2016-02-22 06:00

2016-02-23 08:16

Ge inte efter för EU-kommissionen

Det är viktigt att Sverige inte spelar bort korten i Bryssel när det gäller EU-kommissionens förslag om ändringar och tillägg i EU:s vapendirektiv. Det är viktigt att våra folkvalda i Europaparlamentet och vår regering står upp för Sveriges sak och förhindrar mer krångel för landets vapenägare.

Kommissionen som sedan tidigare har en vapenfientlig inställning passade på att lägga fram ändringsförlagen direkt efter Parisattackerna då politiker av alla färger var lätta att påverka. I hastigheten tyckte sig kommissionen inte ens behöva göra någon konsekvensanalys av förslagen som skickades direkt på remiss till medlemsländerna.

Trots den korta remisstiden, som gick ut kring jul, så inkom mycket kritik mot förslagen från remissinstanserna. Polisen var väl den myndighet som var minst kritisk. Jägarnas och skyttarnas intresseorganisationer var mycket kritiska mot stora delar av förslagen.

Mycket uppmärksamhet fick förslagen om läkarintyg och obligatorisk förnyelse av vapentillstånden vart femte år. Vapenägarna gick med all rätt i taket. Som jägare eller sportskytt är det inte helt lätt att förstå hur ökade kostnader och mer krångel för deras del skall förhindra terrorister och andra kriminella från att beväpna sig med de militära vapen kriminella föredrar. Ännu svårare att förstå är kommissionens försök att begränsa möjligheten att få licens på halvautomatiska vapen. Från början var det få som förstod vilka vapen som avsågs. Skrivningarna var uppenbarligen inte tillräckligt specifika.

Nu hävdar företrädare för EU-kommissionen att det inte är någon fara för de halvautomater som jägare och skyttar i allmänhet använder. Nu lär det endast handla om vapen som är så lika helautomatiska vapen att de kan modifieras till helautomatisk omladdning. Fortfarande verkar vapnets design ha en avgörande betydelse.

Om det nu är som kommissionen hävdar, att de halvautomater som träffas av ändringarna är ett litet antal modeller, skall det stora flertalet jägare och skyttar inte beröras. Det är det nya budet från Bryssel. Det är bra om det är sant. Frågan är varför så få förstod vad kommissionen menade från början. ”Missförståndet” tyder på att det förslag som lagts fram är otydligt och dåligt genomarbetat. Hade en konsekvensanalys av förslagens effekter kunnat minska risken för ”misstolkningar” kan man undra.

Regeringen, som visat förståelse för de svenska vapenägarnas synpunkter, har nu att förvalta dessa synpunkter och hindra att EU antar ett ändringar i vapendirektivet som gör livet surt för laglydiga jägare och skyttar. Regeringen föreslår sex undantag för Sverige, bland annat dispens från femårlicenserna och läkarundersökningar. Det är i och för sig bra men man måste visa Bryssel att man tar frågorna på allvar. Att inte lämna viktiga synpunkter på direktivet i tid till EU:s ministerråd duger inte, även om de synpunkter man har kommer rådet till del senare. Regeringen har ett tungt ansvar för att göra allt som krävs att hindra en överreglering av medlemsstaternas vapenlagstiftning.

Kommissionen som sedan tidigare har en vapenfientlig inställning passade på att lägga fram ändringsförlagen direkt efter Parisattackerna då politiker av alla färger var lätta att påverka. I hastigheten tyckte sig kommissionen inte ens behöva göra någon konsekvensanalys av förslagen som skickades direkt på remiss till medlemsländerna.

Trots den korta remisstiden, som gick ut kring jul, så inkom mycket kritik mot förslagen från remissinstanserna. Polisen var väl den myndighet som var minst kritisk. Jägarnas och skyttarnas intresseorganisationer var mycket kritiska mot stora delar av förslagen.

Mycket uppmärksamhet fick förslagen om läkarintyg och obligatorisk förnyelse av vapentillstånden vart femte år. Vapenägarna gick med all rätt i taket. Som jägare eller sportskytt är det inte helt lätt att förstå hur ökade kostnader och mer krångel för deras del skall förhindra terrorister och andra kriminella från att beväpna sig med de militära vapen kriminella föredrar. Ännu svårare att förstå är kommissionens försök att begränsa möjligheten att få licens på halvautomatiska vapen. Från början var det få som förstod vilka vapen som avsågs. Skrivningarna var uppenbarligen inte tillräckligt specifika.

Nu hävdar företrädare för EU-kommissionen att det inte är någon fara för de halvautomater som jägare och skyttar i allmänhet använder. Nu lär det endast handla om vapen som är så lika helautomatiska vapen att de kan modifieras till helautomatisk omladdning. Fortfarande verkar vapnets design ha en avgörande betydelse.

Om det nu är som kommissionen hävdar, att de halvautomater som träffas av ändringarna är ett litet antal modeller, skall det stora flertalet jägare och skyttar inte beröras. Det är det nya budet från Bryssel. Det är bra om det är sant. Frågan är varför så få förstod vad kommissionen menade från början. ”Missförståndet” tyder på att det förslag som lagts fram är otydligt och dåligt genomarbetat. Hade en konsekvensanalys av förslagens effekter kunnat minska risken för ”misstolkningar” kan man undra.

Regeringen, som visat förståelse för de svenska vapenägarnas synpunkter, har nu att förvalta dessa synpunkter och hindra att EU antar ett ändringar i vapendirektivet som gör livet surt för laglydiga jägare och skyttar. Regeringen föreslår sex undantag för Sverige, bland annat dispens från femårlicenserna och läkarundersökningar. Det är i och för sig bra men man måste visa Bryssel att man tar frågorna på allvar. Att inte lämna viktiga synpunkter på direktivet i tid till EU:s ministerråd duger inte, även om de synpunkter man har kommer rådet till del senare. Regeringen har ett tungt ansvar för att göra allt som krävs att hindra en överreglering av medlemsstaternas vapenlagstiftning.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.