2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Ny kanal skulle gå runt lågbron

Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen var inte överraskande, men likväl oerhört beklagligt.

Det blir nu en ny lågbro över Göta älv i Göteborg, vilket kommer att drabba Vänersjöfarten i framtiden med försenande broöppningar. I takt med att staden växer kommer nya krav på färre öppningar, och lägg därtill att göteborgarna kommer att vilja bygga fler broar.

Ett genialt sätt att komma runt dessa problem är att helt kringgå Göteborg med en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. På en lunch i Karlstad med Fastighetsägarna i onsdags presenterades än en gång den idé som togs fram förra året. Med en ny kanal skulle vi inte bara gynna sjöfarten utan också kunna översvämningssäkra Vänern.

Det skandalösa är att beslutsfattarna bland politiker och tjänstemän inte ens velat göra en förstudie. Fastighetsägarnas Lars Andersson skrädde inte orden när han sade att det var en ynkedom, och det är bara att hålla med. En del, som i Region Värmland, har varit rent fientliga och övertygats av Göteborgspolitikerna om att en lågbro inte är ett problem. Många vill hellre satsa på nya slussar i Trollhättan, trots att det inte skulle lösa problemen med både avtappning, skredrisk längs Göta älv eller den propp som ett expanderande Göteborg innebär. Det gäller att istället våga tänka nytt och tänka friskt kring en ny kanal!

Det blir nu en ny lågbro över Göta älv i Göteborg, vilket kommer att drabba Vänersjöfarten i framtiden med försenande broöppningar. I takt med att staden växer kommer nya krav på färre öppningar, och lägg därtill att göteborgarna kommer att vilja bygga fler broar.

Ett genialt sätt att komma runt dessa problem är att helt kringgå Göteborg med en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. På en lunch i Karlstad med Fastighetsägarna i onsdags presenterades än en gång den idé som togs fram förra året. Med en ny kanal skulle vi inte bara gynna sjöfarten utan också kunna översvämningssäkra Vänern.

Det skandalösa är att beslutsfattarna bland politiker och tjänstemän inte ens velat göra en förstudie. Fastighetsägarnas Lars Andersson skrädde inte orden när han sade att det var en ynkedom, och det är bara att hålla med. En del, som i Region Värmland, har varit rent fientliga och övertygats av Göteborgspolitikerna om att en lågbro inte är ett problem. Många vill hellre satsa på nya slussar i Trollhättan, trots att det inte skulle lösa problemen med både avtappning, skredrisk längs Göta älv eller den propp som ett expanderande Göteborg innebär. Det gäller att istället våga tänka nytt och tänka friskt kring en ny kanal!