2018-05-31 06:00

2018-05-31 06:00

Viktigt meddelande till allmänheten

LEDARE

Den här veckan skall alla svenska hushåll få broschyren Om krisen eller kriget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är ett tecken i tiden över det skärpta säkerhetsläget och den ökade hotbilden som finns, och att den besinningslösa nedrustning som skett sedan 1990-talet var ett historiskt misstag.

Det är av yttersta vikt att alla läser och tar del av innehållet, och sedan själva agerar för att ha en egen beredskap. För i takt med nedrustningen av totalförsvaret så har det personliga ansvaret ökat, även om vi alla lite till mans har inbillat oss att den eviga fredens tid inträtt. Även i broschyren erkänner man att vi under lång tid prioriterat ned krisförberedelserna och att det kommer att ta tid att utveckla det civila försvaret igen.

Annars är det i broschyren mycket fokus på vad vi kan göra själva, istället för att förlita oss på att staten och kommunerna kommer att hjälpa oss. Vid en krissituation kommer de att ha fullt upp med att bistå de som av olika anledningar just inte kan ta hand om sig själva. Det är helt enkelt patriotiskt att ta eget ansvar.

Det är så mycket i vårt dagliga liv som vi tar som självklart men som på oerhört kort tid kan ställa till det om det upphör. Vad händer om uppvärmningen försvinner, vatten och avlopp slutar fungera, strömmen går, tele- och datanäten går ned och våra betalkort inte går att använda? Redan efter några timmar blir det kaos. Därför måste vi alla förbereda oss för olika eventualiteter. Viktigast är förstås mat, vatten och värme, och i mitten av broschyren finns checklistor på saker vi borde se till att vi har hemma av till exempel matreserver, dricksvatten, filtar och en batteri- eller vevradio.

Det var mer än 50 år sedan en liknande broschyr delades ut, men länge stod en sammanfattning i våra telefonkataloger. Sådana finns inte längre varpå behovet nu har uppstått igen över att informera allmänheten. Ett tips är också att redan nu läsa mer om till exempel din egen hemberedskap på webbplatsen dinsäkerhet.se. Ett nytt inslag i broschyren, som också är ett sorgligt tecken på hur tiderna har förändrats, är att en sida handlar om vad vi borde göra vid en terrorattack.

Glädjande nog finns formuleringen om att vi aldrig kommer att ge upp om vi blir angripna, och att ”alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska”. Det borde försvåra för diverse fredshetsare att acceptera en kapitulation i ett skarpt läge. Samtidigt har vi ett ytterst reducerat försvar, varför ett det snarare blir en form av fördröjningsstrid i väntan på undsättning. Men handlar förstås broschyren inte om.

Sedan kan angrepp förstås ta sig olika uttryck, och ske efter en eskalerande skala eller ske samtidigt. Allt för att skapa förvirring, så det gäller för alla att vara uppmärksamma. Det kan röra sig om cyberangrepp, sabotage, terrorattentat, påverkansoperationer, avskurna transporter och slutligen ett militärt angrepp. Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det skulle behövas, vilket innebär att samhället kan kraftsamla effektivare för att möta en angripare.

Det finns säkert de som tycker att man nu målar fan på väggen och skrämmer upp folk i onödan, men då har man inte förstått eller velat ta till sig hur omvärldsläget faktiskt har försämrats de senaste 15-20 åren. Egentligen är det ett underbetyg till våra beslutsfattare att det tagit så lång tid som till 2018 innan man börjat höja vår krishanteringsförmåga, och att ge ut denna viktiga broschyr. Läs, spara och agera efter den!

Det är av yttersta vikt att alla läser och tar del av innehållet, och sedan själva agerar för att ha en egen beredskap. För i takt med nedrustningen av totalförsvaret så har det personliga ansvaret ökat, även om vi alla lite till mans har inbillat oss att den eviga fredens tid inträtt. Även i broschyren erkänner man att vi under lång tid prioriterat ned krisförberedelserna och att det kommer att ta tid att utveckla det civila försvaret igen.

Annars är det i broschyren mycket fokus på vad vi kan göra själva, istället för att förlita oss på att staten och kommunerna kommer att hjälpa oss. Vid en krissituation kommer de att ha fullt upp med att bistå de som av olika anledningar just inte kan ta hand om sig själva. Det är helt enkelt patriotiskt att ta eget ansvar.

Det är så mycket i vårt dagliga liv som vi tar som självklart men som på oerhört kort tid kan ställa till det om det upphör. Vad händer om uppvärmningen försvinner, vatten och avlopp slutar fungera, strömmen går, tele- och datanäten går ned och våra betalkort inte går att använda? Redan efter några timmar blir det kaos. Därför måste vi alla förbereda oss för olika eventualiteter. Viktigast är förstås mat, vatten och värme, och i mitten av broschyren finns checklistor på saker vi borde se till att vi har hemma av till exempel matreserver, dricksvatten, filtar och en batteri- eller vevradio.

Det var mer än 50 år sedan en liknande broschyr delades ut, men länge stod en sammanfattning i våra telefonkataloger. Sådana finns inte längre varpå behovet nu har uppstått igen över att informera allmänheten. Ett tips är också att redan nu läsa mer om till exempel din egen hemberedskap på webbplatsen dinsäkerhet.se. Ett nytt inslag i broschyren, som också är ett sorgligt tecken på hur tiderna har förändrats, är att en sida handlar om vad vi borde göra vid en terrorattack.

Glädjande nog finns formuleringen om att vi aldrig kommer att ge upp om vi blir angripna, och att ”alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska”. Det borde försvåra för diverse fredshetsare att acceptera en kapitulation i ett skarpt läge. Samtidigt har vi ett ytterst reducerat försvar, varför ett det snarare blir en form av fördröjningsstrid i väntan på undsättning. Men handlar förstås broschyren inte om.

Sedan kan angrepp förstås ta sig olika uttryck, och ske efter en eskalerande skala eller ske samtidigt. Allt för att skapa förvirring, så det gäller för alla att vara uppmärksamma. Det kan röra sig om cyberangrepp, sabotage, terrorattentat, påverkansoperationer, avskurna transporter och slutligen ett militärt angrepp. Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det skulle behövas, vilket innebär att samhället kan kraftsamla effektivare för att möta en angripare.

Det finns säkert de som tycker att man nu målar fan på väggen och skrämmer upp folk i onödan, men då har man inte förstått eller velat ta till sig hur omvärldsläget faktiskt har försämrats de senaste 15-20 åren. Egentligen är det ett underbetyg till våra beslutsfattare att det tagit så lång tid som till 2018 innan man börjat höja vår krishanteringsförmåga, och att ge ut denna viktiga broschyr. Läs, spara och agera efter den!

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.