2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

"Något" håller på att gå sönder

Sönderfall. Viktiga samhällsfunktioner som postgång och lantmäteri måste fungera oklanderligt i ett samhälle som gör anspråk på att kalla sig civiliserat. Försvunna brev, sönderslagna paket och rutinärenden som fastighetsregleringar som drar ut på tiden är allvarliga symptom som måste tas på största allvar. Förfallet kan inte enbart bero på resursbrist. Det finns anledning att pröva andra hypoteser också. Ledarskap och personligt ansvarstagande för den egna arbetsuppgiften exempelvis.

Det filmklipp som SVT visat (4/10) på en Postnordanställd som slänger paket från en lastkaj in i en postbil är i sig upprörande så det förslår. Alla som fått ta emot skadade postpaket får nu en aning om hur paketet har gått sönder. Men anställda som inte tar sina arbetsuppgifter på allvar är en liten del av Postnords problem, även om mycket av missnöjet med posten kan relateras till vårdslös hantering.

Enligt Aftonbladet/Inizios undersökning har fyra av tio haft problem med paket eller brev det senaste året och varannan tillfrågad säger sig inte ha något förtroende för Postnord. För ett statligt företag som opererar på vad som i princip är en monopolmarknad är det anmärkningsvärt att man inte klarar av att fullgöra sina uppgifter på ett bättre sätt. Det är inte helt och hållet en resursfråga eftersom det inte finns någon anledning att anta att en större budget ger färre sönderkastade paket.

Därmed inte sagt att Postnord inte skulle stå inför så kallade ekonomiska utmaningar. Kostnaderna för att leverera brev på en vikande brevmarknad har ökat. Enligt Postnords egna uppgifter med omkring 200 procent sedan millennieskiftet, under vilken tid portot bara ökat med 20 procent. I jämförelse har Postnord hanterat sin monopolmarknad på ett helt annat sätt än elnätsföretagen som lyckats höja nättaxorna för sina abonnenter på ett sätt som gränsar till ocker.

En höjning av portot lär vara svår att komma ifrån men då måste postgången fungera. Att dra in på turer och bara ha paketutlämning vissa veckodagar kan möjligen vara acceptabelt när det handlar om väldigt ensligt belägna adresser. Över lag är någon sämre service än dagens svår att acceptera när det handlar om en så samhällsviktig funktion som en säker postbefordran.

Kallelser till läkare, rättegångar eller viktiga dokument rörande exempelvis fastighetsköp som kräver underskrift måste kunna anförtros Postnord. Att inte våga lita på postgången skapar mängder med merarbete och kostnader när man personligen måste leverera vissa viktiga dokument.

Om det krävs mer pengar för att få ordning på posten så bör regeringen se över det, men det finns också all anledning att ställa högre krav på Postnords ledning och anställda. Om organisationen har problem med slarv eller uppsåtlig vårdslöshet är det en fråga om personligt ansvar och arbetsrätt. Gör man inte sitt jobb ska man avskedas.

Lantmäteriet utför en annan samhällsviktig funktion som måste fungera snabbt och korrekt. Det ska inte vara möjligt att en förrättning som normalt tar två, tre månader drar ut över ett helt år på tiden. När det handlar om fastighetsköp kan dröjsmål ställa till det eftersom det är svårt all låna pengar eller utnyttja Rot-avdrag på en fastighet man inte äger.

Tidningen Land Lantbruk har uppmärksammat Lantmäteriets långa handläggningstider (24/9) och Lantmäteriets förklaring är brist på handläggare. I det aktuella fallet slutade många lantmätare vid en omorganisation då elva kontor lades ned i norra Sverige. Obetänksamma omorganisationer gör sällan en verksamhet bättre kan man ju konstatera – tillståndet inom polisen förskräcker.

Lantmäteriet kritiseras även för onödigt kostsamma förrättningar. Att genomföra en fastighetsförrättning ska inte vara gratis men det finns ett samhälleligt intresse av att verksamheten inte blir alltför kostsam och långdragen. Varför inte fastställa på förhand kända kostnadsramar för olika typer av tjänster med maxtaxa?

Det blir allt svårare att värja sig från en vag känsla av ett förestående sammanbrott av de samhällsbärande institutionerna. I praktiken upplever nog de flesta av oss inte att någon katastrof står för dörren. I regel kommer ju posten fram i ett stycke och de fåtaliga lantmäteriärenden den genomsnittlige medborgaren genomför under en livstid gör att en lång förrättningstid ofta kan fördras med ett visst jämnmod.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven (S) gick till val på en känsla av att ”något håller på att gå sönder i Sverige”. Detta ”något” är bland annat Postnord, Lantmäteriet och Polisen. Det är hög tid att börja laga innan det är för sent.

Det filmklipp som SVT visat (4/10) på en Postnordanställd som slänger paket från en lastkaj in i en postbil är i sig upprörande så det förslår. Alla som fått ta emot skadade postpaket får nu en aning om hur paketet har gått sönder. Men anställda som inte tar sina arbetsuppgifter på allvar är en liten del av Postnords problem, även om mycket av missnöjet med posten kan relateras till vårdslös hantering.

Enligt Aftonbladet/Inizios undersökning har fyra av tio haft problem med paket eller brev det senaste året och varannan tillfrågad säger sig inte ha något förtroende för Postnord. För ett statligt företag som opererar på vad som i princip är en monopolmarknad är det anmärkningsvärt att man inte klarar av att fullgöra sina uppgifter på ett bättre sätt. Det är inte helt och hållet en resursfråga eftersom det inte finns någon anledning att anta att en större budget ger färre sönderkastade paket.

Därmed inte sagt att Postnord inte skulle stå inför så kallade ekonomiska utmaningar. Kostnaderna för att leverera brev på en vikande brevmarknad har ökat. Enligt Postnords egna uppgifter med omkring 200 procent sedan millennieskiftet, under vilken tid portot bara ökat med 20 procent. I jämförelse har Postnord hanterat sin monopolmarknad på ett helt annat sätt än elnätsföretagen som lyckats höja nättaxorna för sina abonnenter på ett sätt som gränsar till ocker.

En höjning av portot lär vara svår att komma ifrån men då måste postgången fungera. Att dra in på turer och bara ha paketutlämning vissa veckodagar kan möjligen vara acceptabelt när det handlar om väldigt ensligt belägna adresser. Över lag är någon sämre service än dagens svår att acceptera när det handlar om en så samhällsviktig funktion som en säker postbefordran.

Kallelser till läkare, rättegångar eller viktiga dokument rörande exempelvis fastighetsköp som kräver underskrift måste kunna anförtros Postnord. Att inte våga lita på postgången skapar mängder med merarbete och kostnader när man personligen måste leverera vissa viktiga dokument.

Om det krävs mer pengar för att få ordning på posten så bör regeringen se över det, men det finns också all anledning att ställa högre krav på Postnords ledning och anställda. Om organisationen har problem med slarv eller uppsåtlig vårdslöshet är det en fråga om personligt ansvar och arbetsrätt. Gör man inte sitt jobb ska man avskedas.

Lantmäteriet utför en annan samhällsviktig funktion som måste fungera snabbt och korrekt. Det ska inte vara möjligt att en förrättning som normalt tar två, tre månader drar ut över ett helt år på tiden. När det handlar om fastighetsköp kan dröjsmål ställa till det eftersom det är svårt all låna pengar eller utnyttja Rot-avdrag på en fastighet man inte äger.

Tidningen Land Lantbruk har uppmärksammat Lantmäteriets långa handläggningstider (24/9) och Lantmäteriets förklaring är brist på handläggare. I det aktuella fallet slutade många lantmätare vid en omorganisation då elva kontor lades ned i norra Sverige. Obetänksamma omorganisationer gör sällan en verksamhet bättre kan man ju konstatera – tillståndet inom polisen förskräcker.

Lantmäteriet kritiseras även för onödigt kostsamma förrättningar. Att genomföra en fastighetsförrättning ska inte vara gratis men det finns ett samhälleligt intresse av att verksamheten inte blir alltför kostsam och långdragen. Varför inte fastställa på förhand kända kostnadsramar för olika typer av tjänster med maxtaxa?

Det blir allt svårare att värja sig från en vag känsla av ett förestående sammanbrott av de samhällsbärande institutionerna. I praktiken upplever nog de flesta av oss inte att någon katastrof står för dörren. I regel kommer ju posten fram i ett stycke och de fåtaliga lantmäteriärenden den genomsnittlige medborgaren genomför under en livstid gör att en lång förrättningstid ofta kan fördras med ett visst jämnmod.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven (S) gick till val på en känsla av att ”något håller på att gå sönder i Sverige”. Detta ”något” är bland annat Postnord, Lantmäteriet och Polisen. Det är hög tid att börja laga innan det är för sent.