2018-06-28 05:59

2018-06-28 05:59

Regeringen skjuter snett

ANDRALEDARE

Efter massiv kritik står nu oppositionen enad mot regeringens utredares förslag till långtgående överimplementering av EU:s kontroversiella vapendirektiv.

I en artikel i Svensk Jakt (11/6) försöker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förtydliga regeringens impopulära hållning. De hävdar att „de inte har för avsikt att lägga fram några förslag som går längre än vad som krävs av EU-rätten.”. I så fall bör den egna utredning förpassas till papperskorgen.

Ministrarna skriver att de behöver göra djupare analyser om vissa oklarheter i vapendirektivet. Men de oklarheter de nämner, femårslicenser och att placera halvautomatiska sportskyttevapen i den hårt reglerade kategorin A för krigsmateriel, är inte det minsta oklara: inget av detta krävs av EU.

Direktivet saknar krav på femårslicenser. Däremot krävs det att myndigheterna gör en kontroll mot register, minst vart femte år. Sådan kontroll görs redan dagligen från svensk polis som samkör misstanke- och belastningsregister mot registret över vapenägare. Med utredarens sätt att se på det har Sverige i dag endagarslicenser och är långt strängare än EU:s krav.

Sportskyttevapen behöver inte flyttas till kategori A, som berör krigsmateriel. Det är endast kombinationen av halvautomatiska vapen och i det infört magasin med en kapacitet på 10 eller 20 patroner, beroende på vapentyp, som just det vapnet tillfälligt flyttas från kategori B till kategori A. Tas magasinet ut är vapnet åter ett vanligt jakt- eller sportskyttevapen. Den udda regeln grundar sig i att kommissionen från början ville förbjuda vapen som „liknar” helautomatiska vapen. Detta blev för krångligt och i det slutliga resultatet valde EU att sikta in sig på kombinationen av vapen och större magasin.

För att Sverige skall anses uppfylla direktivets minimikrav krävs det, utöver regeln om tillfällig omklassificering, blott ett förtydligande om att vi redan når upp till kraven. Det var även så man gjorde när det förra EU-direktivet skulle implementeras i samband med Sveriges inträde i EU.

Det är tyvärr på just denna punkt som regeringen svävar på målet. Med regeringens utsvävande tolkning skulle stora delar av sportskyttet möjliggöras och laglydiga skyttar att göras kriminella. Även Moderaterna – som tidigare i maj tog ett tydligt avstånd från utredarens intentioner och även presenterade ett antal förbättringar för skyttar – är tyvärr onödigt otydliga gällande klassificeringen.

Den 10 juni tog Sverige VM-guld i dynamiskt skytte med hagelgevär i Frankrike. Sportskyttarnas vapen kommer bli olagliga att resa med om utredaren fick som han ville. Hade de föreslagna reglerna gällt i dag hade Sverige varit ett VM-guld fattigare. Regeringen och Moderaterna bör förtydliga huruvida de tycker att det är rätt eller om de står på skyttarnas sida.

Skulle Sverige, eller vilket annat EU-land som helst, välja att införa femårslicenser eller klassa om sportvapen som krigsmateriel är det givetvis tillåtet enligt direktivet, som enbart utgör en miniminivå. Men det är ett beslut som enbart våra svenska politiker skulle vara ansvarig för. Det går inte att skylla på EU, det skulle vara en inhemsk svensk medveten överimplementering i syfte att försvåra den lagliga vapenanvändningen.

I en artikel i Svensk Jakt (11/6) försöker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förtydliga regeringens impopulära hållning. De hävdar att „de inte har för avsikt att lägga fram några förslag som går längre än vad som krävs av EU-rätten.”. I så fall bör den egna utredning förpassas till papperskorgen.

Ministrarna skriver att de behöver göra djupare analyser om vissa oklarheter i vapendirektivet. Men de oklarheter de nämner, femårslicenser och att placera halvautomatiska sportskyttevapen i den hårt reglerade kategorin A för krigsmateriel, är inte det minsta oklara: inget av detta krävs av EU.

Direktivet saknar krav på femårslicenser. Däremot krävs det att myndigheterna gör en kontroll mot register, minst vart femte år. Sådan kontroll görs redan dagligen från svensk polis som samkör misstanke- och belastningsregister mot registret över vapenägare. Med utredarens sätt att se på det har Sverige i dag endagarslicenser och är långt strängare än EU:s krav.

Sportskyttevapen behöver inte flyttas till kategori A, som berör krigsmateriel. Det är endast kombinationen av halvautomatiska vapen och i det infört magasin med en kapacitet på 10 eller 20 patroner, beroende på vapentyp, som just det vapnet tillfälligt flyttas från kategori B till kategori A. Tas magasinet ut är vapnet åter ett vanligt jakt- eller sportskyttevapen. Den udda regeln grundar sig i att kommissionen från början ville förbjuda vapen som „liknar” helautomatiska vapen. Detta blev för krångligt och i det slutliga resultatet valde EU att sikta in sig på kombinationen av vapen och större magasin.

För att Sverige skall anses uppfylla direktivets minimikrav krävs det, utöver regeln om tillfällig omklassificering, blott ett förtydligande om att vi redan når upp till kraven. Det var även så man gjorde när det förra EU-direktivet skulle implementeras i samband med Sveriges inträde i EU.

Det är tyvärr på just denna punkt som regeringen svävar på målet. Med regeringens utsvävande tolkning skulle stora delar av sportskyttet möjliggöras och laglydiga skyttar att göras kriminella. Även Moderaterna – som tidigare i maj tog ett tydligt avstånd från utredarens intentioner och även presenterade ett antal förbättringar för skyttar – är tyvärr onödigt otydliga gällande klassificeringen.

Den 10 juni tog Sverige VM-guld i dynamiskt skytte med hagelgevär i Frankrike. Sportskyttarnas vapen kommer bli olagliga att resa med om utredaren fick som han ville. Hade de föreslagna reglerna gällt i dag hade Sverige varit ett VM-guld fattigare. Regeringen och Moderaterna bör förtydliga huruvida de tycker att det är rätt eller om de står på skyttarnas sida.

Skulle Sverige, eller vilket annat EU-land som helst, välja att införa femårslicenser eller klassa om sportvapen som krigsmateriel är det givetvis tillåtet enligt direktivet, som enbart utgör en miniminivå. Men det är ett beslut som enbart våra svenska politiker skulle vara ansvarig för. Det går inte att skylla på EU, det skulle vara en inhemsk svensk medveten överimplementering i syfte att försvåra den lagliga vapenanvändningen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.