2017-05-31 06:00

2017-05-31 06:00

Ålderstesta mera

LEDARE

Att tre av fyra ensamkommande asylsökande som testats visat sig vara över 18 år borde stämma till eftertanke hos alla de som hittills förnekat att det ens skulle förekomma att någon ljög om sin ålder. Det här visar på inget annat än ett monumentalt haveri för den svenska migrationspolitiken, och på hur så många medvetet valt att blunda.

Det är Rättsmedicinalverket som på uppdrag av Migrationsverket nu gjort sina första medicinska åldersbedömningar. Hittills har 581 asylsökande testats och av dessa har 442 (76 procent) bedömts vara över 18 år. Detta är siffror som egentligen inte borde förvåna någon, och ligger i linje med erfarenheter från våra nordiska grannländer.

Nu är det på sin plats att påpeka att det inte handlar om alla ensamkommande, utan om ett urval av de som Migrationsverket satt frågetecken kring åldern. Totalt har Rättsmedicinalverket hittills fått in 4 200 beställningar från Migrationsverket. Det skall sättas i relation till att det i nuläget finns 15 500 öppna ärenden med ensamkommande. Migrationsverket har själva tidigare gjort bedömningen att det finns oklarheter i cirka 70 procent av fallen där asylsökande har angett en ålder mellan 15 och 17 år. Således finns det stor anledning att tro att det är många ensamkommande barn som inte alls är barn, även om det inte handlar om så många som tre fjärdedelar.

Fram tills alldeles nyligen var det närmast tabubelagt att ens beröra den här frågan. Organisationer som Rädda Barnen kallade det för en vandringssägen att asylsökande ljög om sin ålder och barnläkare och Advokatsamfundet motsatte sig å det bestämdaste att det skulle göras åldersbedömningar. Av rädsla för att utmålas som främlingsfientliga eller ännu värre avstod många politiker, opinionsbildare och sakkunniga från att säga som det var.

Vi särbehandlar på goda grunder barn som kommer som asylsökande då dessa är mer skyddsvärda, men då måste vi också se till att det handlar om just barn. Annars skapas det incitament för andra utan samma skyddsbehov av att ljuga om sin ålder. Om det kan man inte ha så många synpunkter. Det är mänskligt att vilja få det så bra som möjligt. De flesta av oss hade nog försökt göra liknande i motsvarande situation. En avgörande faktor till att 40 procent av alla ensamkommande som sökte asyl i EU under migrationskrisens 2015 gjorde det i Sverige var att vi inte tillämpade medicinska åldersbedömningar.

Det finns en ekonomisk aspekt också. Det kostar 337 kronor per dygn och asylsökande enligt Migrationsverket, men för ensamkommande stiger det till hela 2 918 kronor. Förra året var kostnaden för ensamkommande svindlande 26 miljarder kronor – att exempelvis jämföras med försvarsbudgetens 48 miljarder. Hur många av dessa miljarder är rena felsatsningar?

Det är nu hög tid att åldersbedömningarna blir obligatoriska (nu är de frivilliga) och att de som ändå vägrar genomgå dem då automatiskt skall bedömas som varande över 18 år. För det talar både humanitära men också säkerhetsmässiga aspekter. Vi måste helt enkelt också ha betydligt bättre koll på vilka som befinner sig här i landet.

Det är Rättsmedicinalverket som på uppdrag av Migrationsverket nu gjort sina första medicinska åldersbedömningar. Hittills har 581 asylsökande testats och av dessa har 442 (76 procent) bedömts vara över 18 år. Detta är siffror som egentligen inte borde förvåna någon, och ligger i linje med erfarenheter från våra nordiska grannländer.

Nu är det på sin plats att påpeka att det inte handlar om alla ensamkommande, utan om ett urval av de som Migrationsverket satt frågetecken kring åldern. Totalt har Rättsmedicinalverket hittills fått in 4 200 beställningar från Migrationsverket. Det skall sättas i relation till att det i nuläget finns 15 500 öppna ärenden med ensamkommande. Migrationsverket har själva tidigare gjort bedömningen att det finns oklarheter i cirka 70 procent av fallen där asylsökande har angett en ålder mellan 15 och 17 år. Således finns det stor anledning att tro att det är många ensamkommande barn som inte alls är barn, även om det inte handlar om så många som tre fjärdedelar.

Fram tills alldeles nyligen var det närmast tabubelagt att ens beröra den här frågan. Organisationer som Rädda Barnen kallade det för en vandringssägen att asylsökande ljög om sin ålder och barnläkare och Advokatsamfundet motsatte sig å det bestämdaste att det skulle göras åldersbedömningar. Av rädsla för att utmålas som främlingsfientliga eller ännu värre avstod många politiker, opinionsbildare och sakkunniga från att säga som det var.

Vi särbehandlar på goda grunder barn som kommer som asylsökande då dessa är mer skyddsvärda, men då måste vi också se till att det handlar om just barn. Annars skapas det incitament för andra utan samma skyddsbehov av att ljuga om sin ålder. Om det kan man inte ha så många synpunkter. Det är mänskligt att vilja få det så bra som möjligt. De flesta av oss hade nog försökt göra liknande i motsvarande situation. En avgörande faktor till att 40 procent av alla ensamkommande som sökte asyl i EU under migrationskrisens 2015 gjorde det i Sverige var att vi inte tillämpade medicinska åldersbedömningar.

Det finns en ekonomisk aspekt också. Det kostar 337 kronor per dygn och asylsökande enligt Migrationsverket, men för ensamkommande stiger det till hela 2 918 kronor. Förra året var kostnaden för ensamkommande svindlande 26 miljarder kronor – att exempelvis jämföras med försvarsbudgetens 48 miljarder. Hur många av dessa miljarder är rena felsatsningar?

Det är nu hög tid att åldersbedömningarna blir obligatoriska (nu är de frivilliga) och att de som ändå vägrar genomgå dem då automatiskt skall bedömas som varande över 18 år. För det talar både humanitära men också säkerhetsmässiga aspekter. Vi måste helt enkelt också ha betydligt bättre koll på vilka som befinner sig här i landet.