2017-08-12 06:00

2017-08-12 06:00

Lägg inte locket på!

LEDARE

Regeringen gör nu allt den kan för att lägga locket på när det gäller hur den hanterade informationen om IT-skandalen på Transportstyrelsen. Genom att inte säga något och istället hänvisa till konstitutionsutskottets (KU) granskning hoppas man kunna komma undan. Låt dem inte göra det!

Ju mer det grävs i den här haveriet desto värre verkar det bli. Att nuvarande handelsministern Ann Linde (S) i egenskap av dåvarande statssekreterare hos inrikesministern kände till vad som höll på att ske med den säkerhetsklassade informationen på Transportstyrelsen redan i september 2015 sätter allt i en ny dager. För vid den tidpunkten hade inte ens någon skada skett. Det var först i december som IT-driften togs över av IBM och känslig information kom i orätta händer.

Därmed kunde man redan då dragit i nödbromsen, och frågan är varför det inte gjordes. Själv vägrar Linde att svara på frågor om vilka hon informerade och när. Men som inrikesministerns statssekreterare satt hon lite som spindeln i regeringskansliets informationsnät. Svenska Dagbladet skriver att hon var sammankallande för gruppen för strategisk samordning, där andra statssekreterare ingår och som möts vid kriser när det finns behov av samordning. Därtill ledde hon även krishanteringsrådet, som sysslar med informationsutbyte mellan regeringskansliet och berörda myndigheter. Dagens Nyheter berättar att Säkerhetspolisen minst en gång i månaden har möten med justitiedepartementet.

Därför måste Linde skyndsamt berätta vad hon vet. Moderaterna anmälde också henne till KU i torsdags, tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist (S), förre inrikesministern Anders Ygeman (S) samt statsminister Stefan Löfvens båda statssekreterare Hans Dahlgren och Emma Lennartsson. Gott så, de måste alla berätta vad de visste och varför de underlät att agera. Men ingen får tillåtas gömma sig bakom en KU-granskning som kan pågå ända till i vår. De måste pressas att berätta mer nu.

De nya anmälningarna har upprört Socialdemokraternas vice gruppledare i riksdagen, den värmländska riksdagsledamoten Berit Högman. Och det till den milda grad att hon till SvD gör en halsbrytande och historiskt grovt felaktig liknelse mellan Moderaternas agerande och Falklandskriget: ”Personligen tänker jag på Margaret Thatcher. Hon startade Falklandskriget när hon hade det svårt hemma i sitt eget kungadöme.”

Nej, Berit Högman, det var inte Thatcher som startade Falklandskriget. Det var den argentinska militärjuntan under Leopoldo Galtieri som 1982 gick till anfall och ockuperade Falklandsöarna. Det är allmän historiskt kunskap. Frågan är vad som är värst, att hon är gravt okunnig eller att hon medvetet far med osanning för att knipa politiska poänger? Fast hon kanske bara vill ställa in sig hos sin nya chef, gruppledaren Anders Ygeman, som ju fick avgå som inrikesminister just på grund av den här skandalen.

Det är i alla händelser ett stickspår som vi inte får låta oss förvilla oss in i. Nu gäller det att ministrar och statssekreterare lägger alla kort på bordet, och det inte bara inför KU. Ju mer de håller tyst och ju mer de konstrar och drar ut på det hela desto mer blir det tydligt att de har något riktigt saftigt att dölja.

Ju mer det grävs i den här haveriet desto värre verkar det bli. Att nuvarande handelsministern Ann Linde (S) i egenskap av dåvarande statssekreterare hos inrikesministern kände till vad som höll på att ske med den säkerhetsklassade informationen på Transportstyrelsen redan i september 2015 sätter allt i en ny dager. För vid den tidpunkten hade inte ens någon skada skett. Det var först i december som IT-driften togs över av IBM och känslig information kom i orätta händer.

Därmed kunde man redan då dragit i nödbromsen, och frågan är varför det inte gjordes. Själv vägrar Linde att svara på frågor om vilka hon informerade och när. Men som inrikesministerns statssekreterare satt hon lite som spindeln i regeringskansliets informationsnät. Svenska Dagbladet skriver att hon var sammankallande för gruppen för strategisk samordning, där andra statssekreterare ingår och som möts vid kriser när det finns behov av samordning. Därtill ledde hon även krishanteringsrådet, som sysslar med informationsutbyte mellan regeringskansliet och berörda myndigheter. Dagens Nyheter berättar att Säkerhetspolisen minst en gång i månaden har möten med justitiedepartementet.

Därför måste Linde skyndsamt berätta vad hon vet. Moderaterna anmälde också henne till KU i torsdags, tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist (S), förre inrikesministern Anders Ygeman (S) samt statsminister Stefan Löfvens båda statssekreterare Hans Dahlgren och Emma Lennartsson. Gott så, de måste alla berätta vad de visste och varför de underlät att agera. Men ingen får tillåtas gömma sig bakom en KU-granskning som kan pågå ända till i vår. De måste pressas att berätta mer nu.

De nya anmälningarna har upprört Socialdemokraternas vice gruppledare i riksdagen, den värmländska riksdagsledamoten Berit Högman. Och det till den milda grad att hon till SvD gör en halsbrytande och historiskt grovt felaktig liknelse mellan Moderaternas agerande och Falklandskriget: ”Personligen tänker jag på Margaret Thatcher. Hon startade Falklandskriget när hon hade det svårt hemma i sitt eget kungadöme.”

Nej, Berit Högman, det var inte Thatcher som startade Falklandskriget. Det var den argentinska militärjuntan under Leopoldo Galtieri som 1982 gick till anfall och ockuperade Falklandsöarna. Det är allmän historiskt kunskap. Frågan är vad som är värst, att hon är gravt okunnig eller att hon medvetet far med osanning för att knipa politiska poänger? Fast hon kanske bara vill ställa in sig hos sin nya chef, gruppledaren Anders Ygeman, som ju fick avgå som inrikesminister just på grund av den här skandalen.

Det är i alla händelser ett stickspår som vi inte får låta oss förvilla oss in i. Nu gäller det att ministrar och statssekreterare lägger alla kort på bordet, och det inte bara inför KU. Ju mer de håller tyst och ju mer de konstrar och drar ut på det hela desto mer blir det tydligt att de har något riktigt saftigt att dölja.