2016-09-23 06:01

2016-09-23 06:01

Enklare verkställa avvisningar

Antingen har man skyddsbehov och då får man stanna i Sverige, eller så har man det inte och då har man inte rätt att vistas i landet. Det är regeringens linje. I går presenterade regeringen åtgärder för att underlätta avvisningar. Det är helt nödvändigt med hårdare tag om avvisningarna ska ha förutsättningar att fungera tillfredsställande.

Enligt polisen så är 12 350 personer, som ska avvisas eller utvisas, i dag efterlysta i Sverige. Polisens gruppchef för gränskontrollen, Per Löwenberg, säger till SVT Nyheter (23/9) att polisen inte klarar av sin uppgift. Endast var tredje av de efterlysta migranterna avvisas som det ser ut nu. Polisen har fyra år på sig att verkställa avvisningen. Efter fyra år preskriberas beslutet och den avvisade kan söka asyl på nytt.

Antalet personer som vistas i landet illegalt kommer att öka inom en snar framtid, när förra årets stora inflöde av asylsökande fått sina asylskäl prövade. Enligt regeringen så jobbar Migrationsverket för högtryck och fattar väldigt många beslut i rask takt. Under juli månad fattades 10 000 asylbeslut och prognosen för året är 100 000 beslut, men den genomsnittliga väntetiden bedöms ändå öka med en månad till 12 månader.

Även om allt färre söker sig till Sverige så kommer Migrationsverket att vara under hård belastning under en lång tid framöver. Införandet av gräns- och id-kontroller har fått effekt. Sedan toppen förra året har antalet asylsökande minskat med 95 procent. Gruppen av så kallade ensamkommande barn har minskat med 99 procent.

Hittills har 52 procent av asylansökningarna bifallits. De övriga asylsökande som har fått avslag har alltså inte rätt att uppehålla sig i Sverige utan ska återvända till sitt hemland eller något annat EU-land i enlighet med Dublin-förordningens. Med tanke på att Sverige under förra året tog emot 160 000 personer så handlar det om många personer som ska lämna landet, givetvis först efter en rättssäker prövning. Den nuvarande takten på avvisningarna är uppenbart ottillräcklig, det är därför regeringen under gårdagen presenterade en rad åtgärder för att underlätta polisens arbete med att avvisa de som inte lämnar landet frivilligt.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) talade under gårdagens pressträff om lagändringar som ger ökar polisens möjligheter att upptäcka de som vistas i landet illegalt. Arbetsplatsinspektioner ska bli möjliga att göra om det bedöms finnas en ”risk” för att någon med oklara papper vistas på en arbetsplats, nu krävs misstanke om brott. Johansson var mån om att presentera åtgärden som ett sätt att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Vidare ska polisen få större befogenheter att vid så kallad inre utlänningskontroll ta fingeravtryck. Det ska också bli lättare att spärra in personer som motsätter sig avvisning på förvar, liksom att beslagta pass och id-handlingar.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att klara av den ökade mängden avvisningsärenden. Det är bra och nödvändigt att regeringen underlättar polisens arbete på detta sätt. Polisen måste verkställa fler än vart tredje avvisningsärende om inte ett så kallat ”skuggsamhälle”, i vilket det inte finns några lagliga sätt att försörja sig, ska växa fram.

Enligt polisen så är 12 350 personer, som ska avvisas eller utvisas, i dag efterlysta i Sverige. Polisens gruppchef för gränskontrollen, Per Löwenberg, säger till SVT Nyheter (23/9) att polisen inte klarar av sin uppgift. Endast var tredje av de efterlysta migranterna avvisas som det ser ut nu. Polisen har fyra år på sig att verkställa avvisningen. Efter fyra år preskriberas beslutet och den avvisade kan söka asyl på nytt.

Antalet personer som vistas i landet illegalt kommer att öka inom en snar framtid, när förra årets stora inflöde av asylsökande fått sina asylskäl prövade. Enligt regeringen så jobbar Migrationsverket för högtryck och fattar väldigt många beslut i rask takt. Under juli månad fattades 10 000 asylbeslut och prognosen för året är 100 000 beslut, men den genomsnittliga väntetiden bedöms ändå öka med en månad till 12 månader.

Även om allt färre söker sig till Sverige så kommer Migrationsverket att vara under hård belastning under en lång tid framöver. Införandet av gräns- och id-kontroller har fått effekt. Sedan toppen förra året har antalet asylsökande minskat med 95 procent. Gruppen av så kallade ensamkommande barn har minskat med 99 procent.

Hittills har 52 procent av asylansökningarna bifallits. De övriga asylsökande som har fått avslag har alltså inte rätt att uppehålla sig i Sverige utan ska återvända till sitt hemland eller något annat EU-land i enlighet med Dublin-förordningens. Med tanke på att Sverige under förra året tog emot 160 000 personer så handlar det om många personer som ska lämna landet, givetvis först efter en rättssäker prövning. Den nuvarande takten på avvisningarna är uppenbart ottillräcklig, det är därför regeringen under gårdagen presenterade en rad åtgärder för att underlätta polisens arbete med att avvisa de som inte lämnar landet frivilligt.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) talade under gårdagens pressträff om lagändringar som ger ökar polisens möjligheter att upptäcka de som vistas i landet illegalt. Arbetsplatsinspektioner ska bli möjliga att göra om det bedöms finnas en ”risk” för att någon med oklara papper vistas på en arbetsplats, nu krävs misstanke om brott. Johansson var mån om att presentera åtgärden som ett sätt att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Vidare ska polisen få större befogenheter att vid så kallad inre utlänningskontroll ta fingeravtryck. Det ska också bli lättare att spärra in personer som motsätter sig avvisning på förvar, liksom att beslagta pass och id-handlingar.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att klara av den ökade mängden avvisningsärenden. Det är bra och nödvändigt att regeringen underlättar polisens arbete på detta sätt. Polisen måste verkställa fler än vart tredje avvisningsärende om inte ett så kallat ”skuggsamhälle”, i vilket det inte finns några lagliga sätt att försörja sig, ska växa fram.