2017-10-04 06:00

2017-10-04 06:00

Dags att förbjuda tiggeri

LEDARE

Det är dags för ett tiggeriförbud som gäller i hela landet. Det är ingen välgärning att tillåta tiggeri, trots att det ofta framställs så. Stödet för ett tiggeriförbud ökar bland befolkningen senast 57 procent i Aftonbladet/Inizios undersökning från september i år.

I Vellinge kommun beslutade kommunstyrelsen den 20 september om ett förbud för tiggeri på fyra platser i kommunen, genom att ändra sin ordningsstadga. Förbudet kan träda i kraft vid årsskiftet. Det är dock inte osannolikt att Länsstyrelsen i Skåne som skall pröva beslutet gör tummen ned. För sex år sedan försökte Sala kommun sig på ett tiggeriförbud med blev stoppade av länsstyrelsen i Västmanland.

Tiggeriförbudets kritiker brukar säga att det inte går att ”förbjuda fattigdom”. Det påståendet äger på ytan sin riktighet, men i detta fall handlar det om att begränsa möjligheterna för kriminella att utnyttja svaga personer som de tvingar att tigga. Det handlar också om att freda de som rör sig i det offentliga rummet från påstridiga tiggare och om att det skall vara möjligt för affärsinnehavare att slippa tiggare utanför sina butiker.

I Sverige tillhörde inte tiggare gatubilden för tio år sedan. I dag har nästan varje ort med en butik minst en tiggare. Varav de allra flesta är fattiga rumäner och bulgarer. Rumänien och Bulgarien har det största ansvaret för att ta hand om sina medborgare. Det är inte Sveriges ansvar att försörja andra länders medborgare.

Så länge det finns en möjlighet att med viss lönsamhet tigga här kommer Sverige att utöva en dragningskraft på tiggare. Genom förbud mot tiggeri skulle marknaden för tiggeri försvinna. Det innebär inte att dessa människors fattigdom minskar men det innebär att risken för att de utnyttjas av kriminella personer och organisationer minskar radikalt.

Trots att det länge förnekats i den svenska debatten så har tiggeriet inte saknat organisation eller tvång. Just nu pågår en stor rättegång i Örebro tingsrätt mot tre personer som misstänks lurat hit tio landsmän från Bulgarien och tvingat dem att tigga. Enligt den av polisen beslagtagna ”bokföringen” har vissa tiggare lyckats tigga ihop hela 190 000 kronor under ett år.

Så länge det går att tjäna pengar på att tigga i Sverige kommer vi att ha problem med hot, tvång och människohandel. Till det kommer nedskräpning och skadegörelse. Markägare som råkat ut för de lägerbildningar som uppstått i flera kommuner har fått betydande kostnader för att röja upp och sanera marken. Inget av detta kan accepteras.

Ett nationellt förbud mot tiggeri som det Moderaterna har föreslagit i sitt kriminalpolitiska program vore önskvärt. Förslaget innebär att aktiv såväl som passiv insamling av pengar kriminaliseras, med undantag för ideella organisationer. Initiativ för ett tiggeriförbud måste tas i riksdagen snarare än ute i kommunerna.

I Vellinge kommun beslutade kommunstyrelsen den 20 september om ett förbud för tiggeri på fyra platser i kommunen, genom att ändra sin ordningsstadga. Förbudet kan träda i kraft vid årsskiftet. Det är dock inte osannolikt att Länsstyrelsen i Skåne som skall pröva beslutet gör tummen ned. För sex år sedan försökte Sala kommun sig på ett tiggeriförbud med blev stoppade av länsstyrelsen i Västmanland.

Tiggeriförbudets kritiker brukar säga att det inte går att ”förbjuda fattigdom”. Det påståendet äger på ytan sin riktighet, men i detta fall handlar det om att begränsa möjligheterna för kriminella att utnyttja svaga personer som de tvingar att tigga. Det handlar också om att freda de som rör sig i det offentliga rummet från påstridiga tiggare och om att det skall vara möjligt för affärsinnehavare att slippa tiggare utanför sina butiker.

I Sverige tillhörde inte tiggare gatubilden för tio år sedan. I dag har nästan varje ort med en butik minst en tiggare. Varav de allra flesta är fattiga rumäner och bulgarer. Rumänien och Bulgarien har det största ansvaret för att ta hand om sina medborgare. Det är inte Sveriges ansvar att försörja andra länders medborgare.

Så länge det finns en möjlighet att med viss lönsamhet tigga här kommer Sverige att utöva en dragningskraft på tiggare. Genom förbud mot tiggeri skulle marknaden för tiggeri försvinna. Det innebär inte att dessa människors fattigdom minskar men det innebär att risken för att de utnyttjas av kriminella personer och organisationer minskar radikalt.

Trots att det länge förnekats i den svenska debatten så har tiggeriet inte saknat organisation eller tvång. Just nu pågår en stor rättegång i Örebro tingsrätt mot tre personer som misstänks lurat hit tio landsmän från Bulgarien och tvingat dem att tigga. Enligt den av polisen beslagtagna ”bokföringen” har vissa tiggare lyckats tigga ihop hela 190 000 kronor under ett år.

Så länge det går att tjäna pengar på att tigga i Sverige kommer vi att ha problem med hot, tvång och människohandel. Till det kommer nedskräpning och skadegörelse. Markägare som råkat ut för de lägerbildningar som uppstått i flera kommuner har fått betydande kostnader för att röja upp och sanera marken. Inget av detta kan accepteras.

Ett nationellt förbud mot tiggeri som det Moderaterna har föreslagit i sitt kriminalpolitiska program vore önskvärt. Förslaget innebär att aktiv såväl som passiv insamling av pengar kriminaliseras, med undantag för ideella organisationer. Initiativ för ett tiggeriförbud måste tas i riksdagen snarare än ute i kommunerna.