2017-05-12 06:00

2017-05-12 06:00

Dags att rusta för krig

LEDARE

I december ombads Sveriges kommuner i ett brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att delta i försvarets kommande krigsövningar samt att inte avveckla några ledningscentraler i bergrum. Nu ger regeringen försvarsmakten och MSB ett utökat uppdrag att förbereda sig för krig.

Regeringen kom i går med beskedet att Sverige ska rusta sig bättre för krig. Såväl försvarsmakten som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att se till att myndigheter som arbetar med sådant som energi, transporter och säkerhet ska kunna fungera vid kris. Dessa myndigheter ska då kunna arbeta från skyddade platser.

Denna förmåga hade Sverige en gång i tiden. I Svinbäcksberget i Karlstad finns en kvarleva från den tid då totalförsvaret var starkt i landet: en civil ledningscentral som totalrenoverades 1985 och där den sista övningen hölls så sent som 1998. Inne i berget finns sovsalar, restaurang, televäxel med mera. Allt redo att användas i händelse av krig.

Centralen i bergrummet i Karlstad är den enda bevarade sådana anläggningen i Värmland och en av få som finns kvar i hela Sverige. På många andra håll, exempelvis i Arvika, har dessa murats igen för gott. Men nu ska alltså beredskapen höjas och civila ledningsplatser i bergrum blir återigen aktuella och måste hållas tillgängliga av kommunerna.

I början av 2016 väckte dåvarande arméchefen Anders Brännström stor uppmärksamhet genom att säga att Sverige kunde vara i krig om ett år. Detta möttes av vissa med stor skepsis, men är ett väldigt sunt förhållningssätt för försvarsplaneringen. För att citera Brännström: ”Det handlar om att förbereda sig på det värsta”.

Dessvärre har svensk försvarspolitik ofta handlat om att förbereda sig för att bästa möjliga scenario ska inträffa. En bristfällig strategi, särskilt som verkligheten ofta överraskat negativt. Ett år före den ryska invasionen av Ukraina 2014 kunde ingen ha anat vad som skulle hända. Antagligen inte ens den ryska regimen.

Personer som tidigare stod nära den ryska makten har vittnat om hur denna invasion varit noggrant planerat långt i förväg. Kanske hade den aktiverats om en EU-vänlig president vunnit i det val som skulle ha ägt rum 2015. Då kunde protester iscensatts, läget eskalerats och invasionsplanen aktiverats.

Genom de folkliga protester som uppstod i och med Euromajdan, när president Janukovytj vägrade skriva under Ukrainas associationsavtal med EU, så togs Ryssland på sängen. Snabbt och klumpigt försökte man aktivera sin plan men lyckades inte riktigt som det var tänkt. Plötsligt kom kriget, utan att vare sig angriparen eller den angripne var redo.

Och det är med detta i bakhuvudet vi bör tänka och planera. MSB här i Karlstad får ett allt viktigare uppdrag framöver. Kanske blir Svinbäcksberget aktuellt igen för Karlstads kommun. En militär konflikt i Östersjön ser alltmer sannolik ut och vid en sådan skulle Sverige tveklöst bli indraget. Visst kan vi vara i krig om ett år. Dags att börja planera för det också.

Regeringen kom i går med beskedet att Sverige ska rusta sig bättre för krig. Såväl försvarsmakten som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att se till att myndigheter som arbetar med sådant som energi, transporter och säkerhet ska kunna fungera vid kris. Dessa myndigheter ska då kunna arbeta från skyddade platser.

Denna förmåga hade Sverige en gång i tiden. I Svinbäcksberget i Karlstad finns en kvarleva från den tid då totalförsvaret var starkt i landet: en civil ledningscentral som totalrenoverades 1985 och där den sista övningen hölls så sent som 1998. Inne i berget finns sovsalar, restaurang, televäxel med mera. Allt redo att användas i händelse av krig.

Centralen i bergrummet i Karlstad är den enda bevarade sådana anläggningen i Värmland och en av få som finns kvar i hela Sverige. På många andra håll, exempelvis i Arvika, har dessa murats igen för gott. Men nu ska alltså beredskapen höjas och civila ledningsplatser i bergrum blir återigen aktuella och måste hållas tillgängliga av kommunerna.

I början av 2016 väckte dåvarande arméchefen Anders Brännström stor uppmärksamhet genom att säga att Sverige kunde vara i krig om ett år. Detta möttes av vissa med stor skepsis, men är ett väldigt sunt förhållningssätt för försvarsplaneringen. För att citera Brännström: ”Det handlar om att förbereda sig på det värsta”.

Dessvärre har svensk försvarspolitik ofta handlat om att förbereda sig för att bästa möjliga scenario ska inträffa. En bristfällig strategi, särskilt som verkligheten ofta överraskat negativt. Ett år före den ryska invasionen av Ukraina 2014 kunde ingen ha anat vad som skulle hända. Antagligen inte ens den ryska regimen.

Personer som tidigare stod nära den ryska makten har vittnat om hur denna invasion varit noggrant planerat långt i förväg. Kanske hade den aktiverats om en EU-vänlig president vunnit i det val som skulle ha ägt rum 2015. Då kunde protester iscensatts, läget eskalerats och invasionsplanen aktiverats.

Genom de folkliga protester som uppstod i och med Euromajdan, när president Janukovytj vägrade skriva under Ukrainas associationsavtal med EU, så togs Ryssland på sängen. Snabbt och klumpigt försökte man aktivera sin plan men lyckades inte riktigt som det var tänkt. Plötsligt kom kriget, utan att vare sig angriparen eller den angripne var redo.

Och det är med detta i bakhuvudet vi bör tänka och planera. MSB här i Karlstad får ett allt viktigare uppdrag framöver. Kanske blir Svinbäcksberget aktuellt igen för Karlstads kommun. En militär konflikt i Östersjön ser alltmer sannolik ut och vid en sådan skulle Sverige tveklöst bli indraget. Visst kan vi vara i krig om ett år. Dags att börja planera för det också.