2016-06-24 06:00

2016-06-24 06:00

Sverige behöver forskare

De ledande innovativa teknikföretagen investerar mindre i forskning och utveckling i Sverige än i andra länder. Tidningen Ny Teknik (15/6) redovisar en genomgång av förändringen av antalet anställda inom forskning och utveckling inom landets 20 största FoU-arbetsgivare.

Under de senaste tre åren har dessa företag anställt 6 365 forskare och utvecklare. Endast sju procent eller 466 av dessa jobb har tillkommit i Sverige. Mer än tre gånger så många har anställts i lågkostnadsländer. Det är en oroväckande utveckling.

Nu kan man helt korrekt invända att Sverige är ett litet land och en liten marknad och att storföretagen vi kallar svenska i de flesta fall har en mycket större verksamhet utanför Sverige. Det är precis därför utvecklingen skrämmer. I slutänden finns risken att verksamheten i Sverige går mot noll.

Företaget med flest FoU-anställda i landet är Ericsson. De har också dragit ned mest på FoU i Sverige, 730 tjänster är borta på tre år vilket motsvarar knappt häften av företagets personalminskning inom FoU i världen. Det finns tack och lov visst hopp om fortsatta framgångar för våra teknikföretag. Både Volvo Cars och försvarsmaterielföretaget Saab Group storsatsar på forskning och anställde under åren 2013-2015 457 respektive 500 inom FoU.

Ny Teknik frågade de 20 företagen på FoU-topplistan vad som skulle få dem att satsa mer på FoU i Sverige. Svaret blev: ökad tillgång till kompetent personal. Vi behöver alltså fler duktiga ingenjörer. Vilket förutsätter en fungerande skola med en god matematikundervisning. Tyvärr visar resultaten i Pisa-undersökningarna att de svenska elevernas matteresultat är svaga.

Det räcker dock inte med en fungerande skola, fler måste också vilja bli tekniker och ingenjörer. Det är ironiskt att vi lever i en tid där tekniken i mångt och mycket står i centrum samtidigt som gymnasieeleverna drömmer om att bli kändisar. Det är synd att inte ingenjören är en hjälte och förebild längre.

Men det kanske finns hopp på den fronten. Det svenska dataspelsundret har gjort teknikern/programmeraren till hjälte. Från år 2010 till 2014 växte branschen med 800 procent. År 2014 exporterades dataspel för nio miljarder kronor. Sverige har blivit en ledande nation inom dataspelsutveckling och måste så förbli. Efterfrågan på kunniga och kreativa spelutvecklare är stor. Nu när vi har bollen får vi inte tappa den. Skapa fler utbildningsplatser och se till att dataspelsföretagen inte drar vidare till Kalifornien eller Indien.

FoU-jobben är otroligt viktiga för en exportberoende ekonomi som den svenska. Sverige ligger i täten inom många tekniska områden men det är uppenbart att vi riskerar att halka efter. Blir inte skolresultaten bättre och fler kvalificerade tekniker utbildas är risken stor att FoU-jobben hamnar i andra länder.

Under de senaste tre åren har dessa företag anställt 6 365 forskare och utvecklare. Endast sju procent eller 466 av dessa jobb har tillkommit i Sverige. Mer än tre gånger så många har anställts i lågkostnadsländer. Det är en oroväckande utveckling.

Nu kan man helt korrekt invända att Sverige är ett litet land och en liten marknad och att storföretagen vi kallar svenska i de flesta fall har en mycket större verksamhet utanför Sverige. Det är precis därför utvecklingen skrämmer. I slutänden finns risken att verksamheten i Sverige går mot noll.

Företaget med flest FoU-anställda i landet är Ericsson. De har också dragit ned mest på FoU i Sverige, 730 tjänster är borta på tre år vilket motsvarar knappt häften av företagets personalminskning inom FoU i världen. Det finns tack och lov visst hopp om fortsatta framgångar för våra teknikföretag. Både Volvo Cars och försvarsmaterielföretaget Saab Group storsatsar på forskning och anställde under åren 2013-2015 457 respektive 500 inom FoU.

Ny Teknik frågade de 20 företagen på FoU-topplistan vad som skulle få dem att satsa mer på FoU i Sverige. Svaret blev: ökad tillgång till kompetent personal. Vi behöver alltså fler duktiga ingenjörer. Vilket förutsätter en fungerande skola med en god matematikundervisning. Tyvärr visar resultaten i Pisa-undersökningarna att de svenska elevernas matteresultat är svaga.

Det räcker dock inte med en fungerande skola, fler måste också vilja bli tekniker och ingenjörer. Det är ironiskt att vi lever i en tid där tekniken i mångt och mycket står i centrum samtidigt som gymnasieeleverna drömmer om att bli kändisar. Det är synd att inte ingenjören är en hjälte och förebild längre.

Men det kanske finns hopp på den fronten. Det svenska dataspelsundret har gjort teknikern/programmeraren till hjälte. Från år 2010 till 2014 växte branschen med 800 procent. År 2014 exporterades dataspel för nio miljarder kronor. Sverige har blivit en ledande nation inom dataspelsutveckling och måste så förbli. Efterfrågan på kunniga och kreativa spelutvecklare är stor. Nu när vi har bollen får vi inte tappa den. Skapa fler utbildningsplatser och se till att dataspelsföretagen inte drar vidare till Kalifornien eller Indien.

FoU-jobben är otroligt viktiga för en exportberoende ekonomi som den svenska. Sverige ligger i täten inom många tekniska områden men det är uppenbart att vi riskerar att halka efter. Blir inte skolresultaten bättre och fler kvalificerade tekniker utbildas är risken stor att FoU-jobben hamnar i andra länder.