2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

Håll EU långt utanför den Svenska skogen

I går uppmärksammade Dagens industri (6/10) EU:s pågående försök att lägga sig i det svenska skogsbruket både på nyhets- och ledarplats.

Precis som ledarredaktionen påpekade (NWT 22/9) är ett skogstokigt EU ett betydande hot mot skogsnäringen i Sverige. Att EU centralt ska styra över hur mycket skogs som får avverkas i Värmland är en helt oacceptabel propå. Det får helt enkelt inte ske.

Sverige kan aldrig acceptera att länder som av naturliga skäl inte har det minsta grepp om hur svenskt och finskt skogsbruk fungerar ska fastställa ett tak för avverkningen. Den svenska skogen växer så det knakar och vi avverkar långt mindre än tillväxten.

Enligt Sveriges skogsindustrier så innebär 10 miljoner färre avverkade kubikmeter virke en förlust av 7000 jobb direkt och 20000 indirekt. Om våra politiker menar allvar med en satsning på förnyelsebara biobränslen så kan vi inte lämna ifrån oss bestämmanderätten över skogen till EU.

Precis som ledarredaktionen påpekade (NWT 22/9) är ett skogstokigt EU ett betydande hot mot skogsnäringen i Sverige. Att EU centralt ska styra över hur mycket skogs som får avverkas i Värmland är en helt oacceptabel propå. Det får helt enkelt inte ske.

Sverige kan aldrig acceptera att länder som av naturliga skäl inte har det minsta grepp om hur svenskt och finskt skogsbruk fungerar ska fastställa ett tak för avverkningen. Den svenska skogen växer så det knakar och vi avverkar långt mindre än tillväxten.

Enligt Sveriges skogsindustrier så innebär 10 miljoner färre avverkade kubikmeter virke en förlust av 7000 jobb direkt och 20000 indirekt. Om våra politiker menar allvar med en satsning på förnyelsebara biobränslen så kan vi inte lämna ifrån oss bestämmanderätten över skogen till EU.