj, vård och omsorg. Omprövning och breddning av politiken får komma senare. Nu gäller det att överleva som riksdagsparti.

I Almedalen lanserade KD ambitiösa förslag på vårdområdet. 50 procent i lönepåslag för vårdpersonal som arbetar under de intensiva sommarveckorna skall kapa belastningspuckeln i vården som uppstår varje sommar och som tar in på det kommande året att arbeta bort. Förslaget har potential att få bukt med åtminstone en stor del av vad som är ett reellt och återkommande problem.

Vården är nu inte en statlig angelägenhet och det bör ifrågasättas varför staten skall genomföra riktade lönesatsningar dit. Detsamma kan dock sägas om lärare, en yrkesgrupp som såväl alliansen som de rödgröna har höjt lönerna för på statlig väg.

Till saken hör även att KD vill förstatliga sjukhusvården. Det ligger något i det förslaget. Det går på tvärs med subsidiaritetsprincipen, att varje landsting bäst kan avgöra hur vården skall ordnas och prioriteras efter de lokala behoven, men skulle ge en mer enhetlig kvalitet på vården i hela landet. Dagens skillnader i vård mellan olika landsting uppfattas av många svenskar som orättvis. KD:s förslag är en lösning på detta.

Busch Thor föreslår flera steg som kan tas redan i höst för att bereda vägen till statlig sjukhusvård. Det skall ställas krav på landstingen att införa en gemensam standard för journalsystem och vårdguiden 1177 skall nationaliseras för att nå en enhetlig kvalitetsnivå. Därtill lovar KD att säkra finansieringen av de sex regionala cancercentra som infördes av alliansregeringen och som Socialdemokraterna beslutat sig för att lägga ned.

Ett viktigt förslag är också att förbättra primärvården. En statlig definition av primärvårdens ansvar och uppdrag är viktigt för att få en fungerande vårdkedja. KD:s avsikt är att definitionen utöver vilka tjänster som omfattas även skall definiera sådant som kvälls- och helgöppet. Den svenska vården är topptung och kännetecknas av mycket sjukhusvård. En välfungerande primärvård skulle göra mycket för att förbättra hela den svenska vården. Utbyggd primärvård har varit den utpekade riktningen i årtionden utan att något riktigt har hänt. KD kan ha hittat den bästa vägen framåt.

Busch Thor gör rätt i att nu återvända till partiets kärnfrågor. I vårdfrågan har partiet både ett genuint patos och ett stort kunnande. Nu gäller det att hålla i den bollen och inte tappa siktet på målet. Annars riskerar Busch Thor att gå till historien som partiledaren som ledde sin flock till en ökenvandring.

Nu måste Busch Thor visa att hon kan leda sitt sargade parti till ytterligare en mandatperiod i det förlovade landet. Vägen dit går genom att fokusera på kärnfrågorna familj, vård och omsorg. Omprövning och breddning av politiken får komma senare. Nu gäller det att överleva som riksdagsparti.

I Almedalen lanserade KD ambitiösa förslag på vårdområdet. 50 procent i lönepåslag för vårdpersonal som arbetar under de intensiva sommarveckorna skall kapa belastningspuckeln i vården som uppstår varje sommar och som tar in på det kommande året att arbeta bort. Förslaget har potential att få bukt med åtminstone en stor del av vad som är ett reellt och återkommande problem.

Vården är nu inte en statlig angelägenhet och det bör ifrågasättas varför staten skall genomföra riktade lönesatsningar dit. Detsamma kan dock sägas om lärare, en yrkesgrupp som såväl alliansen som de rödgröna har höjt lönerna för på statlig väg.

Till saken hör även att KD vill förstatliga sjukhusvården. Det ligger något i det förslaget. Det går på tvärs med subsidiaritetsprincipen, att varje landsting bäst kan avgöra hur vården skall ordnas och prioriteras efter de lokala behoven, men skulle ge en mer enhetlig kvalitet på vården i hela landet. Dagens skillnader i vård mellan olika landsting uppfattas av många svenskar som orättvis. KD:s förslag är en lösning på detta.

Busch Thor föreslår flera steg som kan tas redan i höst för att bereda vägen till statlig sjukhusvård. Det skall ställas krav på landstingen att införa en gemensam standard för journalsystem och vårdguiden 1177 skall nationaliseras för att nå en enhetlig kvalitetsnivå. Därtill lovar KD att säkra finansieringen av de sex regionala cancercentra som infördes av alliansregeringen och som Socialdemokraterna beslutat sig för att lägga ned.

Ett viktigt förslag är också att förbättra primärvården. En statlig definition av primärvårdens ansvar och uppdrag är viktigt för att få en fungerande vårdkedja. KD:s avsikt är att definitionen utöver vilka tjänster som omfattas även skall definiera sådant som kvälls- och helgöppet. Den svenska vården är topptung och kännetecknas av mycket sjukhusvård. En välfungerande primärvård skulle göra mycket för att förbättra hela den svenska vården. Utbyggd primärvård har varit den utpekade riktningen i årtionden utan att något riktigt har hänt. KD kan ha hittat den bästa vägen framåt.

Busch Thor gör rätt i att nu återvända till partiets kärnfrågor. I vårdfrågan har partiet både ett genuint patos och ett stort kunnande. Nu gäller det att hålla i den bollen och inte tappa siktet på målet. Annars riskerar Busch Thor att gå till historien som partiledaren som ledde sin flock till en ökenvandring.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.