2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Värna medborgarskapet

LEDARE

Kan Danmark och Storbritannien så borde vi i Sverige också kunna. De personer med dubbelt medborgarskap som rest för att strida för terrororganisationer som IS har förverkat rätten att kallas svenskar och visats i landet. Därför måste deras medborgarskap kunna återkallas.

Sedan polischefen för Storgöteborg Erik Nord i en intervju i Göteborgs-Posten nyligen sade att vi borde överväga att dra in medborgarskapet för jihadister har debattens vågor gått höga. Nord exemplifierade med Storbritannien där 152 personer fråntagits sitt medborgarskap sedan år 2011, och 40 stycken bara i år. Moderaterna var snabbt ute och gav bifall till idén. Det är också en fråga som Sverigedemokraterna drivit sedan tidigare.

Något vidare gehör från regeringshåll har tankarna dock inte fått. Justitieminister Morgan Johansson (S) biter istället ifrån och säger att han är förvånad över att M inte står upp för svensk grundlag, och att vi inte kan göra människor statslösa. Men ursäkta, det var några av det mest enfaldiga motargument som kunnat ges. Att förändra lagar är faktiskt riksdagens främsta uppgift. Anses en lag felaktig så kan den ändras, låt vara att det är krångligt och tar längre tid att ändra en grundlag (som sig bör). Att det i dag står i regeringsformens andra kapitel, sjunde paragrafen att ett medborgarskap inte får fråntas betyder inte att det är skrivet i sten.

Och att vi enligt internationella konventioner inte får göra personer statslösa är just varför förslaget handlade om personer med dubbelt medborgarskap. Justitieministern försöker göra sken av att han står upp för lag och rätt när han snarast vilseleder för att slippa behöva argumentera i sak.

Nu lär de här förslagen dock inte bli verklighet, just på grund av dessa medvetna missförstånd. Moderaterna har heller av outgrundlig anledning inte med sig alla andra allianspartier. Det finns dock andra förslag från Liberalerna och Kristdemokraterna för att försöka motta jihadismen. De vill till exempel beslagta passen för misstänkta terrorresenärer, och då kan man ju undra varför de inte kan ta steget fullt ut. KD vill också kriminalisera förberedelse till terrorresor och att jihadister skall kunna dömas till landsförräderi. I det senare fallet måste landsförräderi definieras om i lagen.

Men bara för att det finns andra åtgärder att ta till innebär inte att man inte också kan frånta medborgarskapet. Även om det skulle ta tid. Har man rest från Sverige för att kriga, våldta, skövla, mörda och förstöra så har man också mält sig ur det civiliserade umgänget i den svenska folkgemenskapen. Då skall man inte ha rätt att kalla sig svensk medborgare.

Men om man bara kan frånta någon ett medborgarskap så är det inte så mycket värt, invänder någon kanske. Problemet är att det redan i dag inte är så mycket värt. Det ges nästan utan krav bara du har vistats tillräckligt länge i landet (i normalfallet fem år). Det är hög tid att värna och uppgradera medborgarskapet. Det handlar om både rättigheter och skyldigheter. Krav på kunskaper i svenska språket, Sveriges historia och hur samhället fungerar måste ställas på blivande medborgare. Och de som kommer över ett medborgarskap på bedrägliga grunder, eller upphör att visa den lojalitet som kan krävas, vare då detta förlustigt.

Sedan polischefen för Storgöteborg Erik Nord i en intervju i Göteborgs-Posten nyligen sade att vi borde överväga att dra in medborgarskapet för jihadister har debattens vågor gått höga. Nord exemplifierade med Storbritannien där 152 personer fråntagits sitt medborgarskap sedan år 2011, och 40 stycken bara i år. Moderaterna var snabbt ute och gav bifall till idén. Det är också en fråga som Sverigedemokraterna drivit sedan tidigare.

Något vidare gehör från regeringshåll har tankarna dock inte fått. Justitieminister Morgan Johansson (S) biter istället ifrån och säger att han är förvånad över att M inte står upp för svensk grundlag, och att vi inte kan göra människor statslösa. Men ursäkta, det var några av det mest enfaldiga motargument som kunnat ges. Att förändra lagar är faktiskt riksdagens främsta uppgift. Anses en lag felaktig så kan den ändras, låt vara att det är krångligt och tar längre tid att ändra en grundlag (som sig bör). Att det i dag står i regeringsformens andra kapitel, sjunde paragrafen att ett medborgarskap inte får fråntas betyder inte att det är skrivet i sten.

Och att vi enligt internationella konventioner inte får göra personer statslösa är just varför förslaget handlade om personer med dubbelt medborgarskap. Justitieministern försöker göra sken av att han står upp för lag och rätt när han snarast vilseleder för att slippa behöva argumentera i sak.

Nu lär de här förslagen dock inte bli verklighet, just på grund av dessa medvetna missförstånd. Moderaterna har heller av outgrundlig anledning inte med sig alla andra allianspartier. Det finns dock andra förslag från Liberalerna och Kristdemokraterna för att försöka motta jihadismen. De vill till exempel beslagta passen för misstänkta terrorresenärer, och då kan man ju undra varför de inte kan ta steget fullt ut. KD vill också kriminalisera förberedelse till terrorresor och att jihadister skall kunna dömas till landsförräderi. I det senare fallet måste landsförräderi definieras om i lagen.

Men bara för att det finns andra åtgärder att ta till innebär inte att man inte också kan frånta medborgarskapet. Även om det skulle ta tid. Har man rest från Sverige för att kriga, våldta, skövla, mörda och förstöra så har man också mält sig ur det civiliserade umgänget i den svenska folkgemenskapen. Då skall man inte ha rätt att kalla sig svensk medborgare.

Men om man bara kan frånta någon ett medborgarskap så är det inte så mycket värt, invänder någon kanske. Problemet är att det redan i dag inte är så mycket värt. Det ges nästan utan krav bara du har vistats tillräckligt länge i landet (i normalfallet fem år). Det är hög tid att värna och uppgradera medborgarskapet. Det handlar om både rättigheter och skyldigheter. Krav på kunskaper i svenska språket, Sveriges historia och hur samhället fungerar måste ställas på blivande medborgare. Och de som kommer över ett medborgarskap på bedrägliga grunder, eller upphör att visa den lojalitet som kan krävas, vare då detta förlustigt.