2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

Värmland förblir Värmland

Snart är det dags, på onsdag presenterar den så kallade indelningskommittén resultatet efter sitt kartritande. Vilken ny storregion kommer de att föra Värmland till – Västra Götaland eller en ny Svealandsregion?

Det borde inte spela någon roll, för den enda region Värmland måste tillhöra är Värmland. Oavsett kommitténs mödor måste själva grundtanken på nya storregioner avvisas än en gång.

Tidigare försök har misslycktas men regeringen har gett det som någon sorts hobbyverksamhet för civilminister Ardalan Shekarabi (S), som vill skriva in sig i historieböckerna som den nye Axel Oxenstierna. Istället för att vänta ut eventuella lokala propåer så pekar man nu med hela handen. Nu skall storregionerna bli av och därmed basta! Dessvärre så verkar alldeles för många värmländska politiker nu ha accepterat denna utgångspunkt, oaktat vad de kanske annars skulle tycka, och istället för att kämpa för att Värmland skall förbli Värmland så har de, än en gång, börjat bråka om vilken storregion vi skall tillhöra. Ett gräl som inte lär försvinna oavsett vad indelningskommittén presenterar den 9 mars.

Socialdemokraterna i Värmland är kluvna. De har ett gammalt beslut om Västra Götaland, men tunga företrädare som kommunalråden i Karlstad och Kristinehamn vill höra till Svealand. Det vill också Vänstern och Miljöpartiet, även om de senare vill ha en mindre Svealandsregion. Centern och Kristdemokraterna vill åt Västra Götaland. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till själva grundtanken om storregioner. Ja, förutom Anders Knape (M), före detta ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, som vill till Västra Götaland. Denna interna splittring som dessa diskussioner för med sig är inte nyttiga för Värmlands sammanhållning. Vi måste stå enade som län.

Det är inte genom att rita kartor som vi främjar jobb, tillväxt och välfärd i Värmland och resten av landet. Vi behöver mindre av gränser inte mer. Vi måste kunna samarbeta, och gör så redan i dag, åt flera håll. Det beror helt enkelt på vad saken gäller. Redan i dag har vi exempelvis ett samarbete om sjukvården med bland annat Örebro och Uppsala. I andra frågor är samarbetet med Norge viktigt, eller med Västra Götaland/Göteborg. Det är en flexibilitet som tjänar oss väl, men istället vill regeringen tvinga in oss och alla andra i en modell där det blir en storlek för alla, utan hänsyn till skillnaderna. Hur skulle det till exempel bli med arbetet kring tillväxtkorridoren Stockholm-Karlstad-Oslo om vi tvingades och blev en avkrok till Västra Götaland, redan i dag en storregion med annat fokus.

Indelningskommitténs arbete är också helt bakvänt. Vi måste ha kommuner, län och regioner utifrån vad de kan tänkas syssla med. Men den sortens diskussioner är helt bannlysta från indelningskommittén. Först skall det ritas kartor och sedan skall man bestämma över vad de nya storregionerna skall syssla med. Det är ju en helt orimlig tågordning.

Det borde inte spela någon roll, för den enda region Värmland måste tillhöra är Värmland. Oavsett kommitténs mödor måste själva grundtanken på nya storregioner avvisas än en gång.

Tidigare försök har misslycktas men regeringen har gett det som någon sorts hobbyverksamhet för civilminister Ardalan Shekarabi (S), som vill skriva in sig i historieböckerna som den nye Axel Oxenstierna. Istället för att vänta ut eventuella lokala propåer så pekar man nu med hela handen. Nu skall storregionerna bli av och därmed basta! Dessvärre så verkar alldeles för många värmländska politiker nu ha accepterat denna utgångspunkt, oaktat vad de kanske annars skulle tycka, och istället för att kämpa för att Värmland skall förbli Värmland så har de, än en gång, börjat bråka om vilken storregion vi skall tillhöra. Ett gräl som inte lär försvinna oavsett vad indelningskommittén presenterar den 9 mars.

Socialdemokraterna i Värmland är kluvna. De har ett gammalt beslut om Västra Götaland, men tunga företrädare som kommunalråden i Karlstad och Kristinehamn vill höra till Svealand. Det vill också Vänstern och Miljöpartiet, även om de senare vill ha en mindre Svealandsregion. Centern och Kristdemokraterna vill åt Västra Götaland. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till själva grundtanken om storregioner. Ja, förutom Anders Knape (M), före detta ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, som vill till Västra Götaland. Denna interna splittring som dessa diskussioner för med sig är inte nyttiga för Värmlands sammanhållning. Vi måste stå enade som län.

Det är inte genom att rita kartor som vi främjar jobb, tillväxt och välfärd i Värmland och resten av landet. Vi behöver mindre av gränser inte mer. Vi måste kunna samarbeta, och gör så redan i dag, åt flera håll. Det beror helt enkelt på vad saken gäller. Redan i dag har vi exempelvis ett samarbete om sjukvården med bland annat Örebro och Uppsala. I andra frågor är samarbetet med Norge viktigt, eller med Västra Götaland/Göteborg. Det är en flexibilitet som tjänar oss väl, men istället vill regeringen tvinga in oss och alla andra i en modell där det blir en storlek för alla, utan hänsyn till skillnaderna. Hur skulle det till exempel bli med arbetet kring tillväxtkorridoren Stockholm-Karlstad-Oslo om vi tvingades och blev en avkrok till Västra Götaland, redan i dag en storregion med annat fokus.

Indelningskommitténs arbete är också helt bakvänt. Vi måste ha kommuner, län och regioner utifrån vad de kan tänkas syssla med. Men den sortens diskussioner är helt bannlysta från indelningskommittén. Först skall det ritas kartor och sedan skall man bestämma över vad de nya storregionerna skall syssla med. Det är ju en helt orimlig tågordning.