2016-02-26 06:00

2016-02-26 06:00

Vuxna får vara barn

Kan statens svek mot barnen förklaras av naiv godtrohet? En brutal dubbelvåldtäkt på en tolvårig flyktingpojke i Alvesta är det extrema resultatet av en politik som avfärdat åldersbedömningar.

Det råa brottet utfördes på ett HVB-hem för ensamkommande unga. De två som står åtalade bodde på samma HVB-hem och sade sig båda vara 15 år. Åldersbedömningar har sedan visat att den ena är 18-19 år och den andre över 18 år, enligt vissa uppgifter till Expressen kan han vara så gammal som 45 år (!).

Situationen belyser flera allvarliga konsekvenser av att myndigheterna mot bättre vetande godtagit vissa åldersangivelser. Att ange en felaktig ålder har varit en oärlig handling utan större risk för påföljder, eftersom att ålderskontroller oerhört sällan har genomförts. Fördelarna med att ta risken har klart vägt tyngst. Barn och ungdomar tilldelas en god man och bor på de mer resursstarka HVB-hemmen och inte vanliga asylboenden. Asylprocessen görs även med hänsyn till att det är barn vilket minskar informationskravet.

Personer under 18 år får även lindrigare straff eller undgår större påföljd vid kriminell handling. Lockelserna att ange en felaktig ålder är alltså stora. Barn och ungdomar som anger sin rätta ålder är de som nu drabbas hårdast av att vissa väljer att ljuga om åldern. Den man som mördade 22-åriga Alexandra Mezher sade sig vara 15 år, vilket skulle ha gett honom en helt annan rättslig behandling, men nu har Migrationsverket fastställt att han är över 18 år.

Ärlighet och moral har inte varit en ledstjärna för svensk flyktingmottagning. Det märks tydligast för de barn som på HVB-hem runt om i landet får bo ihop med vuxna – som påstår sig vara jämnåriga. Medicinska åldersbedömningar har vägrats av många läkare och politiker för att de inte sägs vara tillförlitliga. Men de är viktiga delar av en helhetsbedömning. Omdömena bör inte resultera i att en person som efter undersökning tros vara 17-18 år direkt klassas som vuxen. Främst ska kontroller ske för att hindra att uppenbart vuxna personer tar resurser från barn och ungdomar.

Oviljan mot åldersbedömningen får heller inte bli det som möjliggör att brottslingar undslipper straff. Det är en märklig värld Sverige visar upp för ensamkommande barn och ungdomar. De kan tvingas dela boende med kriminella som genom att ljuga om åldern undkommer rättsväsendet.

Men förändringar kan vara på gång. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade nyligen att Migrationsverket fått i uppdrag att öka åldersbedömningarna. Att Löfven företräder hela regeringen är dock inte säkert. Miljöpartiet skall ha interndialog. Utspelet från Löfven imponerade inte på Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell som sade till Expressen (23/2): ”Det är väldigt talande för regeringen Löfvens migrationspolitik att man alltid är steget efter. Det är uppenbart för de flesta att detta behövdes redan i höstas.”

Den påstått humana politiken som främst Miljöpartiet företräder döljer i praktiken en hemsk verklighet. Det behövs väldiga skygglappar för att inte se hur barnen lider av den förda politiken. Oärliga vuxna är vinnarna i den missriktade godhetens lotteri.

Det råa brottet utfördes på ett HVB-hem för ensamkommande unga. De två som står åtalade bodde på samma HVB-hem och sade sig båda vara 15 år. Åldersbedömningar har sedan visat att den ena är 18-19 år och den andre över 18 år, enligt vissa uppgifter till Expressen kan han vara så gammal som 45 år (!).

Situationen belyser flera allvarliga konsekvenser av att myndigheterna mot bättre vetande godtagit vissa åldersangivelser. Att ange en felaktig ålder har varit en oärlig handling utan större risk för påföljder, eftersom att ålderskontroller oerhört sällan har genomförts. Fördelarna med att ta risken har klart vägt tyngst. Barn och ungdomar tilldelas en god man och bor på de mer resursstarka HVB-hemmen och inte vanliga asylboenden. Asylprocessen görs även med hänsyn till att det är barn vilket minskar informationskravet.

Personer under 18 år får även lindrigare straff eller undgår större påföljd vid kriminell handling. Lockelserna att ange en felaktig ålder är alltså stora. Barn och ungdomar som anger sin rätta ålder är de som nu drabbas hårdast av att vissa väljer att ljuga om åldern. Den man som mördade 22-åriga Alexandra Mezher sade sig vara 15 år, vilket skulle ha gett honom en helt annan rättslig behandling, men nu har Migrationsverket fastställt att han är över 18 år.

Ärlighet och moral har inte varit en ledstjärna för svensk flyktingmottagning. Det märks tydligast för de barn som på HVB-hem runt om i landet får bo ihop med vuxna – som påstår sig vara jämnåriga. Medicinska åldersbedömningar har vägrats av många läkare och politiker för att de inte sägs vara tillförlitliga. Men de är viktiga delar av en helhetsbedömning. Omdömena bör inte resultera i att en person som efter undersökning tros vara 17-18 år direkt klassas som vuxen. Främst ska kontroller ske för att hindra att uppenbart vuxna personer tar resurser från barn och ungdomar.

Oviljan mot åldersbedömningen får heller inte bli det som möjliggör att brottslingar undslipper straff. Det är en märklig värld Sverige visar upp för ensamkommande barn och ungdomar. De kan tvingas dela boende med kriminella som genom att ljuga om åldern undkommer rättsväsendet.

Men förändringar kan vara på gång. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade nyligen att Migrationsverket fått i uppdrag att öka åldersbedömningarna. Att Löfven företräder hela regeringen är dock inte säkert. Miljöpartiet skall ha interndialog. Utspelet från Löfven imponerade inte på Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell som sade till Expressen (23/2): ”Det är väldigt talande för regeringen Löfvens migrationspolitik att man alltid är steget efter. Det är uppenbart för de flesta att detta behövdes redan i höstas.”

Den påstått humana politiken som främst Miljöpartiet företräder döljer i praktiken en hemsk verklighet. Det behövs väldiga skygglappar för att inte se hur barnen lider av den förda politiken. Oärliga vuxna är vinnarna i den missriktade godhetens lotteri.