2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Folkomrösta om storregioner

Efter att en tillfällig majoritet i landstingsfullmäktige pressat igenom ett ja till att Värmland uppslukas av Västa Götalandsregionen vill nu Moderaterna och Miljöpartiet ha en folkomröstning om storregionerna.

Det är ett förståeligt krav. På andra håll i landet, som i Jämtland och Norrbotten, har man samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att det där skall anordnas folkomröstningar. Det borde gå även i Värmland.

I normala fall är folkomröstningar inte att föredra då de för med sig en mängd problem, bland annat om vem som skall ta ansvar för besluten och hur länge det gäller. Men folkomröstningsinstitutet kan vara en bra säkerhetsventil att ta till när den representativa demokratin misslyckas eller på annat sätt vill köra över folk. Och det är precis vad som skett i storregionfrågan.

Här försöker några partier i expressfart trycka ned storregionerna i halsen på folk mellan två val, utan att väljarna får en chans att säga sitt. Frågan var inte uppe till diskussion i valet 2014 och hade ett par år dessförinnan på goda grunder avförts från den politiska dagordningen. Sedan kom den S-ledda regeringen och väckte den döda frågan till liv igen. Därför nödgas vi stödja tanken på en folkomröstning. Nu vill det till att en sådan kampanj snabbt formerar sig så att trycket fortsätter att ligga på.

I bästa fall behöver det inte gå så långt. Det gäller bara för allianspartierna i riksdagen att klart och tydligt säga ifrån till statsministers att de på inga villkor kan acceptera att en sådan här radikal administrativ förändring drivs igenom utan ett brett politiskt och folkligt stöd. Och något sådant finns inte. Allt annat vore ett suveränt förakt för demokratin från regeringen.

Det är ett förståeligt krav. På andra håll i landet, som i Jämtland och Norrbotten, har man samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för att det där skall anordnas folkomröstningar. Det borde gå även i Värmland.

I normala fall är folkomröstningar inte att föredra då de för med sig en mängd problem, bland annat om vem som skall ta ansvar för besluten och hur länge det gäller. Men folkomröstningsinstitutet kan vara en bra säkerhetsventil att ta till när den representativa demokratin misslyckas eller på annat sätt vill köra över folk. Och det är precis vad som skett i storregionfrågan.

Här försöker några partier i expressfart trycka ned storregionerna i halsen på folk mellan två val, utan att väljarna får en chans att säga sitt. Frågan var inte uppe till diskussion i valet 2014 och hade ett par år dessförinnan på goda grunder avförts från den politiska dagordningen. Sedan kom den S-ledda regeringen och väckte den döda frågan till liv igen. Därför nödgas vi stödja tanken på en folkomröstning. Nu vill det till att en sådan kampanj snabbt formerar sig så att trycket fortsätter att ligga på.

I bästa fall behöver det inte gå så långt. Det gäller bara för allianspartierna i riksdagen att klart och tydligt säga ifrån till statsministers att de på inga villkor kan acceptera att en sådan här radikal administrativ förändring drivs igenom utan ett brett politiskt och folkligt stöd. Och något sådant finns inte. Allt annat vore ett suveränt förakt för demokratin från regeringen.