2016-07-04 06:00

2016-07-04 06:00

Nya pålagor hotar landsbygden

Risken är stor för att regeringen kommer att utdela ytterligare ett dråpslag mot landsbygden och industrin. Det räcker inte att höja dieselskatten varje år från och med år 2017. En så kallad vägslitageavgift på så mycket som 26 kronor per mil för lastbilstrafik är inte otänkbart.

Vägslitagekommitténs slutbetänkande väntas till december men efter en så kallad hearing förra veckan så har utredningens innehåll börjat klarna. Tidigare har en slitageavgift om 14 kronor per mil varit en siffra som cirkulerat. Det är en hög avgift men betydligt lägre än de 26 kronor per mil som verkar vara vad utredningen kommer att föreslå.

Det är en helt horribel siffra som innebär kraftigt högre kostnader för lastbilstransporter. Dessa kostnader måste tas igen någonstans. Kostnaden för att frakta mat till affärerna och bensin till macken kommer att märkas på konsumentpriset. Frågan är om industrin har lika lätt att föra över kostnaden på sina kunder utan att tappa i konkurrenskraft.

Den för Värmland så viktiga skogsindustrin är naturligtvis värst drabbad. Med en hög vägslitageavgift och en höjd dieselskatt så kommer många virkestransporter att bli olönsamma. Det får naturligtvis till följd att den ekonomiska aktiviteten i skogen minskar.

Med dagens låga massaveds- och biobränslepriser kommer kraftigt höjda transportkostnader att göra att gallringar (där klenare träd avverkas) blir olönsamma. Om skogsägarens netto för att leverera en lastbil med släp med massaved blir någon hundralapp, eller en förlust, kommer troligen många skogsägare att avstå från att gallra.

Det kanske miljöpartisterna inte ser som något dåligt eftersom det i så fall skulle avverkas mindre skog. Färre kubikmeter virke skulle nå industrierna men det skulle också öka trycket på att avverka äldre och grövre skog eftersom det är enda chansen att få något netto från skogen.

Eftersom gallringarna skulle minska med avståndet till industrierna så skulle också det ekonomiska värdet av skogen minska. Blir det inga pengar över minskar även röjningarna och planteringarna vilket tillsammans med uteblivna gallringar ger en skog av klena dimensioner och låg kvalitet. Vilket knappast är en god hushållning med den viktiga tillgång för landet som skogen är.

I sammanhanget är det också häpnadsväckande att vägslitageavgiften inte tar hänsyn till vad lastbilarna körs på. Det rimliga om man nu skall göra livet surt för alla som lever och verkar på landsbygden är väl att gynna biobränslen som kan bidra till att skapa jobb i Sverige och öka produktionen av inhemska biodrivmedel. Rimligen borde skogstransporterna som till stor del sker på enskilda vägar som staten inte underhåller inte medföra någon vägslitagavgift.

Det är uppenbart att en trolig framtida vägslitageavgift handlar om två saker. För Miljöpartiet är det en principsak att minska transporterna av miljöskäl och för Socialdemokraterna, som åtminstone försöker ge sken av att se den större bilden, handlar det om att hösta in skattepengar på alla sätt man kan. Det handlar inte om vägslitage i alla fall eftersom det ofinansierade vägslitaget som inte finansieras av direkta trafikskatter är cirka 3-4 kronor per mil. Vilket är ett lågt pris för alla som vill ha fungerande kommunikationer.

Miljöpartiet är som de är men Socialdemokraterna borde begripa bättre och avhålla sig ifrån att sänka landsbygden och basindustrin.

Vägslitagekommitténs slutbetänkande väntas till december men efter en så kallad hearing förra veckan så har utredningens innehåll börjat klarna. Tidigare har en slitageavgift om 14 kronor per mil varit en siffra som cirkulerat. Det är en hög avgift men betydligt lägre än de 26 kronor per mil som verkar vara vad utredningen kommer att föreslå.

Det är en helt horribel siffra som innebär kraftigt högre kostnader för lastbilstransporter. Dessa kostnader måste tas igen någonstans. Kostnaden för att frakta mat till affärerna och bensin till macken kommer att märkas på konsumentpriset. Frågan är om industrin har lika lätt att föra över kostnaden på sina kunder utan att tappa i konkurrenskraft.

Den för Värmland så viktiga skogsindustrin är naturligtvis värst drabbad. Med en hög vägslitageavgift och en höjd dieselskatt så kommer många virkestransporter att bli olönsamma. Det får naturligtvis till följd att den ekonomiska aktiviteten i skogen minskar.

Med dagens låga massaveds- och biobränslepriser kommer kraftigt höjda transportkostnader att göra att gallringar (där klenare träd avverkas) blir olönsamma. Om skogsägarens netto för att leverera en lastbil med släp med massaved blir någon hundralapp, eller en förlust, kommer troligen många skogsägare att avstå från att gallra.

Det kanske miljöpartisterna inte ser som något dåligt eftersom det i så fall skulle avverkas mindre skog. Färre kubikmeter virke skulle nå industrierna men det skulle också öka trycket på att avverka äldre och grövre skog eftersom det är enda chansen att få något netto från skogen.

Eftersom gallringarna skulle minska med avståndet till industrierna så skulle också det ekonomiska värdet av skogen minska. Blir det inga pengar över minskar även röjningarna och planteringarna vilket tillsammans med uteblivna gallringar ger en skog av klena dimensioner och låg kvalitet. Vilket knappast är en god hushållning med den viktiga tillgång för landet som skogen är.

I sammanhanget är det också häpnadsväckande att vägslitageavgiften inte tar hänsyn till vad lastbilarna körs på. Det rimliga om man nu skall göra livet surt för alla som lever och verkar på landsbygden är väl att gynna biobränslen som kan bidra till att skapa jobb i Sverige och öka produktionen av inhemska biodrivmedel. Rimligen borde skogstransporterna som till stor del sker på enskilda vägar som staten inte underhåller inte medföra någon vägslitagavgift.

Det är uppenbart att en trolig framtida vägslitageavgift handlar om två saker. För Miljöpartiet är det en principsak att minska transporterna av miljöskäl och för Socialdemokraterna, som åtminstone försöker ge sken av att se den större bilden, handlar det om att hösta in skattepengar på alla sätt man kan. Det handlar inte om vägslitage i alla fall eftersom det ofinansierade vägslitaget som inte finansieras av direkta trafikskatter är cirka 3-4 kronor per mil. Vilket är ett lågt pris för alla som vill ha fungerande kommunikationer.

Miljöpartiet är som de är men Socialdemokraterna borde begripa bättre och avhålla sig ifrån att sänka landsbygden och basindustrin.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.