2016-07-05 06:00

2016-07-05 06:00

Ofredande är helt oacceptabelt

Kvinnofrid. Årets festivalsommar har tyvärr kantats av våldtäkter och tafsande. Det måste bli ett slut på detta asociala beteende. Samhället måste agera med kraft mot dessa gärningsmän. Det finns inga ursäkter. Kvinnor i alla åldrar måste kunna känna sig trygga överallt i samhället.

Uppenbarligen är en festival inte en trygg plats längre. Under Putte i parken i Karlstad har polisen mottagit ett tjugotal anmälningar om tafsanden och ovälkomna närmanden. Grupper om sex–sju unga killar har gått runt och tafsat på kvinnor i publiken.

Enligt polisen i Karlstad så tillhör majoriteten av de misstänkta gärningsmännen gruppen ensamkommande barn. Polisen uppger att de för ett kontinuerligt samarbete med HVB-boenden och asylboenden i Värmland. I sammanhanget bör också poängteras att det också finns misstänkta utan koppling till något boende.

Det är välkommet att polisen är tydlig i sin kommunikation och säger som det är. I Sverige har det under en lång tid funnits någon sorts samförstånd kring att man inte ska ”spela SD i händerna” genom att rapportera om brottsmisstänktas ursprung. I en del fall är det naturligtvis helt korrekt att inte rapportera ursprunget. I regel har inte misstänka gärningsmäns bakgrund någon relevans för brottet och därmed inget nyhetsvärde i sig.

Men om grupper av unga killar boende på asylboenden och HVB-hem ofredar kvinnor är det i högsta grad relevant för allmänheten att få reda på det. Det finns som vanligt en kör ihärdiga röster som hävdar att en debatt om att ensamkommande som begår brott skulle sprida hat och främlingsfientlighet. Förhoppningsvis kan dessa röster sansa sig och försöka få till konstruktiva lösningar på ett faktiskt problem.

Det är ett enormt problem att kvinnor ofredas på festivaler och andra platser. Det måste väl alla vettiga människor inse. Vi vet också att en majoritet av de sju misstänkta gärningsmännen i Karlstad är ensamkommande. Man kan helt korrekt invända att potentiellt tre av de misstänkta inte är ensamkommande. Men det förtar inte det faktum att det i flertalet fall finns en gemensam nämnare.

Och nej, att några rötägg begår brott gör inte att hela gruppen av ensamkommande ska dras över en kam. Men det ger samhället en bra utgångspunkt för att försöka ringa in problemet och försöka att göra något åt det.

Kan det vara så att det finns ett förklaringsvärde i kulturella skillnader i hur kvinnor behandlas? Antyder man att de skulle finnas en sådan koppling väntar en rad arga påhopp. Så kallade svenska män begår mängder av sexualbrott varje år, men deras ”kultur” ifrågasätts inte, brukar det låta.

Det finns ingen anledning att förneka att ”svenska” män begår sexualbrott. Men detta faktum gör det inte mindre intressant att undersöka om det finns en, eller flera, förklaringar till varför ensamkommande nu är misstänkta för ofredandena under Putte i parken.

Får samhället inget svar på vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom brottsligheten så lär inte något förebyggande arbete fungera effektivt.

Helt klart är att samhället aldrig kan acceptera att kvinnor ofredas. Den här typen av brottslighet måste få kännbara konsekvenser för alla gärningsmän oavsett bakgrund. Att gå på festival ska vara helt riskfritt för alla.

Uppenbarligen är en festival inte en trygg plats längre. Under Putte i parken i Karlstad har polisen mottagit ett tjugotal anmälningar om tafsanden och ovälkomna närmanden. Grupper om sex–sju unga killar har gått runt och tafsat på kvinnor i publiken.

Enligt polisen i Karlstad så tillhör majoriteten av de misstänkta gärningsmännen gruppen ensamkommande barn. Polisen uppger att de för ett kontinuerligt samarbete med HVB-boenden och asylboenden i Värmland. I sammanhanget bör också poängteras att det också finns misstänkta utan koppling till något boende.

Det är välkommet att polisen är tydlig i sin kommunikation och säger som det är. I Sverige har det under en lång tid funnits någon sorts samförstånd kring att man inte ska ”spela SD i händerna” genom att rapportera om brottsmisstänktas ursprung. I en del fall är det naturligtvis helt korrekt att inte rapportera ursprunget. I regel har inte misstänka gärningsmäns bakgrund någon relevans för brottet och därmed inget nyhetsvärde i sig.

Men om grupper av unga killar boende på asylboenden och HVB-hem ofredar kvinnor är det i högsta grad relevant för allmänheten att få reda på det. Det finns som vanligt en kör ihärdiga röster som hävdar att en debatt om att ensamkommande som begår brott skulle sprida hat och främlingsfientlighet. Förhoppningsvis kan dessa röster sansa sig och försöka få till konstruktiva lösningar på ett faktiskt problem.

Det är ett enormt problem att kvinnor ofredas på festivaler och andra platser. Det måste väl alla vettiga människor inse. Vi vet också att en majoritet av de sju misstänkta gärningsmännen i Karlstad är ensamkommande. Man kan helt korrekt invända att potentiellt tre av de misstänkta inte är ensamkommande. Men det förtar inte det faktum att det i flertalet fall finns en gemensam nämnare.

Och nej, att några rötägg begår brott gör inte att hela gruppen av ensamkommande ska dras över en kam. Men det ger samhället en bra utgångspunkt för att försöka ringa in problemet och försöka att göra något åt det.

Kan det vara så att det finns ett förklaringsvärde i kulturella skillnader i hur kvinnor behandlas? Antyder man att de skulle finnas en sådan koppling väntar en rad arga påhopp. Så kallade svenska män begår mängder av sexualbrott varje år, men deras ”kultur” ifrågasätts inte, brukar det låta.

Det finns ingen anledning att förneka att ”svenska” män begår sexualbrott. Men detta faktum gör det inte mindre intressant att undersöka om det finns en, eller flera, förklaringar till varför ensamkommande nu är misstänkta för ofredandena under Putte i parken.

Får samhället inget svar på vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom brottsligheten så lär inte något förebyggande arbete fungera effektivt.

Helt klart är att samhället aldrig kan acceptera att kvinnor ofredas. Den här typen av brottslighet måste få kännbara konsekvenser för alla gärningsmän oavsett bakgrund. Att gå på festival ska vara helt riskfritt för alla.