2016-03-11 06:01

2016-03-11 06:01

Tusentals jobb har försvunnit

LEDARE

En av de allra bästa reformerna som den förra alliansregeringen genomförde var möjligheterna till avdrag för hushållsnära tjänster samt för renoveringar och ombyggnader i hemmet, de så kallade Rut- och Rot-avdragen. Svarta jobb blev vita, staten fick ökade skatteintäkter och fler människor i utanförskap fick arbete. Nu håller de rödgröna på att förstöra det.

Vid årsskiftet trädde de försämringar av Rut- och Rot-avdragen som den rödgröna regeringen bestämt om i kraft. Rot-avdraget har sänkts från 50 till 30 procent och från och med i år så kan man bara göra Rut-avdrag för max 25 000 kronor per år, en halvering mot hur det var innan. Då var kritiken hård från många håll och det varandes för att det skulle komma att innebära att jobb och företag skulle försvinna. De farhågorna har nu förstås, och dessvärre, besannats.

Enligt de senaste siffrorna från Skatteverket så fanns det i februari drygt 4 500 färre Rot-företag än i februari året innan – en minskning med 17 procent. Antalet kunder har minskat med 27 procent (eller ungefär 30 000 svenskar) och värdet på tjänsterna har sjunkit med 38 procent. Efterfrågan på Rut-tjänster håller tills vidare i sig, men osäkerheten inför framtiden har ändå gjort att antalet Rut-firmor minskat med 14 procent under motsvarande period.

Den som förstår det minsta om incitamentsstrukturer är inte förvånad över den här utvecklingen. Det är klart att när vissa tjänster blir dyrare att genomföra så minskar efterfrågan liksom de som är beredda att utföra dessa tjänster. Det var därför som alliansregeringen genomdrev de här reformerna. Skattekilarna för hushållsnära arbeten och hantverkstjänster var helt enkelt avskräckande. Men det vägrar de rödgröna tydligen fortfarande att inse.

När sådana här tjänster blir ohemult dyra så händer flera saker. Antingen blir jobben helt enkelt inte utförda alls. Eller också så försöker vi oss på att göra en del av dem själva, med varierande resultat (några har ju tummen mitt i handen). Riktigt rika människor kommer att ha råd ändå, men de är ju inte så många så resultatet blir magert. Sist men inte minst kommer det att leda till att svartjobben ökar igen, vilket var hur det ofta var innan reformerna.

Faktum är att attityderna till svartjobb förändrades sedan alliansens genomfört sina Rut- och Rot-reformer. Enligt Demoskop så kunde 56 procent av svenskarna tänka sig att anlita svart arbetskraft mellan åren 2002 och 2008, för att sedan sjunka till 35 procent år 2013. Efter försämringarna i år så har den siffran stigit till 40 procent. Detta är en utveckling som inte torde förvåna någon som är insatt i hur olika drivkrafter påverkar människor.

Riksdagsmannen Leif Jakobsson (S), som är ordförande i skatteutskottet, verkar inte tillhöra den skaran. Han erkänner förvisso att det är ett problem att det kan bli ökat svartarbete, men menar att det finns andra sätt än bättre drivkrafter för att bekämpa det. Som exempelvis införandet av månadsrapportering av skatter och socialförsäkringar, något som kommer att krångla till det för många småföretag.

Rut- och Rot-avdragen har betytt oerhört mycket för Sverige och det är sorgligt att se hur regeringen nu håller på att förstöra dessa viktiga reformer. Genom att göra svarta jobb vita har staten fått in mer skattepengar än annars, och vanligt folk har fått råd med arbeten som underlättat för dem i deras vardag. Och framför allt så har det öppnat många nya möjligheter för personer som annars ofta stod långt från arbetsmarknaden, som invandrare, lågutbildade och arbetslösa. Många kvinnor har också fått arbete, en del till och med som företagare, inom Rut-sektorn. Det förslösas nu av regeringen.

Vid årsskiftet trädde de försämringar av Rut- och Rot-avdragen som den rödgröna regeringen bestämt om i kraft. Rot-avdraget har sänkts från 50 till 30 procent och från och med i år så kan man bara göra Rut-avdrag för max 25 000 kronor per år, en halvering mot hur det var innan. Då var kritiken hård från många håll och det varandes för att det skulle komma att innebära att jobb och företag skulle försvinna. De farhågorna har nu förstås, och dessvärre, besannats.

Enligt de senaste siffrorna från Skatteverket så fanns det i februari drygt 4 500 färre Rot-företag än i februari året innan – en minskning med 17 procent. Antalet kunder har minskat med 27 procent (eller ungefär 30 000 svenskar) och värdet på tjänsterna har sjunkit med 38 procent. Efterfrågan på Rut-tjänster håller tills vidare i sig, men osäkerheten inför framtiden har ändå gjort att antalet Rut-firmor minskat med 14 procent under motsvarande period.

Den som förstår det minsta om incitamentsstrukturer är inte förvånad över den här utvecklingen. Det är klart att när vissa tjänster blir dyrare att genomföra så minskar efterfrågan liksom de som är beredda att utföra dessa tjänster. Det var därför som alliansregeringen genomdrev de här reformerna. Skattekilarna för hushållsnära arbeten och hantverkstjänster var helt enkelt avskräckande. Men det vägrar de rödgröna tydligen fortfarande att inse.

När sådana här tjänster blir ohemult dyra så händer flera saker. Antingen blir jobben helt enkelt inte utförda alls. Eller också så försöker vi oss på att göra en del av dem själva, med varierande resultat (några har ju tummen mitt i handen). Riktigt rika människor kommer att ha råd ändå, men de är ju inte så många så resultatet blir magert. Sist men inte minst kommer det att leda till att svartjobben ökar igen, vilket var hur det ofta var innan reformerna.

Faktum är att attityderna till svartjobb förändrades sedan alliansens genomfört sina Rut- och Rot-reformer. Enligt Demoskop så kunde 56 procent av svenskarna tänka sig att anlita svart arbetskraft mellan åren 2002 och 2008, för att sedan sjunka till 35 procent år 2013. Efter försämringarna i år så har den siffran stigit till 40 procent. Detta är en utveckling som inte torde förvåna någon som är insatt i hur olika drivkrafter påverkar människor.

Riksdagsmannen Leif Jakobsson (S), som är ordförande i skatteutskottet, verkar inte tillhöra den skaran. Han erkänner förvisso att det är ett problem att det kan bli ökat svartarbete, men menar att det finns andra sätt än bättre drivkrafter för att bekämpa det. Som exempelvis införandet av månadsrapportering av skatter och socialförsäkringar, något som kommer att krångla till det för många småföretag.

Rut- och Rot-avdragen har betytt oerhört mycket för Sverige och det är sorgligt att se hur regeringen nu håller på att förstöra dessa viktiga reformer. Genom att göra svarta jobb vita har staten fått in mer skattepengar än annars, och vanligt folk har fått råd med arbeten som underlättat för dem i deras vardag. Och framför allt så har det öppnat många nya möjligheter för personer som annars ofta stod långt från arbetsmarknaden, som invandrare, lågutbildade och arbetslösa. Många kvinnor har också fått arbete, en del till och med som företagare, inom Rut-sektorn. Det förslösas nu av regeringen.