2017-03-20 06:00

2017-03-20 06:00

Hälsosam avreglering av apotek

LEDARE

År 2009 omreglerade Alliansregeringen apoteksmonopolet och öppnade upp en marknad för olika aktörer att sälja läkemedel. Om man läser apoteksmarknadsutredningens delbetänkande så verkar det som om avregleringen inte blev den katastrof som vänstern varnat för.

Apoteksmarknaden har med utredningens egna ord mognat sedan år 2009. Antalet apotek har ökat från 929 till 1 392 och tillgängligheten till läkemedel har blivit bättre. De som behöver receptfria läkemedel har nu tillgång till dessa i snart sagt varje livsmedelsbutik.

Tillgängligheten till apotek är förvånansvärt god. Nästan 99 procent av landets befolkning bor inte längre än 20 minuters bilfärd ifrån ett apotek. Det måste med alla mått mätt ändå vara ett fullkomligt acceptabelt avstånd. Mycket tätare än så kan knappast apoteken ligga. För de som trots allt bor långt ifrån närmsta apotek finns systemet med apoteksombud i glest befolkade områden. I nuläget finns det över 600 apoteksombud men de kan bli fler om andra aktörer än det statliga Apoteket AB tillåts ha egna ombud, så som apoteksmarknadsutredningen föreslår.

Det är naturligtvis bra om tillgängligheten ökar ännu mer men samtidigt finns det en trend mot allt mer av så kallad e-handel över nätet. I dag e-handlas drygt fyra procent av läkemedlen, men enligt prognoserna kan e-handelsandelen ha ökat till 8-15 procent redan år 2020.

Att det finns apotek innebär dock inte att det alltid går att få det föreskrivna läkemedlet. Alla mediciner finns inte på hyllan hela tiden. En av tjugo kunder kommer att bli besviken. Dock finns det en 24-timmarsgaranti som innebär att en beställd vara skall kunna hämtas dagen efter. En av tjugo låter inte så mycket men det är omkring en miljon apoteksbesök det handlar om, så det finns fog för att effektivisera denna service ytterligare. Utredningen föreslår bland annat att returrätten visavi distributörerna skall bli generösare så att apoteken skall kunna hålla ett större lager.

Samhällets kostnad för patienter som inte följer recepten är enorm, någonstans mellan 12-19 miljarder. Vid kronisk behandling uppskattas följsamheten till omkring 50 procent. Detta är mycket allvarligt. En förutsättning för att vården skall fungera är att patienterna rättar sig efter doktorernas ordinationer. Här vilar det största ansvaret på patienten men apotekens rådgivning kan också förbättras. Apoteksmarknadsutredningen föreslår därför att endast legitimerade farmaceuter skall får expediera recept och ge råd, samt att ålägga apoteken en skyldighet att så långt det går säkerställa att konsumenten använder läkemedlet på rätt sätt. Att det behövs nya regler för att säkerställa detta är i sig häpnadsväckande.

Det finns fler saker som kan bli bättre. Mellan åren 2008 och 2015 har priserna på 105 receptfria läkemedel jämförts av DN (2/1) och 94 av dessa har ökat i pris, korrigerat för inflation. Vissa produkter med 50 procent. Så långt har avregleringen inte haft någon prispressande effekt kan man misstänka. Apotekens prissättning måste därför utredas och anledningen till prisökningarna klarläggas.

Trots en del brister har apoteksmarknaden inte blivit någon katastrof utan är tvärtom ganska lyckad. Kunderna är nöjda med sina apotek, hela 96 procent uppgav till Sifo att deras senaste apoteksbesök var ”bra” eller bättre under sista kvartalet förra året.

Apoteksmarknaden har med utredningens egna ord mognat sedan år 2009. Antalet apotek har ökat från 929 till 1 392 och tillgängligheten till läkemedel har blivit bättre. De som behöver receptfria läkemedel har nu tillgång till dessa i snart sagt varje livsmedelsbutik.

Tillgängligheten till apotek är förvånansvärt god. Nästan 99 procent av landets befolkning bor inte längre än 20 minuters bilfärd ifrån ett apotek. Det måste med alla mått mätt ändå vara ett fullkomligt acceptabelt avstånd. Mycket tätare än så kan knappast apoteken ligga. För de som trots allt bor långt ifrån närmsta apotek finns systemet med apoteksombud i glest befolkade områden. I nuläget finns det över 600 apoteksombud men de kan bli fler om andra aktörer än det statliga Apoteket AB tillåts ha egna ombud, så som apoteksmarknadsutredningen föreslår.

Det är naturligtvis bra om tillgängligheten ökar ännu mer men samtidigt finns det en trend mot allt mer av så kallad e-handel över nätet. I dag e-handlas drygt fyra procent av läkemedlen, men enligt prognoserna kan e-handelsandelen ha ökat till 8-15 procent redan år 2020.

Att det finns apotek innebär dock inte att det alltid går att få det föreskrivna läkemedlet. Alla mediciner finns inte på hyllan hela tiden. En av tjugo kunder kommer att bli besviken. Dock finns det en 24-timmarsgaranti som innebär att en beställd vara skall kunna hämtas dagen efter. En av tjugo låter inte så mycket men det är omkring en miljon apoteksbesök det handlar om, så det finns fog för att effektivisera denna service ytterligare. Utredningen föreslår bland annat att returrätten visavi distributörerna skall bli generösare så att apoteken skall kunna hålla ett större lager.

Samhällets kostnad för patienter som inte följer recepten är enorm, någonstans mellan 12-19 miljarder. Vid kronisk behandling uppskattas följsamheten till omkring 50 procent. Detta är mycket allvarligt. En förutsättning för att vården skall fungera är att patienterna rättar sig efter doktorernas ordinationer. Här vilar det största ansvaret på patienten men apotekens rådgivning kan också förbättras. Apoteksmarknadsutredningen föreslår därför att endast legitimerade farmaceuter skall får expediera recept och ge råd, samt att ålägga apoteken en skyldighet att så långt det går säkerställa att konsumenten använder läkemedlet på rätt sätt. Att det behövs nya regler för att säkerställa detta är i sig häpnadsväckande.

Det finns fler saker som kan bli bättre. Mellan åren 2008 och 2015 har priserna på 105 receptfria läkemedel jämförts av DN (2/1) och 94 av dessa har ökat i pris, korrigerat för inflation. Vissa produkter med 50 procent. Så långt har avregleringen inte haft någon prispressande effekt kan man misstänka. Apotekens prissättning måste därför utredas och anledningen till prisökningarna klarläggas.

Trots en del brister har apoteksmarknaden inte blivit någon katastrof utan är tvärtom ganska lyckad. Kunderna är nöjda med sina apotek, hela 96 procent uppgav till Sifo att deras senaste apoteksbesök var ”bra” eller bättre under sista kvartalet förra året.