2016-08-01 06:01

2016-08-01 06:01

Bäddat för svartjobbens återkomst

LEDARE

Regeringens försämring av Rut- och Rot-avdragen har börjat ge resultat. Föga förvånande minskar antalet Rot-företag i takt med att kunderna uteblir. Att minskad omsättning och färre arbetstillfällen skulle bli följden av regeringens ideologiskt färgade försämring var väntat.

Inom socialdemokratin finns det ett motstånd mot så kallade ”pigjobb”. Städa eller utföra andra hushållssysslor i någon annans hem är något av ett tabu inom partiet. Även om ledande socialdemokrater själva inte har några problem med att begära avdrag för sin egen städhjälp. Att regeringen skulle ge sig på Rot och Rut var därför väntat, trots bedyranden om att inte röra avdragen under valrörelsen

Vid årsskiftet sänktes nivån för Rot-avdraget till maximalt 30 procent av arbetskostnaden för renovering och byggnation på det egna huset från 50 procent. Maxgränsen för Rut-avdraget halverades från 50 000 till 25 000 kronor för hushållsnära tjänster. Dock breddades Rut till att omfatta bland annat enklare IT-tjänster och beskärning av träd och buskar på den egna tomten.

Efter ett halvår med de nya reglerna börjar bilden klarna av konsekvenserna av försämringen. Antalet företag som utför Rot-arbeten har minskat från 29 120 stycken till 24 591 från juni förra året till juni i år. Vart sjätte företag i branschen har slagit igen. Det krävs dock en närmare analys för att se vad det innebär i form av förlorade arbetstillfällen, men helt klart är att Sverige förlorat en hel del viktiga jobb helt i onödan. I pengar räknat har avdragen minskat till 798 miljoner kronor från 1,573 miljarder kronor under tidsperioden.

Rot har beskrivits som självfinansierande av Ekonomistyrningsverket varför det är svårt att förstå och förklara regeringens reform utan en ideologiskt färgad förklaringsmodell. De skattepengar staten ”spar” på snålare avdragsutrymmen äts upp av förlorad ekonomisk aktivitet i flera led. Det är inte bara byggfirmorna som drabbas utan även bygghandlarna som tillhandhåller det icke avdragsgrundande byggmaterialet drabbas. Även om bygghandelns omsättning ökat med två procent i sommar så skall det jämföras med hela 16 procents ökning förra året.

Trots försämringarna ökar Rut-jobben något, med en halv procent första halvåret i år. Vilket skall jämföras med ökningen på elva procent förra året. Värmland tillhör ett av de län där ökningen är störst med en procent. Men tar man i beaktande att antalet Rut-företag minskat med hela 14 procent under perioden framstår regeringens reform som ett rejält misslyckande.

Rut-företagen är särskilt viktiga eftersom de i många fall erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända med låg utbildningsnivå och bristfälliga språkkunskaper. Alltså precis de enklare jobb svensk arbetsmarknad är i skriande behov av. Att antalet Rut-företag minskar är allvarligt och en skarp signal till regeringen att tänka om i fråga om både Rot och Rut.

Risken är nu uppenbar att vita Rot- och Rut-tjänster ersätts med svartjobb, med allt vad det för med sig av skattebortfall, oanständiga anställningsförhållanden och urholkad skattemoral. Enligt Demoskop så accepterar nu 40 procent av de tillfrågade att betala svart, vilket skall jämföras med 35 procent år 2013.

Regeringen måste inse att det var ett misstag att försämra en fungerande och självfinansierande skattesänkning.

Inom socialdemokratin finns det ett motstånd mot så kallade ”pigjobb”. Städa eller utföra andra hushållssysslor i någon annans hem är något av ett tabu inom partiet. Även om ledande socialdemokrater själva inte har några problem med att begära avdrag för sin egen städhjälp. Att regeringen skulle ge sig på Rot och Rut var därför väntat, trots bedyranden om att inte röra avdragen under valrörelsen

Vid årsskiftet sänktes nivån för Rot-avdraget till maximalt 30 procent av arbetskostnaden för renovering och byggnation på det egna huset från 50 procent. Maxgränsen för Rut-avdraget halverades från 50 000 till 25 000 kronor för hushållsnära tjänster. Dock breddades Rut till att omfatta bland annat enklare IT-tjänster och beskärning av träd och buskar på den egna tomten.

Efter ett halvår med de nya reglerna börjar bilden klarna av konsekvenserna av försämringen. Antalet företag som utför Rot-arbeten har minskat från 29 120 stycken till 24 591 från juni förra året till juni i år. Vart sjätte företag i branschen har slagit igen. Det krävs dock en närmare analys för att se vad det innebär i form av förlorade arbetstillfällen, men helt klart är att Sverige förlorat en hel del viktiga jobb helt i onödan. I pengar räknat har avdragen minskat till 798 miljoner kronor från 1,573 miljarder kronor under tidsperioden.

Rot har beskrivits som självfinansierande av Ekonomistyrningsverket varför det är svårt att förstå och förklara regeringens reform utan en ideologiskt färgad förklaringsmodell. De skattepengar staten ”spar” på snålare avdragsutrymmen äts upp av förlorad ekonomisk aktivitet i flera led. Det är inte bara byggfirmorna som drabbas utan även bygghandlarna som tillhandhåller det icke avdragsgrundande byggmaterialet drabbas. Även om bygghandelns omsättning ökat med två procent i sommar så skall det jämföras med hela 16 procents ökning förra året.

Trots försämringarna ökar Rut-jobben något, med en halv procent första halvåret i år. Vilket skall jämföras med ökningen på elva procent förra året. Värmland tillhör ett av de län där ökningen är störst med en procent. Men tar man i beaktande att antalet Rut-företag minskat med hela 14 procent under perioden framstår regeringens reform som ett rejält misslyckande.

Rut-företagen är särskilt viktiga eftersom de i många fall erbjuder ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända med låg utbildningsnivå och bristfälliga språkkunskaper. Alltså precis de enklare jobb svensk arbetsmarknad är i skriande behov av. Att antalet Rut-företag minskar är allvarligt och en skarp signal till regeringen att tänka om i fråga om både Rot och Rut.

Risken är nu uppenbar att vita Rot- och Rut-tjänster ersätts med svartjobb, med allt vad det för med sig av skattebortfall, oanständiga anställningsförhållanden och urholkad skattemoral. Enligt Demoskop så accepterar nu 40 procent av de tillfrågade att betala svart, vilket skall jämföras med 35 procent år 2013.

Regeringen måste inse att det var ett misstag att försämra en fungerande och självfinansierande skattesänkning.