2017-03-13 17:56

2017-03-13 17:56

Nålpengar till försvaret

LEDARE

Ynka 500 miljoner kronor extra till försvaret i år är närmast ett hån. Det är i det närmaste felräkningspengar givet de stora behoven som finns. Visserligen flaggas det för ytterligare tillskott kommande år, men den här halvmiljarden är inte riktigt den starka signal som Sverige behöver sända till omvärlden att vi tar det försämrade säkerhetsläget på allvar.

Den så kallade försvarsgruppen, alltså de partier som står bakom det senaste försvarsbeslutet (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna), såg mest nöjda ut över att de än en gång kommit överens om någonting. Tänk om de hade kunnat se nöjda ut över att faktiskt ha åstadkommit substantiella förstärkningar av vår försvarsförmåga i stället. Men de tycker väl att det är att ta ansvar för Sveriges säkerhet att visa upp en relativt enig fasad.

Annars torde det för de flesta seriösa bedömare nu stå klart att försvarsbeslutet 2015 är överspelat. Det var grovt underfinansierat redan från början (med minst 10 miljarder kronor). Visst innebar det en anslagsökning med 10,2 miljarder men det täckte inte ens från början upp för alla de uppgifter man samtidigt lade på försvaret. Till detta har nu tillkommit fördyringar av olika materielinköp på grund av en sämre kronkurs.

Överbefälhavaren Micael Bydén sade nyligen att det behövs 6,5 miljarder extra bara för att täppa till hålen, och då har han säkert tagit till i underkant. Det finns också en hemligstämplad lista över vilka ytterligare behov som finns, men som man inte vill vara öppen med då man säger att det skulle avslöja känsliga luckor i försvaret för våra motståndare. Nå, nu lär dessa redan vara väl bekanta med våra brister, och istället är det svenska folket som inte får veta hur illa ställt det faktiskt är, och därmed kan sätta det i relation till de fullständigt otillräckliga tillskott som trots allt görs.

De här 500 miljonerna skall tillföras i regeringens vårändringsbudget och visst behövs de. Bland annat så skall det viktiga försvaret av Gotland få luftvärnskanonvagnar, Gripenplan skall lättare kunna flyttas runt mellan baser för att minska sårbarheten, övningar skall utökas och försvaret mot cyberangrepp bli bättre. Även den civila totalförsvarsplaneringen hos kommuner, landsting och länsstyrelser skall förbättras. Gott så, men det hade behövts mer också i närtid för att höja försvarsförmågan.

Nu skjuter man mycket på framtiden (igen). Försvarsgruppen skall fortsätta diskutera mer förstärkningar för nästa år, och förhoppningsvis åren efter under den försvarsbeslutsperiod som sträcker sig fram till och med år 2020. Där kan det komma att gå knackigare då partierna har rätt stora skillnader i ambitionsnivåer. Moderaterna vill ha 8 miljarder extra för perioden och även den summan är långt ifrån tillräcklig. Minns att det enligt ÖB krävs minst 6,5 miljarder bara för att förhoppningsvis landa på noll, alltså innan någon reell förhöjning av försvarsförmågan kan ske.

Liberalerna har krävt hela 28 extramiljarder, varav 4 redan i år, men de står ju utanför försvarsuppgörelsen och lär därför inte få vara med och leka även om de har en nivå som skulle ge en ordentlig och nödvändig förstärkning. Det är också den enda realistiska möjligheten för att vi i början av 2020-talet skall kunna närma oss Natomålet om 2 procent av BNP. KD vill inte sätta någon nivå än men av allt att döma vill de lägga sig närmare L än den grupp de är med i.

Vad skall krävas innan politikerna faktiskt tar försvarsfrågan på allvar?

Den så kallade försvarsgruppen, alltså de partier som står bakom det senaste försvarsbeslutet (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna), såg mest nöjda ut över att de än en gång kommit överens om någonting. Tänk om de hade kunnat se nöjda ut över att faktiskt ha åstadkommit substantiella förstärkningar av vår försvarsförmåga i stället. Men de tycker väl att det är att ta ansvar för Sveriges säkerhet att visa upp en relativt enig fasad.

Annars torde det för de flesta seriösa bedömare nu stå klart att försvarsbeslutet 2015 är överspelat. Det var grovt underfinansierat redan från början (med minst 10 miljarder kronor). Visst innebar det en anslagsökning med 10,2 miljarder men det täckte inte ens från början upp för alla de uppgifter man samtidigt lade på försvaret. Till detta har nu tillkommit fördyringar av olika materielinköp på grund av en sämre kronkurs.

Överbefälhavaren Micael Bydén sade nyligen att det behövs 6,5 miljarder extra bara för att täppa till hålen, och då har han säkert tagit till i underkant. Det finns också en hemligstämplad lista över vilka ytterligare behov som finns, men som man inte vill vara öppen med då man säger att det skulle avslöja känsliga luckor i försvaret för våra motståndare. Nå, nu lär dessa redan vara väl bekanta med våra brister, och istället är det svenska folket som inte får veta hur illa ställt det faktiskt är, och därmed kan sätta det i relation till de fullständigt otillräckliga tillskott som trots allt görs.

De här 500 miljonerna skall tillföras i regeringens vårändringsbudget och visst behövs de. Bland annat så skall det viktiga försvaret av Gotland få luftvärnskanonvagnar, Gripenplan skall lättare kunna flyttas runt mellan baser för att minska sårbarheten, övningar skall utökas och försvaret mot cyberangrepp bli bättre. Även den civila totalförsvarsplaneringen hos kommuner, landsting och länsstyrelser skall förbättras. Gott så, men det hade behövts mer också i närtid för att höja försvarsförmågan.

Nu skjuter man mycket på framtiden (igen). Försvarsgruppen skall fortsätta diskutera mer förstärkningar för nästa år, och förhoppningsvis åren efter under den försvarsbeslutsperiod som sträcker sig fram till och med år 2020. Där kan det komma att gå knackigare då partierna har rätt stora skillnader i ambitionsnivåer. Moderaterna vill ha 8 miljarder extra för perioden och även den summan är långt ifrån tillräcklig. Minns att det enligt ÖB krävs minst 6,5 miljarder bara för att förhoppningsvis landa på noll, alltså innan någon reell förhöjning av försvarsförmågan kan ske.

Liberalerna har krävt hela 28 extramiljarder, varav 4 redan i år, men de står ju utanför försvarsuppgörelsen och lär därför inte få vara med och leka även om de har en nivå som skulle ge en ordentlig och nödvändig förstärkning. Det är också den enda realistiska möjligheten för att vi i början av 2020-talet skall kunna närma oss Natomålet om 2 procent av BNP. KD vill inte sätta någon nivå än men av allt att döma vill de lägga sig närmare L än den grupp de är med i.

Vad skall krävas innan politikerna faktiskt tar försvarsfrågan på allvar?