2016-06-17 05:59

2016-06-17 05:59

Stresstest för polisen

ANDRALEDARE

Fyrtio procent av alla poliser lider av sömnsvårigheter på grund av jobbet. Det visar en undersökning bland polisfackets medlemmar. Många menar att jobbet påverkar deras fysiska välbefinnande.

Poliser är utbildade och vana att hantera stress. Men ändå är det en stor andel poliser som upplever negativ stress i arbetet. Anledningen är enligt Polisförbundet bland annat den stora omorganisationen som polisen genomfört. Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger till Sveriges Radio att det finns det för få poliser och för få chefer som därmed kan stötta sin personal ordentligt.

Enligt Arbetsmiljöverket är en orsak till att kvinnor är mer sjukskrivna än män att chefstätheten är låg i kvinnodominerande yrken. Om den som bestämmer över verksamheten inte träffar de anställda och har insyn i deras arbetssituation blir det förstås svårare att stötta de anställda och de anställdas inflytande över sin egen arbetsmiljö minskar. Att omorganisationen inneburit att antalet chefer minskat kan därför vara problematiskt.

Det tar tid för en ny organisation att fungera som den är tänkt. När Riksrevisionen utvärderade omlokaliseringar av myndigheter konstaterade man att det tar fem år innan en omlokalisering faller på plats. En omorganisation av det slag polismyndigheten nu genomgår tar knappast kortare tid. Man kan förstås korta tiden genom ett gott förberedelsearbete och genom goda resurser som täcker upp de brister som annars uppstår. Tyvärr fanns ingetdera vid polisens omorganisation.

Att så många poliser lider på grund av sitt arbete är alarmerande. Samtidigt som omorganiseringen tar tid och resurser från polisarbetet tillförs polisen fler arbetsuppgifter. Att polisen under en lång tid varit osynlig på landsbygden har gjort att vissa sorters brottslighet har kunnat sprida sig. Antalet villainbrott brukar öka i samband med höstmörkret som inbrottstjuvarna kan gömma sig i. Men den senaste månaden har inbrottsräder skett på flera order. Bara under förra lördagen fick polisen i Värmland in nio anmälningar om inbrott. Även i Västerbotten har många byar drabbats av inbrott. Men också på många andra ställen i landet har det rapporterats om villainbrott under de senaste veckorna.

Inbrottslarm, kameraövervakning och grannsamverkan kan hjälpa folk att hålla inbrottstjuvarna borta. Men landsbygden måste också kunna räkna med att polisen skall vara synlig. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att vid en fjärdedel av inbrotten är någon hemma när inbrottet sker.

Inbrottstjuvarna använder aggressiva metoder. Om inte polisen är synlig är risken att det enda som skrämmer bort tjuvarna är hemorganiserade kriminella gäng. När det tar timmar innan den som är utsatt för inbrott får tag på polisen brister de grundläggande samhällsfunktionerna.

Allianspartierna vill satsa på fler poliser. Men det behövs inte bara fler poliser. Organisationen måste börja fungera, och det är snarast. För Polisen har inte råd att förlora den kompetens som finns om personalen blir sjuk av stress. Det har inte samhället heller.

Poliser är utbildade och vana att hantera stress. Men ändå är det en stor andel poliser som upplever negativ stress i arbetet. Anledningen är enligt Polisförbundet bland annat den stora omorganisationen som polisen genomfört. Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger till Sveriges Radio att det finns det för få poliser och för få chefer som därmed kan stötta sin personal ordentligt.

Enligt Arbetsmiljöverket är en orsak till att kvinnor är mer sjukskrivna än män att chefstätheten är låg i kvinnodominerande yrken. Om den som bestämmer över verksamheten inte träffar de anställda och har insyn i deras arbetssituation blir det förstås svårare att stötta de anställda och de anställdas inflytande över sin egen arbetsmiljö minskar. Att omorganisationen inneburit att antalet chefer minskat kan därför vara problematiskt.

Det tar tid för en ny organisation att fungera som den är tänkt. När Riksrevisionen utvärderade omlokaliseringar av myndigheter konstaterade man att det tar fem år innan en omlokalisering faller på plats. En omorganisation av det slag polismyndigheten nu genomgår tar knappast kortare tid. Man kan förstås korta tiden genom ett gott förberedelsearbete och genom goda resurser som täcker upp de brister som annars uppstår. Tyvärr fanns ingetdera vid polisens omorganisation.

Att så många poliser lider på grund av sitt arbete är alarmerande. Samtidigt som omorganiseringen tar tid och resurser från polisarbetet tillförs polisen fler arbetsuppgifter. Att polisen under en lång tid varit osynlig på landsbygden har gjort att vissa sorters brottslighet har kunnat sprida sig. Antalet villainbrott brukar öka i samband med höstmörkret som inbrottstjuvarna kan gömma sig i. Men den senaste månaden har inbrottsräder skett på flera order. Bara under förra lördagen fick polisen i Värmland in nio anmälningar om inbrott. Även i Västerbotten har många byar drabbats av inbrott. Men också på många andra ställen i landet har det rapporterats om villainbrott under de senaste veckorna.

Inbrottslarm, kameraövervakning och grannsamverkan kan hjälpa folk att hålla inbrottstjuvarna borta. Men landsbygden måste också kunna räkna med att polisen skall vara synlig. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att vid en fjärdedel av inbrotten är någon hemma när inbrottet sker.

Inbrottstjuvarna använder aggressiva metoder. Om inte polisen är synlig är risken att det enda som skrämmer bort tjuvarna är hemorganiserade kriminella gäng. När det tar timmar innan den som är utsatt för inbrott får tag på polisen brister de grundläggande samhällsfunktionerna.

Allianspartierna vill satsa på fler poliser. Men det behövs inte bara fler poliser. Organisationen måste börja fungera, och det är snarast. För Polisen har inte råd att förlora den kompetens som finns om personalen blir sjuk av stress. Det har inte samhället heller.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.