2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Hat och hot på Pride

LEDARE

Pridefestivaler och deltagande på desamma anses numera knappast vara något kontroversiellt. Snarare har detta hyllande av olika sexuella läggningar och skilda livsstilar blivit det nya normala och det är de som alltjämt hyser invändningar mot evenemangen som det tittas snett på. Oaktat hur man förhåller sig till Pride som fenomen så är det ändå ett mått på ett samhälles öppenhet och tolerans om det utan problem går att ha Prideparader där.

Men det här att Pride nu har blivit så att säga ”mainstream” ses inte med oblida ögon av vissa aktivister. I Expressen kunde man i torsdags (28/7) läsa ett långt reportage om hur det vänsterextremistiska så kallade svartrosa blocket aktivt går in och försöker störa och skrämma bort deltagare som de avskyr och inte tycker borde finnas med. Det handlar om till exempel moderater, poliser, myndighetsföreträdare och andra ”fascister” och ”nazister” som de försöker mota bort, och tyvärr har de i flera fall också lyckats med det.

Detta löst organiserade nätverk har rest runt till olika Pridefestivaler i landet och skrämt slag på en del deltagare med sina svartrosa fanor och maskeringar. Det handlar ofta om individer som dömts för olika våldsbrott med politiska förtecken. Även om olika arrangörer har sagt att detta är ett oacceptabelt beteende så har man låtit extremisterna hållas eftersom man till varje pris vill undvika konfrontation. Resultatet har istället blivit att många slutat delta. Migrationsverket har till exempel slutat gå i West Pride i Göteborg.

Till och med poliser känner sig rädda, och det berättas att gaypoliser snabbt byter om efter parader på grund av de svartrosa. Ändå säger polisen Leif Wetterskog till Expressen att göra ett ingripande bara skulle ”riskera att göra allt mycket värre”. Men hur kan det bli ännu värre än att maskerade våldsverkare tillåts skrämma bort folk från ett evenemang som sägs vara symbolen för tolerans och öppenhet? Låter man extremisterna hållas kommer det bara att leda att deltagandet krymper och att Pride enbart blir en angelägenhet för folk ute på den politiska vänsterkanten. Sponsorer och acceptans kommer att ryka i samma veva.

Det är faktiskt polisens skyldighet att upprätthålla lag och ordning och det gäller också på festivaler, i synnerhet sådana där de själva deltar. Det är uppenbart att det krävs en mentalitetsförändring hos olika polisledningar nu när de i allt högre utsträckning tycks föredra att stiga åt sida och se på när de i själva verket borde vara skyldiga att ingripa. Det gäller både i förorten som på musikfestivaler och i Prideparader.

Samtidigt har också arrangörerna ett ansvar att göra sina evenemang öppna och välkomnande för alla, ja utom kanske då för militanta aktivister och våldsverkare. Också myndighetspersoner och borgerligt sinnade människor måste tryggt kunna delta på Pride utan att utsättas för hat och hot.

Men det här att Pride nu har blivit så att säga ”mainstream” ses inte med oblida ögon av vissa aktivister. I Expressen kunde man i torsdags (28/7) läsa ett långt reportage om hur det vänsterextremistiska så kallade svartrosa blocket aktivt går in och försöker störa och skrämma bort deltagare som de avskyr och inte tycker borde finnas med. Det handlar om till exempel moderater, poliser, myndighetsföreträdare och andra ”fascister” och ”nazister” som de försöker mota bort, och tyvärr har de i flera fall också lyckats med det.

Detta löst organiserade nätverk har rest runt till olika Pridefestivaler i landet och skrämt slag på en del deltagare med sina svartrosa fanor och maskeringar. Det handlar ofta om individer som dömts för olika våldsbrott med politiska förtecken. Även om olika arrangörer har sagt att detta är ett oacceptabelt beteende så har man låtit extremisterna hållas eftersom man till varje pris vill undvika konfrontation. Resultatet har istället blivit att många slutat delta. Migrationsverket har till exempel slutat gå i West Pride i Göteborg.

Till och med poliser känner sig rädda, och det berättas att gaypoliser snabbt byter om efter parader på grund av de svartrosa. Ändå säger polisen Leif Wetterskog till Expressen att göra ett ingripande bara skulle ”riskera att göra allt mycket värre”. Men hur kan det bli ännu värre än att maskerade våldsverkare tillåts skrämma bort folk från ett evenemang som sägs vara symbolen för tolerans och öppenhet? Låter man extremisterna hållas kommer det bara att leda att deltagandet krymper och att Pride enbart blir en angelägenhet för folk ute på den politiska vänsterkanten. Sponsorer och acceptans kommer att ryka i samma veva.

Det är faktiskt polisens skyldighet att upprätthålla lag och ordning och det gäller också på festivaler, i synnerhet sådana där de själva deltar. Det är uppenbart att det krävs en mentalitetsförändring hos olika polisledningar nu när de i allt högre utsträckning tycks föredra att stiga åt sida och se på när de i själva verket borde vara skyldiga att ingripa. Det gäller både i förorten som på musikfestivaler och i Prideparader.

Samtidigt har också arrangörerna ett ansvar att göra sina evenemang öppna och välkomnande för alla, ja utom kanske då för militanta aktivister och våldsverkare. Också myndighetspersoner och borgerligt sinnade människor måste tryggt kunna delta på Pride utan att utsättas för hat och hot.