2017-03-18 06:00

2017-03-18 06:00

Skadligt slag i luften

LEDARE

Trots den massiva och befogade kritiken så väljer den rödgröna regeringen att gå fram med förslaget om en flygskatt. Det beskedet gavs i veckan och det kommer att slå hårt mot stora delar av landet. Men så går det när symbolåtgärder skall vidtas för att hålla det krisande Miljöpartiet på någorlunda gott humör. Då spelar det ingen roll att Stefan Löfven (S) före valet lovade att någon flygskatt skulle det inte bli.

Argumentet att flyget inte betalar sina miljökostnader håller inte. Inom Europa ingår flygtrafiken i systemet med utsläppsrätter och det är dessa regler som gör att man inte kan lägga på någon extra bränsleskatt. Då hade det blivit en form av dubbelbeskattning. Regeringens lösning blir därför istället en punktskatt på flygstolar i tre steg beroende på hur långt man skall åka – 80 kronor inom Europa, 280 kronor utom Europa med max 600 mil från Arlanda och 430 kronor för långsdistans över de 600 milen.

Det kan ju tyckas överkomligt, men erfarenheter från andra länder visar på motsatsen. Trafiken styrs då om till andra länder utan flygskatt. I Norge så fick flygplatsen i Rygge läggas ned när den norska regeringen införde en flygskatt. Flygbolaget Norwegians vd Bjørn Kjos säger rent ut att ett antal planerade satsningar på att göra Arlanda till ett nav för långdistansflyg (till bland annat Delhi, Tokyo, Seoul, Peking, Shanghai och Hongkong), liksom en planerad linje mellan Göteborg och New York, inte kommer att bli av om det blir en flygskatt. Dessutom kommer Skavsta förmodligen att få läggas ned och fler flygningar kommer att ske från Oslo och Köpenhamn. Det kommer helt enkelt att kosta för många miljoner för Norwegian för att det skall vara lönsamt.

Kjos ifrågasätter också den förmenta klimatnyttan. Vill man reducera koldioxidutsläpp så är det bättre att fortsätta som i dag, med moderna plan som kan minska utsläppen med 40 procent, säger han till Expressen. Nyttan förtas också av att svenskar börjar resa via omvägar, till andra flygplatser utanför Sverige.

Regeringen är också helt okänslig för det stora behov som finns av inrikesflyg i ett långsmalt och glesbefolkat land som Sverige. På grund av tidsaspekten finns inte många realistiska alternativ till flyget om man exempelvis skall till eller från Norrland. Det gäller både för företag som för privatpersoner. För att det skall kunna gå att leva, bo och arbeta utanför storstadsområdena så måste vi ha ett fungerande inrikesflyg. Även Karlstads flygplats kommer att drabbas när matarflygen till Stockholm och Frankfurt blir dyrare.

Dessvärre lär förslaget gå igenom då regeringen tänker baka in det i höstbudgeten. Och eftersom den borgerliga oppositionen inte är beredda att gå fram med en egen gemensam budget så kommer flygstolsskatten att gå igenom. Allianspartierna blir därmed medskyldiga till att denna skadliga skatt införs.

Argumentet att flyget inte betalar sina miljökostnader håller inte. Inom Europa ingår flygtrafiken i systemet med utsläppsrätter och det är dessa regler som gör att man inte kan lägga på någon extra bränsleskatt. Då hade det blivit en form av dubbelbeskattning. Regeringens lösning blir därför istället en punktskatt på flygstolar i tre steg beroende på hur långt man skall åka – 80 kronor inom Europa, 280 kronor utom Europa med max 600 mil från Arlanda och 430 kronor för långsdistans över de 600 milen.

Det kan ju tyckas överkomligt, men erfarenheter från andra länder visar på motsatsen. Trafiken styrs då om till andra länder utan flygskatt. I Norge så fick flygplatsen i Rygge läggas ned när den norska regeringen införde en flygskatt. Flygbolaget Norwegians vd Bjørn Kjos säger rent ut att ett antal planerade satsningar på att göra Arlanda till ett nav för långdistansflyg (till bland annat Delhi, Tokyo, Seoul, Peking, Shanghai och Hongkong), liksom en planerad linje mellan Göteborg och New York, inte kommer att bli av om det blir en flygskatt. Dessutom kommer Skavsta förmodligen att få läggas ned och fler flygningar kommer att ske från Oslo och Köpenhamn. Det kommer helt enkelt att kosta för många miljoner för Norwegian för att det skall vara lönsamt.

Kjos ifrågasätter också den förmenta klimatnyttan. Vill man reducera koldioxidutsläpp så är det bättre att fortsätta som i dag, med moderna plan som kan minska utsläppen med 40 procent, säger han till Expressen. Nyttan förtas också av att svenskar börjar resa via omvägar, till andra flygplatser utanför Sverige.

Regeringen är också helt okänslig för det stora behov som finns av inrikesflyg i ett långsmalt och glesbefolkat land som Sverige. På grund av tidsaspekten finns inte många realistiska alternativ till flyget om man exempelvis skall till eller från Norrland. Det gäller både för företag som för privatpersoner. För att det skall kunna gå att leva, bo och arbeta utanför storstadsområdena så måste vi ha ett fungerande inrikesflyg. Även Karlstads flygplats kommer att drabbas när matarflygen till Stockholm och Frankfurt blir dyrare.

Dessvärre lär förslaget gå igenom då regeringen tänker baka in det i höstbudgeten. Och eftersom den borgerliga oppositionen inte är beredda att gå fram med en egen gemensam budget så kommer flygstolsskatten att gå igenom. Allianspartierna blir därmed medskyldiga till att denna skadliga skatt införs.