2017-07-14 06:00

2017-07-14 06:00

Fredens illusioner

Veronica Palm, före detta socialdemokratisk riksdagsledamot, påpekar på Twitter att Sverige inte varit i krig på 200 år, inte hotas, och att man därmed bör ”tona ner larmstämningen”.

Vilken larmstämning? Den svenska försvarsbudgeten fortsätter sömngångaraktigt att stagnera kring 1 procent av BNP.

Man får anta att Palm inte har brandförsäkring. Och inte lyssnat på sin partiledare under de senaste åren.

Vilken larmstämning? Den svenska försvarsbudgeten fortsätter sömngångaraktigt att stagnera kring 1 procent av BNP.

Man får anta att Palm inte har brandförsäkring. Och inte lyssnat på sin partiledare under de senaste åren.