2016-05-06 06:00

2016-05-06 06:00

Landmark har blivit syndabock

Så kom då resultatet av granskningen om den förre flygplatschefen Peter Landmarks representation och handhavande av kreditkort. Följden blir att han nu polisanmäls för bedrägeri eller trolöshet av huvudman, och det av samma styrelse som också får skarp kritik mot att själva har brustit i tillsyn.

Det hela är mycket osnyggt skött och det är tydligt att alla inblandade försöker skylla ifrån sig och samtidigt görs Landmark till syndabock. Visst har han misskött sig, och det återstår en rättlig prövning för att bedöma hur hans skuld är, men varken styrelsen och andra kommunpolitiker kan smita undan ansvar. De har mer eller mindre gett Landmark fria händer, och ett flertal gånger har de i efterhand också godkänt Landmarks utlägg. Eftersom en hel del av fakturorna slutattesterats av andra än Landmark så kan man också fråga sig hur det juridiska ansvaret ser ut. Man kan också fråga sig vad flygplatsbolagets revisioner sysslat med.

Problemet är att politikerna och styrelsen i princip gav Landmark fria händer att göra som han ville för att lyfta flygplatsen. Landmark borde dock ha begripit att det finns gränser för vad man kan göra i en offentligt stödd verksamhet, men då styrelse och politiker vände bort blicken så kunde det fortgå under alldeles för lång tid. Landmark var ju sedan tidigare van att bedriva affärer på ett visst sätt i näringslivet, men insåg inte att man inte kan agera på samma sätt i en skattefinansierad rörelse. Först när det avslöjades drog politikerna öronen åt sig och hängde då ut Landmark för att slippa undan.

Det är mycket beklagligt att allt det här hänt och solkat ned verksamheten vid den flygplats som är så viktig för Värmland. För det måste politikerna också ta en stor del av ansvaret och inte bara skylla ifrån sig på en flygplatschef som trott att allt han gjort hade implicit godkännande.

Det hela är mycket osnyggt skött och det är tydligt att alla inblandade försöker skylla ifrån sig och samtidigt görs Landmark till syndabock. Visst har han misskött sig, och det återstår en rättlig prövning för att bedöma hur hans skuld är, men varken styrelsen och andra kommunpolitiker kan smita undan ansvar. De har mer eller mindre gett Landmark fria händer, och ett flertal gånger har de i efterhand också godkänt Landmarks utlägg. Eftersom en hel del av fakturorna slutattesterats av andra än Landmark så kan man också fråga sig hur det juridiska ansvaret ser ut. Man kan också fråga sig vad flygplatsbolagets revisioner sysslat med.

Problemet är att politikerna och styrelsen i princip gav Landmark fria händer att göra som han ville för att lyfta flygplatsen. Landmark borde dock ha begripit att det finns gränser för vad man kan göra i en offentligt stödd verksamhet, men då styrelse och politiker vände bort blicken så kunde det fortgå under alldeles för lång tid. Landmark var ju sedan tidigare van att bedriva affärer på ett visst sätt i näringslivet, men insåg inte att man inte kan agera på samma sätt i en skattefinansierad rörelse. Först när det avslöjades drog politikerna öronen åt sig och hängde då ut Landmark för att slippa undan.

Det är mycket beklagligt att allt det här hänt och solkat ned verksamheten vid den flygplats som är så viktig för Värmland. För det måste politikerna också ta en stor del av ansvaret och inte bara skylla ifrån sig på en flygplatschef som trott att allt han gjort hade implicit godkännande.