2016-06-01 06:00

2016-06-01 06:00

Låt KU granska Ygeman

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är den fasta punkten i en sällsynt svajig regering. Han åtnjuter respekt, åtminstone relativt de andra ministrarna, i alla politiska läger och bland väljarna. Ändå bör Ygeman vara nära en allvarlig KU-anmälan.

Förhandlingarna om EU:s nya vapendirektiv har varit en deprimerande följetång. Under förevändningen att försvåra för terrorister försöker man istället från EU-kommissionens och flera regeringars håll göra livet surt för jägare och sportskyttar.

Möjligen har agendan kunnat avanceras för att flera länder ser en möjlighet att kringgå de nationella parlamenten och genomföra förändringar som inte godtas där. Så är det för Sveriges del. Det förhandlingsmandat riksdagen gav regeringen var tydligt: Jägare och skyttar skall inte drabbas.

Mycket har talat för att Sveriges linje i förhandlingarna har gått utanför riksdagens mandat. Experten som biträder Sveriges förhandlare är Peter Thorsell, Polisens verksamhetsansvarige för vapenärenden. Thorsell är ökänd för sitt förakt för sportskyttar, sin teori om att vapenägande är ett försteg till terrorism, och sin förmåga att ignorera lagar och regler för att upprätthålla den vapenpolitik han själv anser bör drivas – vilken skiljer sig markant från såväl riksdagens beslutade politik som medborgarnas uppfattning.

Ygeman gick flera gånger ut och försäkrade att oron var obefogad. Till slut lyckades dock Moderaternas landsbygdspolitiske talesman Sten Bergheden vid en interpellation få sanningen ur honom. Ygeman försäkrade inledningsvis att regeringen höll sig inom riksdagens mandat. Bergheden frågade till slut rakt ut: ”Har regeringen för avsikt att på något sätt försöka begränsa eller förbjuda legala vapen, legala vapendelar eller annan utrustning som i dag används vid sportskytte eller jakt i Sverige?” Inrikesministern valde då att äntligen svara ärligt att det var regeringens avsikt.

Sedan dess har åtskilligt av innehållet i dokument rörande vapendirektivet sekretessbelagts med hänvisning till rikets säkerhet. Ett direkt löjligt påstående. Samtidigt har stora delar av e-postkorrespondensen mellan regeringens förhandlare och Peter Thorsell lämpligt nog gallrats kraftigt, till synes strax efter att dessa handlingar började begäras ut.

Givet omständigheterna förefaller det sannolikt att regeringen skyddar sig själv snarare än rikets säkerhet. Regeringen har, genom Ygeman som är ansvarigt statsråd, valt att gå runt riksdagens uttryckliga mandat för att via EU försöka införa regler som riksdagen tydligt sa nej till så sent som för två år sedan.

Ygemans agerande bör därför snarast anmälas till konstitutionsutskottet. Trots allianspartiernas pigghet i att anmäla ministrar dit har detta ännu inte gjorts. Om så inte sker sänder riksdagen en tydlig signal att det är okej att kringgå den, att den inte spelar någon roll. Det är inte acceptabelt då beteendet är synnerligen allvarligt. Riksdagen måste vara mer än en papperstiger.

Förhandlingarna om EU:s nya vapendirektiv har varit en deprimerande följetång. Under förevändningen att försvåra för terrorister försöker man istället från EU-kommissionens och flera regeringars håll göra livet surt för jägare och sportskyttar.

Möjligen har agendan kunnat avanceras för att flera länder ser en möjlighet att kringgå de nationella parlamenten och genomföra förändringar som inte godtas där. Så är det för Sveriges del. Det förhandlingsmandat riksdagen gav regeringen var tydligt: Jägare och skyttar skall inte drabbas.

Mycket har talat för att Sveriges linje i förhandlingarna har gått utanför riksdagens mandat. Experten som biträder Sveriges förhandlare är Peter Thorsell, Polisens verksamhetsansvarige för vapenärenden. Thorsell är ökänd för sitt förakt för sportskyttar, sin teori om att vapenägande är ett försteg till terrorism, och sin förmåga att ignorera lagar och regler för att upprätthålla den vapenpolitik han själv anser bör drivas – vilken skiljer sig markant från såväl riksdagens beslutade politik som medborgarnas uppfattning.

Ygeman gick flera gånger ut och försäkrade att oron var obefogad. Till slut lyckades dock Moderaternas landsbygdspolitiske talesman Sten Bergheden vid en interpellation få sanningen ur honom. Ygeman försäkrade inledningsvis att regeringen höll sig inom riksdagens mandat. Bergheden frågade till slut rakt ut: ”Har regeringen för avsikt att på något sätt försöka begränsa eller förbjuda legala vapen, legala vapendelar eller annan utrustning som i dag används vid sportskytte eller jakt i Sverige?” Inrikesministern valde då att äntligen svara ärligt att det var regeringens avsikt.

Sedan dess har åtskilligt av innehållet i dokument rörande vapendirektivet sekretessbelagts med hänvisning till rikets säkerhet. Ett direkt löjligt påstående. Samtidigt har stora delar av e-postkorrespondensen mellan regeringens förhandlare och Peter Thorsell lämpligt nog gallrats kraftigt, till synes strax efter att dessa handlingar började begäras ut.

Givet omständigheterna förefaller det sannolikt att regeringen skyddar sig själv snarare än rikets säkerhet. Regeringen har, genom Ygeman som är ansvarigt statsråd, valt att gå runt riksdagens uttryckliga mandat för att via EU försöka införa regler som riksdagen tydligt sa nej till så sent som för två år sedan.

Ygemans agerande bör därför snarast anmälas till konstitutionsutskottet. Trots allianspartiernas pigghet i att anmäla ministrar dit har detta ännu inte gjorts. Om så inte sker sänder riksdagen en tydlig signal att det är okej att kringgå den, att den inte spelar någon roll. Det är inte acceptabelt då beteendet är synnerligen allvarligt. Riksdagen måste vara mer än en papperstiger.