2016-05-11 06:00

2016-05-11 06:00

Granska de gode männen

ANDRALEDARE

Gode män har förskingrat hundratals miljoner kronor. Det visar en granskning som Sveriges Televisions nyhetsredaktion har gjort

Genom att gå igenom länsstyrelsens slumpmässiga kontroller av 8 000 fall under de senaste fyra åren upptäcktes ett svinn på 26 miljoner, eftersom det bara gäller en bråkdel av de akter gode män har ansvar för anser SVT att det motsvarar ett svinn på hundratals miljoner kronor. Det är djupt olyckligt att pengar från utsatta personer försvinner, och det är viktigt att sådana problem uppdagas.

Personer som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi kan få en god man som tar på sig ansvaret. Bland personer med fysiska och psykiska problem finns människor i behov av gode män. Även ensamkommande är en grupp som behöver hjälp med exempelvis ekonomin och kontakter med myndigheterna. Många kommuner har i och med det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar haft svårt att sörja för allas behov av gode män. Många av dessa har därför behövt ta sig an allt fler uppdrag. Det innebär att ungdomarna inte får den hjälp de behöver.

Av SVT:s granskning framgår att gode män gjort kontantuttag från de utsattas konton utan att redogöra för dem. Testamenten visade sig också ha skrivits med gode män som förmånstagare. Att så sker behöver inte innebära att några oegentligheter skett. Den som tar på sig uppdraget är inte sällan någon vän eller bekant som står sin klient nära. Det viktiga är att ett sådant förfarande går till på rätt sätt.

När kommuner är i akut behov av gode män och ingen ordentlig granskning sker finns risken att personer dras till branschen enbart för pengarnas skull. Men boten på det problemet kan inte vara att sänka ersättningen. Det skulle knappast locka fler seriösa personer med goda syften att ta på sig uppdraget vid sidan av sitt ordinarie jobb. Det är bra att uppdragen sprids på många olika personer. Med rätt utbildning och möjligheter för den som väljer att bli god man att få stöd och svar på frågor minskar risken för misstag i redovisningen.

Det är fruktansvärt att människor enkelt kan utnyttja personer som inte kan ta hand om sin egen ekonomi. Den som missbrukar sin ställning som god man och inte kan fullfölja uppdraget på rätt sätt bör inte få fortsätta att ta sig an sådana uppdrag – i någon kommun överhuvudtaget. Kommunerna har ett ansvar för att verksamheten skall fungera väl.

Handledning, tillsyn och kontroll måste utföras av personer med rätt kompetens. Vissa kommuner lägger stort vikt vid att överförmyndaren är professionell och har juridisk kompetens men i andra kommuner brister detta och politiska meriter premieras. När allt fler är i behov av gode män behöver kommunerna lägga mer resurser på överförmyndaren som skall se till att allting fungerar.

Genom att gå igenom länsstyrelsens slumpmässiga kontroller av 8 000 fall under de senaste fyra åren upptäcktes ett svinn på 26 miljoner, eftersom det bara gäller en bråkdel av de akter gode män har ansvar för anser SVT att det motsvarar ett svinn på hundratals miljoner kronor. Det är djupt olyckligt att pengar från utsatta personer försvinner, och det är viktigt att sådana problem uppdagas.

Personer som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi kan få en god man som tar på sig ansvaret. Bland personer med fysiska och psykiska problem finns människor i behov av gode män. Även ensamkommande är en grupp som behöver hjälp med exempelvis ekonomin och kontakter med myndigheterna. Många kommuner har i och med det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar haft svårt att sörja för allas behov av gode män. Många av dessa har därför behövt ta sig an allt fler uppdrag. Det innebär att ungdomarna inte får den hjälp de behöver.

Av SVT:s granskning framgår att gode män gjort kontantuttag från de utsattas konton utan att redogöra för dem. Testamenten visade sig också ha skrivits med gode män som förmånstagare. Att så sker behöver inte innebära att några oegentligheter skett. Den som tar på sig uppdraget är inte sällan någon vän eller bekant som står sin klient nära. Det viktiga är att ett sådant förfarande går till på rätt sätt.

När kommuner är i akut behov av gode män och ingen ordentlig granskning sker finns risken att personer dras till branschen enbart för pengarnas skull. Men boten på det problemet kan inte vara att sänka ersättningen. Det skulle knappast locka fler seriösa personer med goda syften att ta på sig uppdraget vid sidan av sitt ordinarie jobb. Det är bra att uppdragen sprids på många olika personer. Med rätt utbildning och möjligheter för den som väljer att bli god man att få stöd och svar på frågor minskar risken för misstag i redovisningen.

Det är fruktansvärt att människor enkelt kan utnyttja personer som inte kan ta hand om sin egen ekonomi. Den som missbrukar sin ställning som god man och inte kan fullfölja uppdraget på rätt sätt bör inte få fortsätta att ta sig an sådana uppdrag – i någon kommun överhuvudtaget. Kommunerna har ett ansvar för att verksamheten skall fungera väl.

Handledning, tillsyn och kontroll måste utföras av personer med rätt kompetens. Vissa kommuner lägger stort vikt vid att överförmyndaren är professionell och har juridisk kompetens men i andra kommuner brister detta och politiska meriter premieras. När allt fler är i behov av gode män behöver kommunerna lägga mer resurser på överförmyndaren som skall se till att allting fungerar.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.