2016-08-11 06:01

2016-08-11 06:01

Säg stopp till storregioner

Regeringens utredare vill att Värmland uppslukas av Västra Götaland och att det bildas ett fåtal storregioner av dagens län och landsting. Detta trots att det inte finns någon folklig förankring och trots att det inte finns några hållbara argument för varför denna stordrift skulle vara bra.

Under sommaren har debatten om storregionerna gått på sparlåga, men redan den här månaden väntas ett remissvar komma från regeringen om hur den ser på det förslag till ny karta som den så kallade indelningskommittén presenterade tidigare i våras. Efter det ämnar Region Värmland kalla till en remisskonferens den 26 augusti med bland annat berörda kommuner.

Fast man kan fråga sig vad Region Värmland har med detta att göra. Namnet till trots så är organisationen bara ett regionalt samverkansorgan mellan landstinget och kommunerna i Värmland. Men under regionrådet Tomas Ristes (S) ledning har organet mer och mer politiserats och riggats för att gynna Socialdemokraterna i länet. Därtill är Riste en varm förespråkare för att Värmland går upp i Västra Götaland.

Riste säger till NWT att det största problemet är att bli överens i Värmland och att det hade behövts en folkbildningskampanj i frågan. Men han verkar inte ha tänkt på att det finns en anledning till splittringen och att folk är mycket väl medvetna om vad storregionerna innebär. Antingen så tycker man på goda grunder helt enkelt inte om dem, eller också så har man olika uppfattning om vilken storregion som vore bäst för Värmland – Svealand eller Västra Götaland. Sammantaget säger det oss att det är bäst att avstå helt och hållet.

Riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) påpekar helt riktigt på sin blogg på nwt.se att det hos många förespråkare finns en naiv förhoppning om decentralisering – att regeringen skulle släppa ifrån sig viktiga uppgifter. Men det är just en sådan förväntan som gjort att till exempel Centerpartiet hoppat på storregiontåget. De borde inse att Värmland knappast kommer att gynnas av att besluten skulle fattas i Vänersborg eller Örebro.

Tyvärr har det här kartritandet fått tidigare planer på att låta Värmland själv bilda en så kallad regionkommun att gå i stå. I dag är de flesta av Sveriges län och landsting regioner, och har alltså fått överta en hel del arbetsuppgifter från de statliga länsstyrelserna, bland annat när det gäller regional utveckling. Det fanns bred enighet om att Värmland också skulle bli en sådan riktig region (till skillnad mot dagens ”Region” Värmland). Det är nu hög tid att inleda detta arbete.

I början av sommaren föreslog landstingsrådet Elisabeth Kihlström (KD) och kommunalrådet Peter Kullgren (KD) just detta på NWT Debatt (1/6). De menar att Karlstads kommun och Landstinget i Värmland borde säga upp avtalet med Region Värmland för att sedan inleda arbetet mot en rent värmländsk regionbildning. Det är bara att hålla med. Till skillnad mot en storregionbildning, där besluten flyttas utanför Värmland, så kan vi i en egen, riktig, region fatta våra egna beslut för Värmlands bästa och söka samarbeten åt alla håll, mot Örebro, Västra Götaland, Dalarna, Norge eller vad som behövs. Vi får däremot inte låsa fast oss, vilket vi skulle göra om vi blev en del av en storregion.

Avslutningsvis så borde bara det faktum att det näst största partiet, Moderaterna, är emot de här centraliseringsplanerna skäl nog att lägga de nya storregionerna i papperskorgen. En sådan genomgripande förvaltningsförändring måste bara få tillkomma i bred politisk enighet.

Under sommaren har debatten om storregionerna gått på sparlåga, men redan den här månaden väntas ett remissvar komma från regeringen om hur den ser på det förslag till ny karta som den så kallade indelningskommittén presenterade tidigare i våras. Efter det ämnar Region Värmland kalla till en remisskonferens den 26 augusti med bland annat berörda kommuner.

Fast man kan fråga sig vad Region Värmland har med detta att göra. Namnet till trots så är organisationen bara ett regionalt samverkansorgan mellan landstinget och kommunerna i Värmland. Men under regionrådet Tomas Ristes (S) ledning har organet mer och mer politiserats och riggats för att gynna Socialdemokraterna i länet. Därtill är Riste en varm förespråkare för att Värmland går upp i Västra Götaland.

Riste säger till NWT att det största problemet är att bli överens i Värmland och att det hade behövts en folkbildningskampanj i frågan. Men han verkar inte ha tänkt på att det finns en anledning till splittringen och att folk är mycket väl medvetna om vad storregionerna innebär. Antingen så tycker man på goda grunder helt enkelt inte om dem, eller också så har man olika uppfattning om vilken storregion som vore bäst för Värmland – Svealand eller Västra Götaland. Sammantaget säger det oss att det är bäst att avstå helt och hållet.

Riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) påpekar helt riktigt på sin blogg på nwt.se att det hos många förespråkare finns en naiv förhoppning om decentralisering – att regeringen skulle släppa ifrån sig viktiga uppgifter. Men det är just en sådan förväntan som gjort att till exempel Centerpartiet hoppat på storregiontåget. De borde inse att Värmland knappast kommer att gynnas av att besluten skulle fattas i Vänersborg eller Örebro.

Tyvärr har det här kartritandet fått tidigare planer på att låta Värmland själv bilda en så kallad regionkommun att gå i stå. I dag är de flesta av Sveriges län och landsting regioner, och har alltså fått överta en hel del arbetsuppgifter från de statliga länsstyrelserna, bland annat när det gäller regional utveckling. Det fanns bred enighet om att Värmland också skulle bli en sådan riktig region (till skillnad mot dagens ”Region” Värmland). Det är nu hög tid att inleda detta arbete.

I början av sommaren föreslog landstingsrådet Elisabeth Kihlström (KD) och kommunalrådet Peter Kullgren (KD) just detta på NWT Debatt (1/6). De menar att Karlstads kommun och Landstinget i Värmland borde säga upp avtalet med Region Värmland för att sedan inleda arbetet mot en rent värmländsk regionbildning. Det är bara att hålla med. Till skillnad mot en storregionbildning, där besluten flyttas utanför Värmland, så kan vi i en egen, riktig, region fatta våra egna beslut för Värmlands bästa och söka samarbeten åt alla håll, mot Örebro, Västra Götaland, Dalarna, Norge eller vad som behövs. Vi får däremot inte låsa fast oss, vilket vi skulle göra om vi blev en del av en storregion.

Avslutningsvis så borde bara det faktum att det näst största partiet, Moderaterna, är emot de här centraliseringsplanerna skäl nog att lägga de nya storregionerna i papperskorgen. En sådan genomgripande förvaltningsförändring måste bara få tillkomma i bred politisk enighet.