2017-06-19 06:00

2017-06-19 06:00

EU snart med prilla?

LEDARE

Det är märkligt att EU har en så avog inställning till snus när rökningen skördar så många offer i unionen. Tobak är inte någon hälsoprodukt eller särskilt bra för plånboken men om man nödvändigtvis måste bruka tobak är snus att föredra framför cigarretter eftersom snus är mindre ohälsosamt.

När Sverige skulle folkomrösta om medlemskap i EU, eller EG år 1994, blev den svenska snustraditionen en viktig symbolisk fråga för många väljare: EG? Inte utan min prilla. Om snusfrågan verkligen var avgörande för att rösta ja eller nej skulle vara intressant att veta.

Helt klart är att frågan inte var oviktig eftersom Sverige fick ett undantag för snuset i medlemskapsförhandlingarna. I dag är Sverige det enda landet inom unionen där snus är tillåtet. Snustraditionen är stark, särskilt bland män där omkring 18 procent snusar, snusandet bland kvinnor är omkring 3-4 procent (år 2016). Vid folkomröstningen var dock andelen snusare några procent högre.

Argumentet från EU:s sida för att hålla snuset inom Sveriges gränser och inte tillåta snuset i resten av unionen var att det vore onödigt att släppa in ytterligare en tobaksprodukt på marknaden. Bedömningen var att man hade tillräckliga problem med cigaretter. I sammanhanget är det intressant att så kallade e-cigarretter, som faktiskt är en ny tobaksprodukt, har tillåtits inom EU.

Att EU och världen i stort har mer än tillräckliga problem med röktobakens negativa hälsoeffekter är ingen underdrift. Rökning är dokumenterat dödligt, enligt Världshälsoorganisationen WHO dog fem miljoner människor av cigarrettrökning i världen år 2012. Bland män över 30 år har Sverige den lägsta andelen rökare inom EU: 12 procent jämfört med EU-snittet på 26 procent förra året. Länderna med flest rökande män över 30 år var Cypern och Lettland med 38 respektive 37 procent.

Föga förvånande var den tobaksrelaterade dödligheten lägst i Sverige. 24 av 27 medlemsländer har en dubbelt så hög tobaksrelaterad dödlighet jämfört med Sverige. Snuskommissionen, som är en intresseorganisation finansierad av Sveriges Snustillverkareförening, tar detta i intäkt för att den svenska snustraditionen ”räddar liv”.

De vill naturligtvis sälja snus men siffrorna de presenterar är anledning nog för att EU borde tänka om i fråga om snusförbudet i unionen. Den lägre andelen rökare i Sverige kan tillskrivas snusandet. Hade tobaksbruket sett likadant ut som i Sverige så räknar Snuskommissionen med att cirka 355 000 liv per år bland män över 30 år hade kunnat sparas.

Även om rekommendationen är att avstå tobak så lär en stor del av EU:s befolkning fortsätta röka, trots all upplysning om rökningens risker. Hälsoriskerna med snus är betydligt mycket mindre, så det vore en vinst om cigarretter byttes mot snus. Även om Snustillverkarna naturligtvis talar i egen sak så borde det finnas skäl för EU att ompröva inställningen till snus.

Om man menade allvar med kampen mot tobaken borde lagstiftarna överväga ett totalförbud. Men eftersom det inte lär hända borde EU:s nikotinister åtminstone få chansen att välja ett avsevärt mindre ohälsosamt tobaksalternativ.

När Sverige skulle folkomrösta om medlemskap i EU, eller EG år 1994, blev den svenska snustraditionen en viktig symbolisk fråga för många väljare: EG? Inte utan min prilla. Om snusfrågan verkligen var avgörande för att rösta ja eller nej skulle vara intressant att veta.

Helt klart är att frågan inte var oviktig eftersom Sverige fick ett undantag för snuset i medlemskapsförhandlingarna. I dag är Sverige det enda landet inom unionen där snus är tillåtet. Snustraditionen är stark, särskilt bland män där omkring 18 procent snusar, snusandet bland kvinnor är omkring 3-4 procent (år 2016). Vid folkomröstningen var dock andelen snusare några procent högre.

Argumentet från EU:s sida för att hålla snuset inom Sveriges gränser och inte tillåta snuset i resten av unionen var att det vore onödigt att släppa in ytterligare en tobaksprodukt på marknaden. Bedömningen var att man hade tillräckliga problem med cigaretter. I sammanhanget är det intressant att så kallade e-cigarretter, som faktiskt är en ny tobaksprodukt, har tillåtits inom EU.

Att EU och världen i stort har mer än tillräckliga problem med röktobakens negativa hälsoeffekter är ingen underdrift. Rökning är dokumenterat dödligt, enligt Världshälsoorganisationen WHO dog fem miljoner människor av cigarrettrökning i världen år 2012. Bland män över 30 år har Sverige den lägsta andelen rökare inom EU: 12 procent jämfört med EU-snittet på 26 procent förra året. Länderna med flest rökande män över 30 år var Cypern och Lettland med 38 respektive 37 procent.

Föga förvånande var den tobaksrelaterade dödligheten lägst i Sverige. 24 av 27 medlemsländer har en dubbelt så hög tobaksrelaterad dödlighet jämfört med Sverige. Snuskommissionen, som är en intresseorganisation finansierad av Sveriges Snustillverkareförening, tar detta i intäkt för att den svenska snustraditionen ”räddar liv”.

De vill naturligtvis sälja snus men siffrorna de presenterar är anledning nog för att EU borde tänka om i fråga om snusförbudet i unionen. Den lägre andelen rökare i Sverige kan tillskrivas snusandet. Hade tobaksbruket sett likadant ut som i Sverige så räknar Snuskommissionen med att cirka 355 000 liv per år bland män över 30 år hade kunnat sparas.

Även om rekommendationen är att avstå tobak så lär en stor del av EU:s befolkning fortsätta röka, trots all upplysning om rökningens risker. Hälsoriskerna med snus är betydligt mycket mindre, så det vore en vinst om cigarretter byttes mot snus. Även om Snustillverkarna naturligtvis talar i egen sak så borde det finnas skäl för EU att ompröva inställningen till snus.

Om man menade allvar med kampen mot tobaken borde lagstiftarna överväga ett totalförbud. Men eftersom det inte lär hända borde EU:s nikotinister åtminstone få chansen att välja ett avsevärt mindre ohälsosamt tobaksalternativ.