2016-03-01 06:00

2016-03-01 06:00

Bekämpa myggen inte medlen

ANDRA LEDARE

Europeiska länder måste förbereda sig för att skydda befolkningen mot det myggburna Zikaviruset, skriver Världshälsoorganisationens, WHO. Samtidigt vill svenska Kemikalieinspektionen tvinga fram svagare myggmedel. En förändring som kan ske redan till sommaren.

Zika-utbrottet har av WHO klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan. Infekteras gravida kvinnor kan det leda till fosterskador. Risken för att viruset sprids i Europa har varit låg under vintern. När vädret blir varmare och myggorna aktiva ökar risken för spridning även här. Störst är faran runt medelhavet men även i Sverige finns en myggart som kan vara en möjlig bärare. Det är den silvertecknade trädhålsmyggan som finns upp till Hälsingland.

Kemikalieinspektionen förslår en kraftig minskning av ämnet DEET i myggmedel. Det är den aktiva substansen som ger skydd mot både myggor och fästingar. Kemikalieinspektionen vill att EU skall bestämma att insektsmedel inte får innehålla mer än tio procent DEET. I Förenta Staterna tillåts en DEET-halt på över 20 procent och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar rekommenderar 30 procent.

Bedömningen av Kemikalieinspektionen är att DEET kan vara farligt för människor. Men att minska myggmedlens effekt just när en eventuellt myggspridd epidemi kan stå för dörren är oklokt. Än mer ogenomtänkt verkar förslaget när Kemikalieinspektionen vill att det skall genomföras i hela EU. I flera länder i södra Europa finns redan den asiatiska tigermyggan som står för en stor del av Zikavirusets spridning. Där lär de uppskatta att ha effektiva myggmedel till sommaren.

Men förslaget har inte bara missat förutsättningarna för länder som Italien utan också för människor i Sverige. På flera platser i landet är kontroll av myggor en förutsättning för att det skall gå att leva där under vissa perioder på året. Myggplågan är stor i området runt Nedre Dalälven och på flera platser Värmland, mest känt i Deje. Ingrid Bergman i Österfärnebo är ordförande i Föreningen för myggbekämpning och i Upsala Nya Tidning (29/2) kommenterar hon Kemikalieinspektionens förslag: ”Vi som bor i myggrika områden kan inte bara förlita oss på besprutning från luften med det biologiska medlet BTI. Vi behöver ibland vistas utomhus när det är mycket mygg, och då finns bara stift eller spray med DEET och heltäckande kläder att ta till.”

Kemikalieinspektionens förslag uppvisar en oförståelse för myggplågans omfattning. Miljöminister Åsa Romson (MP) ger uttryck för samma begränsade insikt i ett svar på en fråga i riksdagen om myggbekämpningen i Nedre Dalälven (17/2): ”Att möjligheten till uteliv och friluftsliv begränsas den varma och ljusa tiden på året är självfallet mycket frustrerande och stressande för många.” På Romson låter det som att myggproblemet sträcker sig till att inskränka tiden i bersån på sommaren. I verkligheten går det på sina håll knappt att gå ut alls utan effektiva myggmedel.

Med osäkerheten kring Zikaviruset och givet myggplågans omfattning på vissa platser i landet är det inte lämpligt att minska myggmedlens effekt i närtid.

Zika-utbrottet har av WHO klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan. Infekteras gravida kvinnor kan det leda till fosterskador. Risken för att viruset sprids i Europa har varit låg under vintern. När vädret blir varmare och myggorna aktiva ökar risken för spridning även här. Störst är faran runt medelhavet men även i Sverige finns en myggart som kan vara en möjlig bärare. Det är den silvertecknade trädhålsmyggan som finns upp till Hälsingland.

Kemikalieinspektionen förslår en kraftig minskning av ämnet DEET i myggmedel. Det är den aktiva substansen som ger skydd mot både myggor och fästingar. Kemikalieinspektionen vill att EU skall bestämma att insektsmedel inte får innehålla mer än tio procent DEET. I Förenta Staterna tillåts en DEET-halt på över 20 procent och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar rekommenderar 30 procent.

Bedömningen av Kemikalieinspektionen är att DEET kan vara farligt för människor. Men att minska myggmedlens effekt just när en eventuellt myggspridd epidemi kan stå för dörren är oklokt. Än mer ogenomtänkt verkar förslaget när Kemikalieinspektionen vill att det skall genomföras i hela EU. I flera länder i södra Europa finns redan den asiatiska tigermyggan som står för en stor del av Zikavirusets spridning. Där lär de uppskatta att ha effektiva myggmedel till sommaren.

Men förslaget har inte bara missat förutsättningarna för länder som Italien utan också för människor i Sverige. På flera platser i landet är kontroll av myggor en förutsättning för att det skall gå att leva där under vissa perioder på året. Myggplågan är stor i området runt Nedre Dalälven och på flera platser Värmland, mest känt i Deje. Ingrid Bergman i Österfärnebo är ordförande i Föreningen för myggbekämpning och i Upsala Nya Tidning (29/2) kommenterar hon Kemikalieinspektionens förslag: ”Vi som bor i myggrika områden kan inte bara förlita oss på besprutning från luften med det biologiska medlet BTI. Vi behöver ibland vistas utomhus när det är mycket mygg, och då finns bara stift eller spray med DEET och heltäckande kläder att ta till.”

Kemikalieinspektionens förslag uppvisar en oförståelse för myggplågans omfattning. Miljöminister Åsa Romson (MP) ger uttryck för samma begränsade insikt i ett svar på en fråga i riksdagen om myggbekämpningen i Nedre Dalälven (17/2): ”Att möjligheten till uteliv och friluftsliv begränsas den varma och ljusa tiden på året är självfallet mycket frustrerande och stressande för många.” På Romson låter det som att myggproblemet sträcker sig till att inskränka tiden i bersån på sommaren. I verkligheten går det på sina håll knappt att gå ut alls utan effektiva myggmedel.

Med osäkerheten kring Zikaviruset och givet myggplågans omfattning på vissa platser i landet är det inte lämpligt att minska myggmedlens effekt i närtid.