2017-10-13 06:00

2017-10-13 06:00

Säkra, inte anonyma vittnen

LEDARE

Moderaterna har tidigare hållit fast vid att rättsstatens principer skall gälla för alla. Nu försöker delar av partistyrelsen lägga om linjen genom att föreslå att det skall vara tillåtet med anonyma vittnen.

Det är en farlig utveckling och förhoppningsvis sätter den nu pågående arbetsstämman stopp för den. Tomas Tobé, partiets rättspolitiska talesperson, medger att det ”i någon mening är ett avsteg kring mycket av den rättspraxis vi har på området” (Ekot 10/10). Det är att uttrycka det milt.

Rätten att möta sin anklagare härstammar från romersk rätt och har varit en fundamental del av rättsstaten under tusentals år. Den skall inte inskränkas i onödan. Detta illustrerar även vikten av att ha rättspolitiska talespersoner som, om de inte är jurister, åtminstone har en ingående känsla och förståelse för rättssystemet.

Det förs fram som argument att det bara skall vara möjligt att använda anonyma vittnen när det gäller särskilt allvarlig brottslighet. Men ju allvarligare anklagelserna mot en människa är, desto viktigare att rättssäkerheten är stark. Att tillåta anonyma vittnen ökar risken för falska vittnesmål och undergräver tilliten till rättssystemets effektivitet, opartiskhet och trovärdighet. Detta brukade Moderaterna som alltid har varit ett parti för ett starkt rättsväsende förstå.

Partistyrelsen är dock inte enig. Gunnar Strömmer, nyutsedd partisekreterare samt respekterad jurist, och Christian Gustavsson, Östergötlands förbundsordförande, hör till de som öppet kritiserar förslaget. Så även MUF:s ordförande Benjamin Dousa som säger till Ekot: ”Om vi börjar att tumma lite på rättsstaten, vart blir slutet i så fall?”

Det är helt riktigt att situationen för vittnen behöver förbättras. Många är i dag rädda för att vittna, även i helt vanliga rättegångar. Detta kan bero dels på en ökad ovana vid myndighetskontakter och kanslisvenska, dels på att det är en rätt utsatt situation. Brottsoffer och förövare kan tas in via särskilda vägar, men vittnen får normalt vänta utanför salen med gärningsmannens vänner eller gängmedlemmar. Detta måste kunna lösas bättre.

Skärpta straff för övergrepp i rättssak är en annan behövlig åtgärd. Det är ett allt vanligare fenomen vars konsekvenser är samhällshotande och växer proportionerligt. Detta måste avspeglas i straffen. Viktigast är dock att samhället återtar initiativet från brottslingarna. En stor anledning till att folk är rädda för att vittna i dag är sannolikt känslan av att Polisen träder tillbaka där skurkarna kliver fram. Om vi inte litar på samhällets förmåga att skydda oss minskar också vår villighet att utsätta oss för risker, såsom att vittna.

Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson har sagt att det behövs vuxna i svensk politik, människor som inte bara jagar snabba poänger utan står upp för vad som är rätt. Det har han rätt i. Det finns många goda sätt att ta sig an det faktum att fler inte vågar vittna. Att tulla på rättsstatens hörnstenar är definitivt inte ett av dem.

Det är en farlig utveckling och förhoppningsvis sätter den nu pågående arbetsstämman stopp för den. Tomas Tobé, partiets rättspolitiska talesperson, medger att det ”i någon mening är ett avsteg kring mycket av den rättspraxis vi har på området” (Ekot 10/10). Det är att uttrycka det milt.

Rätten att möta sin anklagare härstammar från romersk rätt och har varit en fundamental del av rättsstaten under tusentals år. Den skall inte inskränkas i onödan. Detta illustrerar även vikten av att ha rättspolitiska talespersoner som, om de inte är jurister, åtminstone har en ingående känsla och förståelse för rättssystemet.

Det förs fram som argument att det bara skall vara möjligt att använda anonyma vittnen när det gäller särskilt allvarlig brottslighet. Men ju allvarligare anklagelserna mot en människa är, desto viktigare att rättssäkerheten är stark. Att tillåta anonyma vittnen ökar risken för falska vittnesmål och undergräver tilliten till rättssystemets effektivitet, opartiskhet och trovärdighet. Detta brukade Moderaterna som alltid har varit ett parti för ett starkt rättsväsende förstå.

Partistyrelsen är dock inte enig. Gunnar Strömmer, nyutsedd partisekreterare samt respekterad jurist, och Christian Gustavsson, Östergötlands förbundsordförande, hör till de som öppet kritiserar förslaget. Så även MUF:s ordförande Benjamin Dousa som säger till Ekot: ”Om vi börjar att tumma lite på rättsstaten, vart blir slutet i så fall?”

Det är helt riktigt att situationen för vittnen behöver förbättras. Många är i dag rädda för att vittna, även i helt vanliga rättegångar. Detta kan bero dels på en ökad ovana vid myndighetskontakter och kanslisvenska, dels på att det är en rätt utsatt situation. Brottsoffer och förövare kan tas in via särskilda vägar, men vittnen får normalt vänta utanför salen med gärningsmannens vänner eller gängmedlemmar. Detta måste kunna lösas bättre.

Skärpta straff för övergrepp i rättssak är en annan behövlig åtgärd. Det är ett allt vanligare fenomen vars konsekvenser är samhällshotande och växer proportionerligt. Detta måste avspeglas i straffen. Viktigast är dock att samhället återtar initiativet från brottslingarna. En stor anledning till att folk är rädda för att vittna i dag är sannolikt känslan av att Polisen träder tillbaka där skurkarna kliver fram. Om vi inte litar på samhällets förmåga att skydda oss minskar också vår villighet att utsätta oss för risker, såsom att vittna.

Moderaternas nye partiledare Ulf Kristersson har sagt att det behövs vuxna i svensk politik, människor som inte bara jagar snabba poänger utan står upp för vad som är rätt. Det har han rätt i. Det finns många goda sätt att ta sig an det faktum att fler inte vågar vittna. Att tulla på rättsstatens hörnstenar är definitivt inte ett av dem.