2017-07-18 06:00

2017-07-18 13:02

Dumskallarnas sammansvärjning

LEDARE

I januari i år fick Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren plötsligt sparken. Ingen anledning angavs. Vi vet nu vad det handlade om. Ågren hade 2015 godkänt ”avsteg” från svensk lag, och tillåtit att hela Transportstyrelsens stordator, inklusive sekretessbelagda uppgifter, lades på utländska servrar.

Tidigare har Trafikverket skött Transportstyrelsens IT-system, men för att spara pengar beslutades att så inte längre skulle ske. Transportstyrelsen genomförde en brådskande upphandling av IT-system från IBM, som i sin tur lade ut verksamheten på utländska aktörer. IBM använde sig av 11 utländska dotterbolag och underleverantörer. Full tillgång till informationen gavs till tre tjeckiska tekniker som inte genomgått svensk säkerhetsgranskning. Brandväggarna och all datakommunikation sköttes av ett serbiskt företag vars personal heller inte säkerhetsgranskades. Transportstyrelsens egen IT-personal vägrade godkänna hanteringen. Det ignorerades. Säkerhetspolisen varnade. Också dessa varningar ignorerades.

Vilken slags information handlar det om? Hela det svenska körkortsregistret, inklusive alla foton. Information om alla svenska fordon, inklusive militära fordon. Var värdetransportbilar kör, och när. All information om alla svenska vägar, broar, deras bärighet. Alla hamnars kapacitet. Och så vidare.

Den potentiella läckan är alltså inte bara integritetskränkande för alla svenskar som har körkort. Den är en guldgruva för främmande makt som kan tänkas vilja genomföra militära eller andra operationer mot Sverige (läs: Ryssland).

Om informationen verkligen hamnat i orätta händer vet vi inte. Men om så är fallet, är detta det värsta läckaget av svensk hemlig information sedan 1979, då spionen och landsförrädaren Stig Bergling överlämnade information om Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd till Sovjetunionen.

Maria Ågren fick den 6 juli i år ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift på 70 000 kronor. Hennes månadslön som generaldirektör är 115 000 kronor i månaden. Det är som ett dåligt skämt. Straffvärdet för vårdslöshet av det här slaget borde vara ett antal års fängelse.

Men det blir värre. Ågren stod i tät kontakt med Transportstyrelsens styrelseordförande Rolf Annerberg. Han informerades om dessa lagstridiga ”avsteg”, alltså lagbrott, vid ett styrelsemöte i augusti 2015. Annerberg säger i ett förhör med Säkerhetspolisen att han och styrelsen informerades om att man hade att välja mellan två dåliga alternativ: antingen skulle myndighetens datasystem sluta fungera, eller så måste icke säkerhetsklassade utländska tekniker få full tillgång till all information. Man valde det senare. Man valde fel.

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) menar att det är ”tveksamt” om Annerberg kan sitta kvar. Moderaternas försvarspolitiske talesman Hans Wallmark anser att förtroendet är ”totalt urholkat”. Så är det. Regeringen borde ge Annerberg och hela hans styrelse sparken. Det handlar uppenbarligen om genuint omdömeslösa människor som inte kan ansvara ens för ett lådbilsrally.

Den här chockerande affären illustrerar varför gott omdöme är så viktigt. Hur är man funtad om man lägger ut känslig information av vikt för rikets försvar på utländska servrar? Redan där borde alla varningsklockorna ringa. Och att man dessutom för att göra det måste använda ej säkerhetsklassad personal, för att inte tala om att bryta mot svensk lag, och trots att experterna varnar...

Hur naiva och fredsskadade är egentligen somliga av vårt lands ledande tjänstemän?

Tidigare har Trafikverket skött Transportstyrelsens IT-system, men för att spara pengar beslutades att så inte längre skulle ske. Transportstyrelsen genomförde en brådskande upphandling av IT-system från IBM, som i sin tur lade ut verksamheten på utländska aktörer. IBM använde sig av 11 utländska dotterbolag och underleverantörer. Full tillgång till informationen gavs till tre tjeckiska tekniker som inte genomgått svensk säkerhetsgranskning. Brandväggarna och all datakommunikation sköttes av ett serbiskt företag vars personal heller inte säkerhetsgranskades. Transportstyrelsens egen IT-personal vägrade godkänna hanteringen. Det ignorerades. Säkerhetspolisen varnade. Också dessa varningar ignorerades.

Vilken slags information handlar det om? Hela det svenska körkortsregistret, inklusive alla foton. Information om alla svenska fordon, inklusive militära fordon. Var värdetransportbilar kör, och när. All information om alla svenska vägar, broar, deras bärighet. Alla hamnars kapacitet. Och så vidare.

Den potentiella läckan är alltså inte bara integritetskränkande för alla svenskar som har körkort. Den är en guldgruva för främmande makt som kan tänkas vilja genomföra militära eller andra operationer mot Sverige (läs: Ryssland).

Om informationen verkligen hamnat i orätta händer vet vi inte. Men om så är fallet, är detta det värsta läckaget av svensk hemlig information sedan 1979, då spionen och landsförrädaren Stig Bergling överlämnade information om Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd till Sovjetunionen.

Maria Ågren fick den 6 juli i år ett strafföreläggande för vårdslöshet med hemlig uppgift på 70 000 kronor. Hennes månadslön som generaldirektör är 115 000 kronor i månaden. Det är som ett dåligt skämt. Straffvärdet för vårdslöshet av det här slaget borde vara ett antal års fängelse.

Men det blir värre. Ågren stod i tät kontakt med Transportstyrelsens styrelseordförande Rolf Annerberg. Han informerades om dessa lagstridiga ”avsteg”, alltså lagbrott, vid ett styrelsemöte i augusti 2015. Annerberg säger i ett förhör med Säkerhetspolisen att han och styrelsen informerades om att man hade att välja mellan två dåliga alternativ: antingen skulle myndighetens datasystem sluta fungera, eller så måste icke säkerhetsklassade utländska tekniker få full tillgång till all information. Man valde det senare. Man valde fel.

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) menar att det är ”tveksamt” om Annerberg kan sitta kvar. Moderaternas försvarspolitiske talesman Hans Wallmark anser att förtroendet är ”totalt urholkat”. Så är det. Regeringen borde ge Annerberg och hela hans styrelse sparken. Det handlar uppenbarligen om genuint omdömeslösa människor som inte kan ansvara ens för ett lådbilsrally.

Den här chockerande affären illustrerar varför gott omdöme är så viktigt. Hur är man funtad om man lägger ut känslig information av vikt för rikets försvar på utländska servrar? Redan där borde alla varningsklockorna ringa. Och att man dessutom för att göra det måste använda ej säkerhetsklassad personal, för att inte tala om att bryta mot svensk lag, och trots att experterna varnar...

Hur naiva och fredsskadade är egentligen somliga av vårt lands ledande tjänstemän?