2016-08-04 06:00

2016-08-04 06:00

Migrationskrisen är inte över

LEDARE

Bara för att Migrationsverket har skrivit ned sin prognos över antalet asylsökande till Sverige i år betyder det inte att migrationskrisen är över. Läget kommer att vara historiskt ansträngt under många år framöver, och det finns ingen anledning att lätta på restriktionerna.

Nyligen sade Migrationsverket att de räknar med en halvering av antalet asylsökande jämfört med sin förra prognos i våras på cirka 60 000 i år. Den nya siffran är på 34 500. Men redan nästa år tror man att det kan öka igen, till 50 000 personer. Vid halvårsskiftet hade över 15 000 sökt asyl i Sverige. Jämfört med förra årets 163 000 (mer än dubbelt så många som kom hit när Balkankriget pågick för fullt) kan det synas som ett stor lättnad, men siffrorna skall hellre jämföras med hur det var innan dess.

Under de flesta åren innan förra årets migrationskris har antalet asylsökande legat under denna senaste prognos. Det var först 2012 – året efter den dåvarande alliansregeringens migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet – som det började skjuta fart. Så det är inte riktigt något normalläge vi inträtt i, särskilt inte som vi fortfarande har att hantera alla de som kom hit förra året innan regeringen drog i nödbromsen.

Men att det akuta läget är över betyder i alla fall att ett antal asylboenden nu kan avvecklas. I går kom till exempel beskedet att Camp Graninge i Molkom läggs ned inom två veckor. Vidare så finns planer för att under sommaren och hösten stänga boendena på Rottneros värdshus, Björns värdshus i Hagfors, Hotell Frykenstrand, Solbacka gästgiveri, Sonya Hotell i Fensbol och Älvsbacka. Det är bra för det visar att det i alla fall går åt rätt håll och att vi nu istället kan koncentrera oss på de mer långsiktiga problemen.

För Migrationsverkets handläggningstider har blivit längre och kan till och med öka ännu mer. Under krisens mest intensiva tid handlade det bara om snabbt mottagande, men nu måste asylskälen bedömas också och det kommer förmodligen att ta över ett år – när processen väl börjat.

Sedan kommer nästa problem när det gäller avvisningar. Fram till år 2020 räknar Migrationsverket med att 148 000 personer kommer att få avslag på sina asylansökningar. Av dem tror man att hälften lämnar landet frivilligt, sedan avskrivs några. Kvar blir 63 000 vars fall överlämnas till polisen för att utvisas. Polisen brukar, enligt SVT, bara klara av en tredjedel av sina utvisningsärenden. Då återstår 40 000 som kommer att hamna i ett skuggsamhälle ingen borde vilja ha. Det blir en ohållbar situation.

Ett annat problem är att vi under lång tid kommer att ha en oerhört stor anhöriginvandring. De skärpta reglerna kring denna gäller nämligen inte dem som kom hit före den 24 november förra året, och det är huvuddelen. Dessa personer kommer att ha rätt att ta hit sina anhöriga enligt de gamla, mer generösa reglerna.

Sverige har redan ett stort integrationsproblem, och det kommer att förvärras ännu mer framöver. Enligt uppgifter från riksdagens utredningsstjänst, som riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) låt ta fram, så har bara en fjärdedel av de nyanlända ett riktigt heltidsjobb efter åtta år, efter 15 år är det en tredjedel. Givet våra höga trösklar på arbetsmarknaden och att så många på kort tid nu kommit hit lär vi, om inget radikalt görs, få se ännu sämre statistik i framtiden.

Så nej, krisen är inte över, den har bara börjat.

Nyligen sade Migrationsverket att de räknar med en halvering av antalet asylsökande jämfört med sin förra prognos i våras på cirka 60 000 i år. Den nya siffran är på 34 500. Men redan nästa år tror man att det kan öka igen, till 50 000 personer. Vid halvårsskiftet hade över 15 000 sökt asyl i Sverige. Jämfört med förra årets 163 000 (mer än dubbelt så många som kom hit när Balkankriget pågick för fullt) kan det synas som ett stor lättnad, men siffrorna skall hellre jämföras med hur det var innan dess.

Under de flesta åren innan förra årets migrationskris har antalet asylsökande legat under denna senaste prognos. Det var först 2012 – året efter den dåvarande alliansregeringens migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet – som det började skjuta fart. Så det är inte riktigt något normalläge vi inträtt i, särskilt inte som vi fortfarande har att hantera alla de som kom hit förra året innan regeringen drog i nödbromsen.

Men att det akuta läget är över betyder i alla fall att ett antal asylboenden nu kan avvecklas. I går kom till exempel beskedet att Camp Graninge i Molkom läggs ned inom två veckor. Vidare så finns planer för att under sommaren och hösten stänga boendena på Rottneros värdshus, Björns värdshus i Hagfors, Hotell Frykenstrand, Solbacka gästgiveri, Sonya Hotell i Fensbol och Älvsbacka. Det är bra för det visar att det i alla fall går åt rätt håll och att vi nu istället kan koncentrera oss på de mer långsiktiga problemen.

För Migrationsverkets handläggningstider har blivit längre och kan till och med öka ännu mer. Under krisens mest intensiva tid handlade det bara om snabbt mottagande, men nu måste asylskälen bedömas också och det kommer förmodligen att ta över ett år – när processen väl börjat.

Sedan kommer nästa problem när det gäller avvisningar. Fram till år 2020 räknar Migrationsverket med att 148 000 personer kommer att få avslag på sina asylansökningar. Av dem tror man att hälften lämnar landet frivilligt, sedan avskrivs några. Kvar blir 63 000 vars fall överlämnas till polisen för att utvisas. Polisen brukar, enligt SVT, bara klara av en tredjedel av sina utvisningsärenden. Då återstår 40 000 som kommer att hamna i ett skuggsamhälle ingen borde vilja ha. Det blir en ohållbar situation.

Ett annat problem är att vi under lång tid kommer att ha en oerhört stor anhöriginvandring. De skärpta reglerna kring denna gäller nämligen inte dem som kom hit före den 24 november förra året, och det är huvuddelen. Dessa personer kommer att ha rätt att ta hit sina anhöriga enligt de gamla, mer generösa reglerna.

Sverige har redan ett stort integrationsproblem, och det kommer att förvärras ännu mer framöver. Enligt uppgifter från riksdagens utredningsstjänst, som riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) låt ta fram, så har bara en fjärdedel av de nyanlända ett riktigt heltidsjobb efter åtta år, efter 15 år är det en tredjedel. Givet våra höga trösklar på arbetsmarknaden och att så många på kort tid nu kommit hit lär vi, om inget radikalt görs, få se ännu sämre statistik i framtiden.

Så nej, krisen är inte över, den har bara börjat.